header.jpg
Специална сесия на ЕП за одобряване на мерки срещу коронавируса
Парламентът подкрепя напълно мерките, формулирани от ЕС за подпомагане на страните членки в техните усилия да овладеят епидемията и да облекчат последиците от нея. Предприемат се всички необходими мерки за бързото прилагане на практика на обявените инициативи. По време на заседанието на 26 март депутатите ще обсъдят и ще гласуват по следните въпроси:
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, която ще даде възможност на страните в ЕС да ползват 37 млрд. евро от кохезионните фондове за борба с последиците от кризата;
Законодателно предложение за разширяване на обхвата на Фонда за солидарност на ЕС, за да може той да бъде ползван при кризи, свързани с общественото здраве;
Предложение на Комисията за спиране на празните полети, към които прибягват авиокомпаниите, за да запазят слотовете за излитане и кацане на летища.
Тези предложения ще трябва да бъдат одобрени и от Съвета, за да могат да влязат в сила. Обикновено депутатите трябва да присъстват физически на заседание, за да участват в гласуване, но заради епидемията са взети специални мерки, за да могат те да гласуват дистанционно.Пленарната сесия на 26 март заменя заседанието, което бе предвидено да се състои на 1-2 април.
Източник; Европейски парламент

Статистика

Брой прегледи на статиите
541210