header.jpg

Нова рамка за мониторинг на кръговата икономика

Европейската комисия създаде рамка за мониторинг на кръговата икономика. Планът за действие на ЕС за кръгова икономика е създаден и работи, но има празнина, която чрез тази рамка би трябвало да бъде запълнена, а именно липсата на набор от показатели, който да улавя всички основни елементи на кръгови икономика по протежение на жизнен цикъл на материали, продукти и услуги и да дава солидно разбиране на настоящата ефективност на ЕС и на отделните държави-членки. Рамката за мониторинг има за цел да се направи оценка на напредъка към по-кръгова икономика в ЕС и на национално ниво. Това ще даде възможност за оценка на ефективността на действие на равнище ЕС и на национално равнище, за да се идентифицират най-добрите практики и различия на изпълнения в конкретни области, както и необходимостта от допълнителни действия. 

Източник: Европейската комисия


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246066