header.jpg
#WiFi4EU: Възможност за общините от 7 ноември да могат да кандидатстват за финансиране на проекти за безплатен безжичен интернет
На 7 ноември 2018 г. в 13:00 централно европейско време, Европейската комисия ще отправи покана за подаване на кандидатури по схемата "WiFi4EU". 120 млн. евро ще са налични за до 8000 общини в ЕС до 2020 г. С това финансиране ще се подпомогне изграждането на високоскоростна безжична интернет връзка на оживени обществени места като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки и здравни заведения на цялата територия на Съюза и ще се осигури безплатен достъп за гражданите и посетителите на ЕС. За да се обработи големият брой кандидатури от цяла Европа, процедурата по кандидатстване ще е опростена и изцяло онлайн. Щом се регистрират на специално създадения портал WiFi4EU, общините ще могат да кандидатстват онлайн за ваучер до 15000 евро по WiFi4EU схемата с един клик. Досега повече от 1 на всеки 5 общини от цяла Европа са се регистрирали. Общините, които не са се регистрирали, но искат да кандидатстват за ваучер все още могат да го сторят на портала до отваряне на кандидатурите на 7 ноември. С ваучера общините ще могат да установят Wi-Fi точка на публични пространства. Комисията ще избере проектите на принципипа "първи подал, първи получил". В предстоящата обява първите 2800 общини ще получат WiFi4EU ваучер, като всяка държава членка има гарантирани поне 15 ваучера. В следващите две години ще бъдат отправени още 3 покани за кандидатстване по WiFi4EU – приблизително по една на всеки 6 месеца. Спонсорираните по WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, без реклами и без събиране на лични данни. Средствата ще бъдат предоставени на мрежи, които не са дубликат на съществуващи безплатни частни или публични предложения с подобно качество.
Източник: Европейска комисия
#ТозиПътЩеГласувам - Кампания за европейски избори
Така важните избори за членове на Европейски парламент предстоят през май 2019. Тези избори обаче са много важни и значителни. Тер не само ще определят състава на Европейския парламент, а ще бъдат и показателни за отношението на европейските граждани към проекта за Европейски съю като цяло. Като европейци сме изправени пред множество предизвикателства: от миграцията до промените в климата, от младежката безработица до сигурността на личните данни. Живеем в свят на все по-голяма глобализация и конкуренция. Същевременно референдумът за Брекзит показа, че проектът за Европейски съюз може да промени посоката си. Повечето от нас приемат демокрацията за даденост, но и тя все по-често изглежда застрашена като принцип и на практика. Ето защо се започна изграждане на общност от поддръжници, за да се насърчи по-високата избирателна активност на европейските избори. Целта не е да се убеждават хората за кого да гласуват, а да се подкрепи самото гласуване като акт на участие в демократичния процес по осъзнат и напълно информиран начин. Чрез кампанията и сайта www.thistimeimvoting се насърчава диалога между хората и се изгражда общност от поддръжници в цяла Европа, обединени зад каузата на гласуването. Така се отстоява самата идея на демокрацията, че всички заедно решаваме в каква Европа искаме да живеем. Защото този път не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще – този път всеки един от нас трябва да поеме отговорност, за да може то да се осъществи. Гласувайки ще дадем знак, че искаме да сме част от общото европейско бъдеще. 
Източник: https://www.thistimeimvoting.bg/
 
Европейците оценяват ЕС повече от всякога - резултатите от последното проучване на общественото мнение показва на Евробарометър
Резултатите от най-новото проучване на Евробарометър, измерващо обществените нагласи спрямо ЕС, показват, че повече от всякога европейците смятат, че членството на страната им в Европейския съюз е нещо добро (62%). Това е най-високият процент измерен през последните 25 години. 68% също смятат, че страната им е спечелила от членството в ЕС, което представлява най-високият процент от 1983 г. насам. Почти всички резултати, измерващи подкрепата за ЕС, показват значителен възход след референдума в Обединеното кралство през 2016 г., което предполага нарастващо безпокойство в целия континент по отношение на въздействието, което ще има Брекзит, както и все по-голяма осведоменост за ползите от членството в ЕС като ефект от трудните преговори. Запитани как биха гласували ако утре в България се проведе референдум за членството на страната в ЕС, 59% от анкетираните българи биха подкрепили оставането в Съюза. Това е значително по-ниско от средния резултат за целия ЕС – 66%. Въпреки значителната и нарастваща подкрепа за ЕС като цяло половината от респондентите не са доволни от посоката, в която се движи Съюзът, като резултатите по отношение на собствената им страна са подобни. Що се отнася до имиджа на Европейския парламент в ЕС, близо половината от запитаните българи (47%) имат положително отношение към ЕП, което е с 15 процентни пункта над средното за ЕС ниво. Една трета (32%) от анкетираните европейци имат положително мнение, една пета (21%) – отрицателно мнение, а относителното мнозинство (43%) остават неутрални. Общественото мнение също изглежда доста стабилно по отношение на очакванията за ролята на ЕП в бъдеще, като 48% от европейците искат ЕП да играе по-важна роля, а 27% – по-малка. В България тези проценти са съответно 39% в подкрепа на по-голямата роля на Европейския парламент (спад с 6 процентни пункта от преди шест месеца) и 24% за по-малка роля на ЕП (увеличение с 5 процентни пункта). Увеличава се информираността за европейските избори през следващата година, като 41% от европейците и 42% от българите правилно идентифицират датата на изборите през май 2019 г. – и в двата случая това е увеличение с девет пункта спрямо април т.г. Процентът на българите, които все още не могат да кажат кога ще се проведат изборите, обаче остава висок – 52% спрямо 44% от европейците. Работа на терен за това проучване бе проведена между 8 и 26 септември 2018 г. сред 27 601 европейци на 16 или повече години, интервюирани пряко от Kantar Public във всички 28 държави членки.
Източник: Европейски парламент
 
Честване на трудовата мобилност в ЕС: 60 години координация на социалната сигурност и 50 години свободно движение на работници
Комисията стартира кампания, която отпразнува няколко важни етапа на европейската интеграция, тъй като годината 2018 отбелязва 60-годишнината от правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност и 50-годишнината от учредяването на регламенти за свободното движение на работници. По повод старта на кампанията, комисарят по трудова заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тисен заяви: "Свободното движение е повече от основно право, установено в Договорите за ЕС. Това е жива реалност, ползвана от милиони хора. Това свободно движение не можеше да се установи изведнъж, изискваше законодателство, за да бъде конкретизирано, и от самото начало трябваше да бъде придружено от подходящи предпазни мерки, а днес ние отбелязваме първите важни законодателни стъпки, като същевременно продължаваме да подобряваме правилата. Наистина, все още имаме няколко предложения, които определят ясни, справедливи и приложими правила, за да се гарантира безпристрастна трудова мобилност. През следващите седмици ще отделям цялата си енергия, за да гарантирам, че тези предложения ще бъдат одобрени и ще станат реалност земята. " Свободното движение е едно от най-ценните постижения на Европейския съюз. След встъпването си в длъжност през 2014 г. Комисията "Юнкер" полага значителни усилия, за да улесни свободното движение на работници и да защитава техните права, като същевременно избягва социалния дъмпинг и предоставя на националните органи инструментите за борба с рисковете от злоупотреби или случаи на измами. В този смисъл Комисията представи няколко инициативи като например преразглеждане на директивата относно командироването на работници. Също така преразглеждане на модернизиране на координацията на системите за социална сигурност и предложението за общ Европейски орган по труда.
Източник: Европейска комисия
Европейските награди за културно наследство са отворени за кандидатсване
Наградите за европейско наследство / Наградите "Европа Ностра", известни по-рано като награди на ЕС за културно-историческо наследство са бявени за пръв път от Европейската комисия през 2002 г. и са подкрепени от програмата "Творческа Европа". Предложенията са приветствани от лица, организации и институции, работещи във всяка област на наследството, включително занаятчийство, опазване, научни изследвания, образователни програми и програми за осведомяване, архитектура, доброволчески проекти и ангажираност на местната общност. Кандидати от цяла Европа могат да вземат участие. В тазгодишното издание ще бъдат присъдени награди на до 30 проекта за наследство. Седем от тях ще получат награда Гран При на стойност 10 000 евро, докато една от тях ще получи наградата на публиката. За този конкурс Europa Nostra ще проведе онлайн анкета. Предишни победители са се възползвали от допълнителните предимства на наградата, като например увеличаване на международната експозиция и последващо финансиране. Победителите в изданието от 2019 г. ще бъдат нагрдени по време на церемонията по връчването на наградите за европейско наследство през юни 2019 г. Крайният срок за кандидатстване е 15 ноември 2018 г. и можете да го направите чрез формуляра за кандидатстване на уебсайта - тук.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
398772