header.jpg
Европейската гражданска инициатива - как можем да участваме, за да бъде чут нашият глас
Накратко Европейската гравданска инициатива е инструмент за демокрация на участието, който дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, като например околна среда, селско стопанство, енергетика, транспорт или търговия. Чрез дадена инициатива граждани от различни държави от ЕС могат да обединят усилията си по въпрос, който е близо до сърцата им, за да окажат влияние върху процеса на изготвяне на политиките на ЕС. За организирането на инициатива са необходими 7 граждани на ЕС, които живеят в 7 различни държави членки и са на възраст, която им дава право да гласуват. След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и минималните прагове са достигнати поне в 7 държави, Европейската комисия трябва да реши дали да предприеме действия или не. Правилата и процедурите за Европейската гражданска инициатива са посочени в регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г. Комисията ще разгледа внимателно инициативата. В рамките на 3 месеца след получаването на инициативата: представители на Комисията ще се срещнат с организаторите, за да могат те да обяснят подробно повдигнатите в инициативата въпроси; организаторите ще имат възможност да представят инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент. Комисията ще приеме официален отговор, в който ще посочи какви действия ще предложи в отговор на гражданската инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение. Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС. Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Комисията реши да представи законодателно предложение, започва обикновената законодателна процедура – предложението на Комисията се изпраща до законодателните органи (обикновено Европейския парламент и Съвета, а в някои случаи само Съвета). Ако предложението бъде прието, то се превръща в закон. Европейската гражданска инициатива е уникален и новаторски инструмент, който дава възможност на гражданите да оформят облика на Европа, като призоват Европейската комисия да представи законодателно предложение. Така гражданите могат да окажат голямо влияние върху политиките, които ги засягат.
Източник: Европейска комисия
 
 
 
Година и половина без роуминг такси е Европейския съюз
Все повече европейци започват да се възползват от премахването на роуминг таксите и използват максимално мобилните услуги, когато пътуват в друга страна от ЕС. През първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значително увеличение на мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за мобилни данни от страна на европейците, които пътуват в ЕС. Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период. Гарантирани са и други цифрови права, като прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип и преносимостта на съдържание. Всичко това показва нагледно какви предимства носи ЕС за гражданите си в тяхното ежедневие. Според Андриус Ансип, зам.-председател на ЕК, е необходимо да продължим да изясняваме на европейците техните цифрови права, така че те да се възползват в пълна степен от новите възможности. Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие на премахването на таксите за роуминг. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър е налице ясна промяна в навиците. Днес например 34 % от пътуващите спокойно ползват интернет в роуминг толкова, колкото у дома, спрямо едва 15 % преди юни 2017 г. За сметка на това делът на хората, които никога не използват услуги за мобилни данни в чужбина, е намалял на 19 % спрямо 42 % преди отмяната на таксите за роуминг. Едновременно с това се запазва високото ниво на информираност сред потребителите: 62 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати в ЕС/ЕИО, а 69 % смятат, че те или техни познати се възползват или ще се възползват от това. Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие. Заслужава да се отбележи, че покритието с 4G мрежи на равнище ЕС достигна 90,8 % в края на 2017 г. (спрямо 85,6 % в края на 2016 г.). Мобилните оператори като цяло спазват новите правила вследствие на стриктното наблюдение от страна на националните регулаторни органи и Комисията. Предвидените в Регламента относно роуминга предпазни мерки за избягване на изкривяванията на вътрешните пазари, а именно дерогацията от съображения за устойчивост и политиката за справедливо ползване, сработват адекватно и когато е необходимо.
Източник: Европейска комисия
Безплатно приложение ECC-Net 
Неочаквани премеждия по време на почивката може да ви развалят настроението. Предварително резервираната кола под наем не е налична? Или хотелът е по-скъп от това, на което сте се съгласили? Заради инцидент трябва да отидете спешно на лекар? Ако всичко това се случи, докато сте в чужбина, проблемът с езика може допълнително да утежни ситуацията. Освен това много потребители не знаят своите права при пътуване. В такива ситуации, мове да ви дойде на помощ безплатното приложение Travel app на Мрежата от Европейски потребителски центрове  (ECC-Net), което не само предоставя правна информация, но също така помага на потребителите да заяват правата си в стресови ситуации като представя някои от най-важните изречения на езика на съответната страна. В допълнение има адреси и телефони за спешни случаи. Приложението е достъпно на 25 европейски езика и е валидно за 28-те държави в ЕС, както и Исландия и Норвегия. Приложението е модифицирано от Европейските потребителски центрове, като са направени технически актуализации. Приложението работи офлайн и е достъпно безплатно под името „ECC-Net: Travel" в Google Play and iTunes Store.
Източник: Европейска комисия
20 години евро 
Преди 20 години, на 1 януари 1999 г., 11 страни от ЕС фиксираха своите обменни курсове, приеха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка и създадоха нова обща валута на световните финансови пазари: еврото. Три години по-късно в обращение влязоха евробанкноти и монети. Днес еврото е валутата на 19 страни от ЕС, над 340 милиона граждани на ЕС и втората най-важна валута в света. Евро банкнотите и монетите са осезаеми, ежедневни напомняния за свободата, удобството и възможностите, които Европейският съюз прави възможно. Благодарение на еврото мове да се възползвате от няколко предимства. Еврото е стабилна валута, така че можете да харчите пари безопасно и да заемате и инвестирате с доверие.Еврото елиминира разходите и таксите за обмяна на валута, което улеснява и по-евтино пътува в 19-те страни от еврозоната. Еврото прави по-лесно, по-евтино и по-безопасно за бизнеса да купува и продава в еврозоната и да търгува с останалия свят. Еврото се използва за почти 40% от глобалните трансгранични плащания и за почти половината от износа на ЕС. Еврото прави по-лесно и по-евтино сравняването на цените и пазаруването в чужбина. Общата валута подкрепя един по-прозрачен и конкурентен единен пазар. Еврото намалява разходите за пътуване и прехвърляне на пари, така че преместването в друга страна, за да работим, да учим или да се пенсионираме никога не е било по-просто.
Източник: Европейска комисия

Кариерен форум за безработни лица организира Фондация за регионално развитие съвместно с център "Европа Директно-Видин"

През месец декември 2018 г. Фондация за регионално развитие даде старт на организацията на кариерен форум за търсещи работа лица в област Видин. Форумът ще се проведе през месец февруари 2019 г. в офиса на Фондация за регионално развитие.

Фондация за регионално развитие ще покани представители на бизнеса от региона, които ще представят на участниците възможностите за кариерно развитие в техните предприятия/фирми. Те ще поставят информационни щандове и ще имат възможност да презентират дейността на фирмите/предприятията, които представляват. В рамките на кариерния ден център „Европа директно-Видин“ ще постави щанд за търсещите работа лица, на който представител на центъра ще представи възможностите за реализация в европейските институции.

Инициативата цели подпомагане на  целевите групи от проект „Шанс за развитие“, които са безработни и търсещи лица от област Видин, както и други безработни лица в областта.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
436665