Новият Европейски Баухаус
 
В Брюксел се проведе пресконференция за очертаване на основните стъпки и етапи на изпълнение на новата инициатива на Европейската комисия "Нов Европейски Баухаус" в подкрепа на изпълнението на целите, заложени в Европейския зелен пакт. Българският еврокомисар Мария Габриел сподели по време на откриването на пресконференцията, че новата европейска инициатива е "предложение за обединение на света на науката и технологиите с този на изкуството и културата, както и с идеите и решенията на творците, архитектите, инженерите и новаторите". Поставено беше началото на фазата на проектиране в процес на съвместно създаване с европейски граждани. Посветеният на инициативата интернет сайт стартира днес. Той е основен инструмент за споделеното създаване на инициативата.
Новият европейски „Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект, насочен към съчетаване на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, за да се подпомогне осъществяването на Европейския зелен пакт. Ето защо основните ценности на новия европейски „Баухаус“ са свързани с устойчивостта, естетиката и приобщаването. Целта на етапа на проектиране е да бъде оформена концепцията въз основа на съвместна творческа работа, насочена към проучване на идеи, определяне на най-неотложните нужди и предизвикателства и изграждане на връзки между заинтересованите страни. Като един от елементите на етапа на проектиране, през пролетта Комисията ще стартира първото издание на новата европейска награда „Баухаус“.
Организациите, които желаят да бъдат активно ангажирани в процеса, могат да станат партньори на проекта. „Необичайно е за Европейската комисия да стартира инициатива и да събира идеи без конкретен план. Но в това се корени концепцията на европейския Баухаус – искаме истинско творчество и участие на всички заинтересовани страни. Затова проектът предвижда и награди, с които да насърчим творческото мислене“, отбеляза Мария Габриел. Тя разясни, че през лятото тази година ще бъде обявена награда за новаторски идеи на стойност от 30000 евро. Идеите трябва да се тестват в три основни аспекта, които са в основата на Европейския Баухаус – устойчивост, приобщаване и естетика.
По време на втората фаза – изпълнение, ще бъдат създадени пет пилотни проекта за съвместно проектиране на нови приобщаващи решения на устойчивото екологично развитие, комбинирано със средствата на изкуството и културата. Те трябва да бъдат адаптирани към спецификите в отделните държави членки на ЕС. Целта на третия етап — „разпространение“, е да се популяризират идеите и концепциите, определящи инициативата, чрез нови проекти, изграждане на мрежи, иновативни хъбове и споделяне на знания в Европа и извън нея.
Повече информация за инициативата ще откриете на този сайт:  https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_bg
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Европейска комисия

Европейската комисия приключи проучвателните разговори с Valneva за осигуряване на друга потенциална ваксина срещу COVID-19 
 
Европейската комисия приключи разговорите с фармацевтичната компания Valneva за осигуряване на нова потенциална ваксина срещу коронавируса. Ваксината на Valneva e инактивирана, т.е. базирана е на традиционна технология, която се използва в продължение на 60-70 години, с установени методи и висока степен на безопасност. По-голямата част от противогрипните ваксини и много детски ваксини използват тази технология. Понастоящем това е единствената потенциална инактивирана ваксина в клиничните изпитания срещу COVID-19 в Европа.
 
Комисията, с подкрепата на държавите — членки на ЕС, взе решение да подкрепи тази ваксина въз основа на солидна научна оценка, използваната технология, опита на дружеството в разработването на ваксини и производствения капацитет на дружеството да снабдява всички държави — членки на ЕС.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудиовизуална служба на ЕК

Европейската комисия разреши втора безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19
 
Разработената от Мoderna ваксина срещу коронавируса получи зелена светлина от Европейската комисия. Разрешението е базирано наположителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината от Европейската агенция по лекарствата (EMA), и е подкрепено от държавите членки.
 
На 30 ноември 2020 г. Moderna подаде заявление за издаване на разрешение за търговия до EMA, която вече беше започнала текущо разглеждане на данните през ноември. Благодарение на това текущо разглеждане EMA извършваше оценка на качеството, безопасността и ефикасността на ваксината въз основа на получените данни. Комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) анализира подробно данните и препоръча с консенсус да бъде предоставено официално разрешение за търговия при определени условия. Разрешението за търговия при определени условия е един от законотворческите механизми на ЕС за улесняване на достъпа на ранен етап до лекарствени продукти за посрещане на неудовлетворени медицински потребности, включително при извънредни ситуации като настоящата пандемия.
 
Въз основа на положителното становище на EMA Комисията провери всички елементи в подкрепа на разрешението за търговия и се консултира с държавите членки, преди да издаде разрешението за търговия при определени условия.
 
Ваксината на Moderna се основава на технологията на информационната РНК (иРНК). иРНК е от съществено значение в биологията, тъй като предава указанията от ДНК към механизмите на клетките, синтезиращи белтъци. Във ваксина на основата на иРНК тези указания създават безвредни фрагменти от вируса, които човешкото тяло използва за изграждане на имунен отговор за предпазване или борба със заболяването. Когато на дадено лице бъде поставена ваксина, клетките му ще прочетат генетичните инструкции и ще произведат „протеинов шип“ — протеин на външната повърхност на вируса, който той използва, за да навлезе в клетките на организма и да причини заболяване. След това имунната система на лицето възприема този протеин като чужд и произвежда естествени защитни елементи — антитела и Т-клетки, срещу него.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудиовизуанла служба на ЕК, фотограф: Ивана Павич

Европейската комисия одобри първата ваксина срещу COVID-19
 
Разрешението следва положителна научна препоръка на Европейската агенция по лекарствата (EMA), основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината, и става с одобрението на държавите членки. Дозите ще бъдат достъпни за всички страни от ЕС при едни и същи условия. 
BioNTech и Pfizer подадоха официално заявление за разрешение за търговия на 1 декември. Последва анализ на техните данни в „текущ преглед“, извършен от Европейската агенция по лекарствата, считано от 6 октомври. Благодарение на този непрекъснат преглед агенцията успя да оцени много бързо заявлението. Тази процедура, специално предназначена за извънредни ситуации, гарантира възможно най-бърза оценка, като същевременно гарантира, че всички изисквания по отношение на безопасността, ефективността и качеството на ваксината са подложени на цялостна и задълбочена оценка. Въз основа на положителното становище на EMA Комисията провери всички елементи в подкрепа на разрешението за търговия и се консултира с държавите членки, преди да издаде условно разрешение за търговия.
Ваксината BioNTech/Pfizer се основава на технологията на молекулите на информационната РНК (иРНК). Това позволява на клетките да произвеждат безвредни фрагменти от вирусни протеини, които човешкото тяло използва за изграждане на имунен отговор с цел предотвратяване или борба с последваща естествена инфекция. Когато на дадено лице бъде поставена ваксина, клетките му ще прочетат генетичните инструкции и ще произведат фрагменти от „протеина с шип“, протеин на външната повърхност на вируса, който използва, за да навлезе в клетките на организма, да се възпроизведе и да причини заболяване. След това имунната система на лицето третира този протеин като чужд и произвежда естествени защитни елементи — антитела и Т-клетки — срещу него.
 
Следващи стъпки
Понастоящем Европейската комисия, държавите членки и фирмата работят за доставката на първите дози на 26 декември, така че дните на ваксиниране в ЕС да могат да започнат на 27—28—29 декември.
Доставките ще продължат през декември и на стабилна седмична основа през следващите месеци. Предвижда се разпределението на всички 200 милиона дози да приключи до септември 2021 г. Комисията и държавите членки работят за активирането на допълнителни 100 милиона дози.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудиовизуална служба на Европейската комисия
 

Европейската комисия одобри първата ваксина срещу COVID-19
 
Разрешението следва положителна научна препоръка на Европейската агенция по лекарствата (EMA), основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината, и става с одобрението на държавите членки. Дозите ще бъдат достъпни за всички страни от ЕС при едни и същи условия. 
BioNTech и Pfizer подадоха официално заявление за разрешение за търговия на 1 декември. Последва анализ на техните данни в „текущ преглед“, извършен от Европейската агенция по лекарствата, считано от 6 октомври. Благодарение на този непрекъснат преглед агенцията успя да оцени много бързо заявлението. Тази процедура, специално предназначена за извънредни ситуации, гарантира възможно най-бърза оценка, като същевременно гарантира, че всички изисквания по отношение на безопасността, ефективността и качеството на ваксината са подложени на цялостна и задълбочена оценка. Въз основа на положителното становище на EMA Комисията провери всички елементи в подкрепа на разрешението за търговия и се консултира с държавите членки, преди да издаде условно разрешение за търговия.
Ваксината BioNTech/Pfizer се основава на технологията на молекулите на информационната РНК (иРНК). Това позволява на клетките да произвеждат безвредни фрагменти от вирусни протеини, които човешкото тяло използва за изграждане на имунен отговор с цел предотвратяване или борба с последваща естествена инфекция. Когато на дадено лице бъде поставена ваксина, клетките му ще прочетат генетичните инструкции и ще произведат фрагменти от „протеина с шип“, протеин на външната повърхност на вируса, който използва, за да навлезе в клетките на организма, да се възпроизведе и да причини заболяване. След това имунната система на лицето третира този протеин като чужд и произвежда естествени защитни елементи — антитела и Т-клетки — срещу него.
 
Следващи стъпки
Понастоящем Европейската комисия, държавите членки и фирмата работят за доставката на първите дози на 26 декември, така че дните на ваксиниране в ЕС да могат да започнат на 27—28—29 декември.
Доставките ще продължат през декември и на стабилна седмична основа през следващите месеци. Предвижда се разпределението на всички 200 милиона дози да приключи до септември 2021 г. Комисията и държавите членки работят за активирането на допълнителни 100 милиона дози.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудиовизуална служба на Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
612218