header.jpg
Правата на командированите работници в друга страна-членка на ЕС ще подлежат на реформиране
ЕС работи по реформиране на правилата за командироването в друга страна-членка. Парламентът има за цел да защити правата на работниците и да гарантира лоялна конкуренция. Въпросът е важен и ЕП търси баланс между социалните права на работниците и утвърждаването на конкуренцията. Целта на реформата е да се гарантират справедливо заплащане и приемливи условия на труд за командированите работници, както и равни условия на конкуренция между компаниите. Командированите работници са наети в една държава-членка и са изпратени от техния работодател да работят временно в друга държава от ЕС, за да изпълнят определена поръчка. За разлика от хората, които си намират постоянна работа в друга държава, техните права се определят от социалното законодателство в страната, в която са наети, а не в страната, в която работят. Прламентът изнася данни от 2015г., дпоред които в ЕС е имало малко над 2 млн. командировани работници, като делът им от цялата работна сила е бил само 0,9%. Въпреки това те правят възможно функционирането на единния пазар, тъй като чрез командироването компания, която няма представителство в определена страна, може да предлага услуги в нея. Командированите работници също така позволяват да се запълнят временни липси на определен пазар, включително за висококвалифициран персонал. Практиката се среща често в определени икономически сектори: от всички командировани работници 42% са заети в строителството, 21,8% - в преработващата промишленост, 13,5% - в образованието, здравеопазването и социалните услуги, и 10% - в бизнес услугите. Настоящите правила датират от повече от 20 години и включват набор от минимални права за командированите работници - например, минимално заплащане, максимално работно време, дни годишен отпуск и условия за наемане през агенции за временна заетост. С разширяването на ЕС условията на пазара на труда са се променили значително. Тъй като работодателите не са длъжни да плащат на командированите работници повече от минималната заплата в страната домакин, често тези служители са по-зле платени от местните работници, извършващи същата работа. Според Комисията разликата в заплащането може да достигне 50% в някои сектори. Слабости на сегашното законодателство са довели и до злоупотреби като създаването на компании, занимаващи се само с изпращането на работници, както и изкуствено прехвърляне на поръчки на субконтрактори от държави с по-слаба социална защита. Ето защо Парламентът си поставя като основна цел на реформата да гарантира, че командированите работници се третират по правилата за заплащането, заложени в законодателството и колективните трудови споразумения за местните работници. Всички правила за условията на труд на местни работници ще важат и за командированите, ако те останат в страната по-дълго от определен период. Принципът на равното третиране ще важи и за командированите работници, назначени през трудови агенции.
Източник: Европейски парламент

 
"Евроскола" - регионално състезание за Северозападна България
В Монтана се състоя регионалното състезание "Евроскола", организирано от Информационно бюро на Европейския парламент в България.Общо шест ученически отбора от Видин, Враца, Монтана и Плевен заслужиха с представянето си пътуване до Страсбург, Франция, където ще се превърнат в евродепутати за ден. На състезанието, което се проведе в Младежки дом - Монтана взеха участие 12 училища от региона, но само 6 са победители: Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен; Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, Враца; Математическа гимназия „Гео Милев“ Плевен; Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Кл. Охридски“, Монтана; Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, Монтана; Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, Видин. Отборите участници по традиция бяха съставени от 5-ма ученици, ръководени от един учител. Преподавателите нямаха право да участват в самото състезание и да се намесват в представянето на учениците си. Представянето на всеки отбор беше оценявано от жури в състав: Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на ЕП, Владимир Уручев, член на ЕП (ЕНП), Таня Чунтова, връзки с обществеността в Информационното бюро на ЕП, и Бойко Благоев, ръководител на отдел „Комуникации“ в Представителството на Европейската комисия в България. Членовете на журито бяха силно затруднени при вземането на решенията си поради високото ниво на подготовка на учениците и им пожелаха още по-големи успехи в бъдеще. Евродепутатът Владимир Уручев поздрави всички ученици, дошли в Младежкия дом в Монтана, за положените усилия и им даде ценни съвети за множеството възможности за усъвършенстване и реализация в Европейския съюз. Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани заседания в работата му и дори да гласуват неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. По време на своя парламентарен ден в Страсбург, около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в пленарни заседания, разискват и гласуват резолюции, като дебатите се водят основно на френски и английски език. 
Източник: Европейски парламент

Комисията продължава действията срещу разхищаването на храни и продоволствената бедност, като улесни даряването на храни
Днес в Световния ден на храната, Комисията прие насоки за улесняване на даряването на храни в ЕС, което е ключов резултат от Плана за действие за кръговата икономика. Целта е да се изясни съответното законодателство на ЕС и да се помогне за премахване на бариерите пред даряването на храни. Насоките на ЕС ще помогнат на донорите и получателите на излишната храна да гарантират, че спазват съответните изисквания, като например хигиената на храните и информацията за храните, предназначена за потребителите, като по този начин осигуряват безопасни практики за даряване на храни. Насоките насърчават също така съвместното тълкуване на правилата на ЕС, приложими за даряването на храни, включително тези, свързани с ДДС. Приветствайки приемането, Витенис Андриукаитис, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: "Щастлива съм, че днес по повод Световния ден на храните имаме добра новина да докладваме. В ЕС около 550 000 тона храна са преразпределени на 6,1 милиона души от хранителните банки в ЕС, но това е само част от прогнозирания обем храна, която може да бъде преразпределена, за да се предотврати разхищаването на храна и да се помогне за борба с продоволствената бедност. и благотворителни организации, за да улеснят работата си и по този начин да предоставят на тези, които са най-нуждаещи се, но също така да станат отправна точка за националните органи и операторите да улесняват даряването на храна в ЕС ". Насоките на ЕС бяха разработени от Комисията в тясно сътрудничество с членовете на Платформата на ЕС за загуба на хранителни продукти и отпадъци от храните, обединяващи държавите-членки, международните организации, промишлеността, хранителните банки и други благотворителни организации. Документът с насоките може да бъде видян тук
Източник: Европейска комисия

Конкурс Младежки екип Европа
Екипът на Представителството на Европейската комисия в България търси своите нови членове за Младежки екип Европа. Профилът на участниците е следният: да са студенти, да са креативни и ентусиазирани, да имат знания за Европейския съюз, да имат желание да натрупат още такива знания, да са добри в комуникацията, да носят европейския дух. Какво трябва да направят желаещите да се просъединят към един запомнящ се екип - да изпратят заявление за участие, мотивационно писмо и презентация на следния имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 22:00ч. българско време на 5.11.2017г. С тези, които ще бъдат избрани за членове на екипа ще бъде подписано специално споразумение за членство, в което е описано какво се очаква от всеки участник в рамките на една година. Също така до края на октомври на гореспосочения имейл могат да бъдат задавани въпроси, свързани с кандидатурата на желаещите и всичко, което ги интересува в посока участието им в конкурса. Между 10 и 13 ноември ще бъдат избрани допуснатите до интервю кандидати. За повече информация, следете https://ec.europa.eu/bulgaria/events/tej2018_competition_bg Успех на всички уастващи! 
Източник: Представителството н ЕК в България

Еразъм+ 30+ години развитие на езиковите умения на младите европейци и спортните занимания
Знаете ли, че 9 от 10 участници в "Еразъм +" твърдят, че опитът им е помогнал за подобряване на езиковите им умения? Или че има повече от 140 спортни проекта, финансирани от Еразмус + през 2016 г.? Езиковото обучение и спортните дейности са ключови елементи за насърчаване на междукултурния обмен в рамките на програмата "Еразъм +". Чрез изучаването на езици хората изпитват културни нюанси, докато физическата активност и работата по общите цели са големи разрушители на лед. Всички сме преживели моменти на междукултурно неразбиране. С времето и практиката обаче участниците в програма "Еразъм +" подобряват чуждоезиковите си умения. Както казва Светлана Рашков-Нинова: "Изучаването на език не е само теоретично; то ви дава възможност да научите за културата на страната". Еразъм + допринася за изучаването на езици по много начини. Онлайн езиковата поддръжка (OLS) дава възможност на потребителите да изпробват чуждоезичните си умения и да следват онлайн курс, за да усъвършенстват езиковите си умения. До момента около 1 милион студенти, доброволци, стажанти и бежанци са се възползвали. През 2014 г. спортът се присъедини към семейството на Еразъм +. Спортните проекти обединяват треньори, атлети и поддръжници от различни среди по време и след игрите. Да бъдеш част от екип насърчава както физическата активност, така и доброволчеството. В допълнение към насърчаването на двойна кариера за спортисти проектите "Еразмус + спорт" са предназначени за справяне със заплахи за спортна цялост (като фиксиране на мачове или допинг), подобряване на доброто управление, насърчаване на толерантността и социално включване на участниците. Тези теми и още повече се популяризират за трета година от Еразмус + по време на Европейската седмица на спорта (23-30 септември). Имайте предвид, че както езиковото обучение, спортът е за всеки - независимо от възрастта или професията. Така че не пропускайте своя шанд да бъдете активни и да научите език с Еразмус +. Включете се в програмата за здравословен и пълноценен живот. 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
199433