header.jpg

Актуални новини

Обяви

No result...

Възможности за финансиране

Премествате се да живете в чужбина – как да получите разрешително за пребиваване? Ползвате мобилен телефон в чужбина – какви са правилата относно таксата за роуминг? Пенсионирате се в чужбина или искате да получите обезщетение за безработица? Полетът ви е отменен – какви са ви правата?
Отговор на всички тези и други подобни въпроси можете да намерите чрез портала „Вашата Европа“ или да се свържете с нас.
Ако сте жител на град Видин или областта и имате нужда от повече информация относно политиките на ЕС и програмите за финансиране, или се нуждаете от повече информация, свързана с вашите права като европейски гражданин, посетете нашия център.


 

Работа в ЕС

Ако имате нужда от съвет за работа в европейските институции или на друго място в Европа, свържете се с нас.

Събития

Ние ще ви дадем информация за всички важни събития, организирани от Европейски мрежи или други мрежи на местно ниво.

On-Line Библиотека

Ако се нуждаете от публикации, свързани с ЕС, ние ще ви ги предоставим или ще ви насочим към подходящи източници.

РАБОТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Едни от най-важните политически приоритети на Европейския съюз за периода 2014-2020 са повече работни места, подобряване на социалното включване и социалната икономика. Ние ще ви насочим към източници за финансиране или ще ви ориентираме към порталите за намиране на работа в ЕС.

ОБРАЗОВАНИЕ И МОБИЛНОСТ

Ако сте ученик, студент или млад работник и имате желание да осъществите мобилност в Европа. Ако желаете да усъвършенствате вашите умения в чужбина, да придобиете европейски опит или да участвата с вашата организация в  европейска партньорска мрежа. Програма Еразъм+ може да ви помогне.

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Ако имате собствено стопанство или желаете да развиете такова. Ако искате да облагородите региона, в който живеете. Европейският съюз ще ви помогне с финансиране по Програма за развитие на селските райони. Свържете се с нас, за да ви ориентираме към подходящите източници за кандидатстване с проектни предложения.

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Граничният район България-Сърбия и България-Румъния ще бъде подобрен чрез новите програми за трансгранично сътрудничество. Ние ще ви предоставим информация за актуалните покани за прием на проектни предложения по програмата.

ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Партньорства между европейските градове. Повече права на гражданите. Активно гражданско участие. Участвайте с проект към новата програма на Европейския съюз за 2014-2020 г. „Европа за гражданите“.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА

Ако имате собствен бизнес или искате да създадете такъв. Ако имате иновативна идея или желаете да подобрите енергийната ефективност на вашето предприятие. Ние ще ви насочим към подходящи източници за финансиране.

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
518067