header.jpg
Нови правила на ЕС за спасяване на човешки животи
Институциите на ЕС постигнаха временно политическо споразумение относно преработения Регламент относно общата безопасност. От 2022 г. ще бъдат въведени нови задължителни за европейските автомобили технологии за безопасност, предпазващи пътници, пешеходци и велосипедисти. Новите технологии на пазара могат да спомогнат за намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията по пътищата ни, 90 % от които се дължат на човешка грешка. През май 2018 г. Комисията предложи конкретни мерки за безопасност на превозните средства да станат задължителни, в т.ч. системи за ограничаване на опасните мъртви зони в камиони и автобуси и технология за предупреждаване на водача при сънливост или разсейване. Усъвършенстваните устройства за безопасност ще намалят броя на произшествията, ще проправят пътя към все по-свързана и автоматизирана мобилност и ще насърчат иновациите и конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост в световен мащаб. Към новите задължителни устройства за безопасност спадат за леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси: предупреждаване за сънливост и разсейване на водача (напр. използване на смартфон по време на шофиране), интелигентна система за регулиране на скоростта и безопасност при движение на заден ход чрез камери или датчици, както и записващо устройство в случай на злополука („черна кутия“). За леки автомобили и микробуси: предупредителна система при напускане на пътната лента, усъвършенствана система за аварийно спиране и обезопасителни колани, подобрени чрез изпитвания на сблъсък. За камиони и автобуси: специфични изисквания за подобряване на пряката видимост на водачите на автобуси и камиони и отстраняване на мъртвите зони, както и системи в предната част и отстрани на превозното средство за откриване и предупреждаване за уязвими участници в пътното движение, особено при завой. Комисията очаква предложените мерки да помогнат за спасяването на над 25 000 човешки живота и за предотвратяване на най-малко 140 000 тежки наранявания до 2038 г. Постигнатото от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на т.нар. тристранни преговори политическо споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. Новите устройства за безопасност ще станат задължителни от 2022 г., с изключение на системите за пряка видимост за камиони и автобуси и разширената зона за удар на главата за леки автомобили и микробуси, които ще последват по-късно поради необходимите промени в проектирането на конструкцията.
Източник: Европейска комисия
26 май - Денят на европейските избори в България
През май месец ние европейците ще избираме своите представители в бъдещия Европейски парламент. Време е да гласуваме, да сме инициативни, да сме активни, да заявим позицията си на граждани. Ние избираме. Чрез гласа си на европейските избори гражданите ще имат възможност да определят 705-те депутати, които ще представляват техните интереси на европейско ниво. Макар че изборите се провеждат едновременно във всички страни от ЕС, някои правила се различават в отделните страни. Например, денят на изборите в България по традиция е неделя, но в Холандия изборите се провеждат в четвъртък. Повече информация можете да намерите на този уебсайт, обясняващ процедурите за гласуване. Някои страни са наложили ограничения за възможността на свои граждани да гласуват от чужбина - към момента България допуска гласуване само от други страни в ЕС. Актуална практическа информация за гласуването ще бъде разгласена от националните органи, отговарящи за провеждането на изборите. В случая с България това е Централната избирателна комисия. Гласуването на европейските избори Ви дава възможност да изразите позицията си по посоката, която следва да поеме Европа по въпроси като международната търговия, сигурността, промените в климата и стимулирането на икономиката. Заедно с националните правителства, представени в Съвета, депутатите в Европейския парламент вземат решения за новото законодателство. Те също така осъществяват контрол над работата на другите институции на ЕС. В цялото разнообразие от аргументи на преден план изпъква един - обединена Европа принадлежи на всички нас. Гласуването е първа стъпка към гарантиране на бъдещето на европейската демокрация. Затова Ви приканваме да се включите към инициативата „Този път ще гласувам“ и да убедите и други хора около Вас да направят същото.
Източник: Европейски парламент
 
i-Portunes - пилотен проект за мобилност на артисти в областта на културата между европейските страни
i-Portunes е пилотен проект, който ще изпробва различни подходи в подкрепа на краткосрочната мобилност на артисти и професионалисти в областта на културата между европейските страни. Европейската комисия обмисля стартирането на мащабна инициатива, която да подпомогне отделни артисти и професионалисти в областта на културата „да се възползват от гъвкави и краткосрочни възможности, ориентирани към резултатите“: да пътуват между европейските страни, да развиват аудитория и сътрудничество, да намират нови вдъхновения и и да се възползват от - и допринасят за - разнообразните културни екосистеми на Европа. Пилотната програма ще има за цел да отговори на въпросите колко и каква подкрепа трябва да се даде, на кого, при какви условия? Колко дълго - или кратко - трябва да бъде „краткосрочната мобилност“? Какви критерии трябва да се използват за отпускане на финансиране? Как може такова действие да бъде ефективно - но да се гарантира, че ограничените средства са разумно и справедливо разпределени? Как може да се измери въздействието на такава програма и да се знае доколко тя би била полезна? Това са някои от въпросите, на които i-Portunes се стреми да отговори, като тества малка схема за мобилност с 500 души. За да има достатъчно критична маса, но да постигне географски баланс, този пилотен проект се ограничава до два сектора: сценичните изкуства (театър и танц) и визуалните изкуства. Той е отворен за артисти и професионалисти в областта на културата от всички страни от Европа, всички възрасти, националности, образователни квалификации и нива на опит. Между април и септември 2019 г. ще бъдат отворени три покани, ще бъдат оценени получените предложения и ще бъдат подкрепени мобилността на избрани артисти и професионалисти в областта на културата. Ще бъдат оценени всяка покана с предложения, реакцията и ефектите, процедурата за подбор и резултатите. Също така ще се следва всеки избран професионалист и ще се общува с него / нея, за да се получи задълбочена обратна връзка за целия „опит за финансиране“. И ще се проследят резултатите: финансирането на мобилността наистина ли е помогнало? Какво можеше да се подобри? Ще се модифицира процеса на финансиране въз основа на тази текуща оценка, така че всеки, който желае да участва, ще трябва да провери правилата за всяка отделна покна: i-Portunes ще бъде пилотната програма! Пълна информация за пилотната схема за мобилност - условия, начин на кандидатстване, процедури за оценка и др. - ще бъде достъпна на този уебсайт след 15 април 2019 г.
Източник: Европейска комисия
 

Момиче от Видин стана доброволец към Евроепейската комисия
Нова инициатива на Европейската комисия привлече young multipliers (млади разпространители на информация) от цяла Европа. Това са хора, които на доброволен принцип, които ще подкрепят диалозите и дискусиите сред гражданите по различни места относно бъдещето на Европа и как го виждат младите хора. Също така тези доброволци ще промотират добавената стойност от членството в Европейския съюз. Град Видин има свой представител като young multiplier (млад разпространител на информация) в лицето на Михаела Войденова - ученичка в Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков” и дългогодишен член на Евроклуба към същото училище. В началото на януари кандидатурата на Михаела беше успешно приета от Европейската комисия в Брюксел и тя стана една от 7те българи, които заедно с другите избрани европейци ще се съберат на 18-19 февруари в Брюксел, където ще им бъдат дадени насоките за изпълнение на дейностите, както и те ще обсъдят своите идеи и планове. Темата ще е бъдещето на Европа, и разбира се най-важното събитие, което предстои тази година - изборите за членове на Еропейския парламент. Продължение на преминатия семинар ще са няколко събития за гражданите на град Видин, организирани от Михаела, със съдействието на Информационен център Европа Директно - Видин. 


 

Какво прави Европа за мен
Ако си задавате въпроса от заглавието, то може да посетите интерактивния многоезичен уебсайт „Какво прави Европа за мен“ създаден от Службата на ЕП за парламентарни изследвания. Този сайт съдържа стотици лесни за четене и не по-дълги от страница бележки, които представят примери от положителното въздействие на ЕС в живота на хората. Потребителите могат лесно да намерят специфична информация за това какво прави Европа за техния регион, тяхната професия или любимото им занимание в свободното време. На разположение на потребителите са над 1800 бележки, които могат да бъдат четени онлайн, споделяни в социалните мрежи или сваляни като документи. Раздел „В моя регион“ позволява на потребителите да изберат мястото, където те и семействата им живеят и работят и да прочетат как Европа присъства в техните градове и региони. Този раздел обхваща над 1400 места от целия Европейски съюз. Раздел „В моя живот“ позволява на потребителя да избере от 400 бележки и да открие неща, които са важни лично за него или за нея. Как ЕС влия върху нашите семейства, здравеопазване, хобита, пътувания, сигурност, потребителски избор и социални права? Как ЕС подкрепя хората в техните професии – от пчеларите до шофьорите и пивоварите? Какво е направил ЕС за хората, които обичат в свободното си време да се занимават със спорт, с музика или да гледат телевизия? В този раздел може да откриете и серия от подкасти на различни езици.
Източник: Европейски парламент

Статистика

Брой прегледи на статиите
436647