header.jpg
Набиране на доброволци за първото Българско председателство на Съвета на ЕС 2018
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 продължава набирането на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско председателство до 20 октомври 2017. Три основни групи от доброволци се търсят, за да подпомогнат дейностите на Министерството, а именно: доброволци, придружаващи делегациите на високо ниво; доброволци, обслужващи информационните бюра; доброволци, подпомагащи дейността на пресцентъра на Председателството. Доброволците ще са тези, които първи ще установят контакт с пристигащите гости и международни делегации в страната ни, ще имат ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдат „лицето“ на Българското председателство и ще допринасяте за положителния образ на България. Кандидатите може да са студенти (завършили 2-ри курс), млади хора с висше образование или да имат практически опит в доброволчеството, Също така е добре да имат позитивно отнощение към Българското председателство и да го приемат като национална кауза; да са готови за една динамична работа, да проявяват инициативност и отговорно отношение; да познават и имат към въпросите на ЕС и международната дейност; да владеят английски, френски или немски език на ниво минимум B2; да харесват комуникацията и участието в организация на събития. Председателсвтото на ЕС ще се повтори чак след 14 години, ето защо това е един прекрасен шанс за настоящите студенти и млади хора да станат „посланик“ на Българското председателство; да се срещнат с международни делегации на най-високо ниво; да приложат езиковите си познания, общувайки с хора от различни националности, професии и култури, но с обща визия за Обединена Европа; да получат сертификат за участие в доброволческата дейност за Председателството, както и препоръка за резултатите от своето активно участие в реализацията на първото Българско председателство; да преминат през обучение по протокол и етикет и инструктажи за ориентиране.
За кандидатстване е необходимо да се подготвят следните документи: автобиография в европейски формат с приложение на съответните документи; мотивационно писмо (в обем до една страница на български език); сертификат или диплома за владеене на чужд език; служебна бележка от висшето учебно заведение за завършен втори курс на обучение (при кандидати студенти) или диплома за завършено висше образование. Изпращат се на на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Успех!!
Източник: http://www.eu2018bg.bg
 

Европейският месец за кибер сигурност
Европейският месец за кибер сигурност (ECSM) е кампания за осведомяване на ЕС, която насърчава кибер сигурността сред гражданите и организациите относно значението на сигурността на информацията и подчертава простите стъпки, които могат да се предприемат за защита на личните, финансовите и / или професионалните данни. Основната цел е да се повиши осведомеността, да се промени поведението и да се предоставят ресурси на всички за това как да се защитят онлайн. Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Генерална дирекция "Конференция и партньори" на Европейската комисия обявява всеки месец октомври Европейския месец за кибер сигурност (ECSM).
Целите на Европейския месец за кибер сигурност: да генерират обща информираност относно кибер сигурността, което е един от приоритетите, определени в Стратегията на ЕС за сигурност в кибер пространството; да генерира специфична осведоменост относно мрежовата и информационната сигурност (НИС), която е разгледана в предложената директива за НИС; да насърчи по-безопасно използване на интернет за всички потребители; да се изгради солиден опит за повишаване на осведомеността чрез ECSM; да включи съответните заинтересовани страни; да увеличи националния медиен интерес чрез европейското и глобалното измерение на проекта; да повиши вниманието и интереса по отношение на информационната сигурност чрез политическа и медийна координация.
Подготовката за петия месец ECSM започна сериозно със сътрудничеството между Естонския орган за информационни системи и ENISA за тазгодишното начално събитие за Cyber ​​Security Month. По време на естонското председателство министерството на икономиката и съобщенията на Естония са домакин на първото събитие в Талин. Дневният ред за стартирането включва откриване на речи от високопоставени представители както на европейския публичен сектор, така и на индустрията. Националните екипи за координация ще предложат идеи за кампаниите си и водещи експерти по ИТ сигурност ще обсъдят темите за сигурността на месеца. ЕС кани и насърчава политиците, експертите от индустрията и представителите на компетентните органи да се представят като оратори или представители по време на някоя от четирите сесии по седмичните теми: Кибер сигурността на работното място; Управление, защита на личните данни и защита на данните; Кибер сигурността в дома; Умения в киберсигурността. Всяка седмица от месец октомври ще се фокусира върху определена тема. 
Седмица 1: 2-6 октомври
Тема: Кибер сигурността на работното място - целта на темата е да се повиши осведомеността сред служителите на компанията, ИТ специалистите и висшето ръководство за заплахи като Ransomware, Phishing, Malware и да се предоставят общи "кибер" хигиенни съвети.
Седмица 2: 9-13 октомври
Тема: Управление, защита на личните данни и защита на личните данни - Целта на тази тема е да разберете как да подготвите организацията си за новите директиви и регламенти на ЕС, като Директивата за NIS и GDPR.
Седмица 3: 16-20 октомври
Тема: Кибер сигурността в дома - целта на темата е да се повиши осведомеността сред основните потребители на заплахи от интернет, онлайн измами / измами и да се дадат насоки за това как да се защити тяхната домашна мрежа и да се защити тяхната онлайн поверителност.
Седмица 4: 23-27 октомври
Тема: Умения в киберсигурността - темата има за цел да подпомогне младите хора да придобият умения за сигурност в кибер пространство чрез обучение и образование, за да развият следващото поколение професионалисти в областта на кибер сигурността.

 

Източник: Европейска комисия

Европейски награди за цифрови умения
Европейската комисия стартира вторите европейски награди за цифрови умения. Компаниите и други организации се приканват да представят проекти, които са осъществили за повишаване на дигиталните умения в Европа. Най-добрите 4 проекта, предназначени за подобряване на цифровите умения на гражданите, работната сила, професионалистите в сферата на ИКТ и образованието, ще получат награда. Пета награда ще бъде посветена на най-добрия проект, който също отговаря на нуждите на жените и момичетата. Наградите ще бъдат връчени от Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, на конференцията "Цифрови умения и работни места" в Брюксел на 7 декември. Както победителите, така и участниците ще бъдат поканени да представят проектите си на конференцията. Освен това те ще бъдат представени от Европейската комисия в бюлетини, медии и в интернет. Крайният срок за кандидатстване е 1 ноември 2017 г. Наличието на цифрово квалифицирано население и работна сила е от решаващо значение за стимулиране на европейската конкурентоспособност и насърчаване на приобщаващо цифрово общество. Днес 44% от европейците нямат основни цифрови умения. Ето защо повишаването на компетентността на европейците за използване на цифровите технологии е един от приоритетите на Единния цифров пазар и Програмата за нови умения за Европа, в която коалицията "Цифрови умения и работни места" е важна инициатива. Европейските награди за цифрови умения 2017 г. имат за цел да покажат инициативи, които развиват цифровите умения на европейците в училище, на работното място и в обществото като цяло. Инициативите трябва да бъдат лесни за увеличаване и репликиране в други градове, региони, държави и сектори. Победителите и финалистите ще бъдат избрани в следните четири категории:
Цифрови умения за всички - развиване на цифрови умения, които да позволят на всички граждани да бъдат активни в нашето цифрово общество;
Цифрови умения за работната сила - разработване на цифрови умения за цифровата икономика, напр. повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, търсещи работа; действия по консултиране и насоки в кариерата;
Цифрови умения за професионалисти в областта на ИКТ - разработване на висококачествени цифрови умения за професионалисти в областта на ИКТ във всички сектори на промишлеността
Цифрови умения в образованието - трансформиране на преподаването и изучаването на цифрови умения в перспективата на ученето през целия живот, включително обучението на учители.
За да се подчертае значението на премахването на различията между половете в цифровите умения, петият проект, подбран от всички участващи, който насърчава цифровите умения за жените и момичетата, ще получи награда. 
Как да кандидатствам?
Можете да кандидатствате за Европейски награди за цифрови умения, като попълните формуляра за кандидатстване до 1 ноември 2017 г. С подаването на формуляра за кандидатстване вие ​​се съгласявате, че проектът ще бъде включен в архива на Европейската комисия за инициативи за цифрови умения и работни места, открито достъпен на уебсайта на Европейската комисия. Победителите ще бъдат избрани от независимо жури, съставено от експерти по цифрови умения от различни групи заинтересовани страни и различни държави-членки, назначени от Европейската комисия. Журито ще оцени въздействието на проекта, синергията между различните заинтересовани страни, мащабируемостта и репродуктивността на инициативата, както и оригиналността и яснотата на представянето на проекта.
Кой може да кандидатства?
Наградите са отворени за всяка организация или фирма (например национални или местни публични органи, фирми, образователни институции, неправителствени организации, асоциации или комбинация от тях), които предприемат проекти за цифрови умения в Европа. Инициативата трябва да обхваща една или няколко държави-членки на ЕС или държави от ЕАСТ и проектът да е започнал и показал резултати в периода от 1 януари 2015 г. до 30 октомври 2017 г. Предложенията, направени за наградите от 2016 г., могат да бъдат повторно представени, с изключение на победителите. Организациите, които са спечелили, обаче са добре дошли да представят друга своя инициатива.
Източник: Европейска комисия

Доклад от проучването на Евробарометър за премахването на роуминг таксите
ЕС работи десет години, за да премахне допълнителни такси за роуминг в рамките на Съюза. Най-края на таксите за роуминг е една от ключовите основи на цифровия единен пазар на ЕС и важна стъпка в изграждането на достъпно, устойчиво цифрово общество за всички граждани. На 15 юни 2017 г. ЕС постигна тази цел. Няма допълнителни такси за обаждания, изпращане на текстови съобщения и използване на мобилни данни при пътуване с мобилни устройства в друга държава от ЕС / ЕИП. Хората могат да се обаждат, текстоват и сърфират в интернет за същата цена, която биха плащали, ако са били вкъщи. Проучването на Евробарометър е поръчано от Европейската комисия за измерване на осведомеността относно премахването на таксите за роуминг и въздействието, което това оказва върху мобилната употреба на гражданите, когато пътуват в ЕС. То обхваща следното:
- Пътуване в рамките на ЕС през последните 12 месеца - както преди, така и след 15 юни 2017 г .;
- осведоменост за края на таксите за роуминг;
- Възприемане на разходите за роуминг сред не-пътуващите;
 - Възприемане на предимствата от края на таксите за роуминг;
 - Използването на мобилни телефонни услуги в други държави от ЕС, включително стъпките, предприети за това ограничаване на употребата.
Някои много конкретни цифри:
- информираността сред тези, които са пътували след 15 юни, достига до 86%
- делът на пътуващите, които използват мобилните си данни в роуминг толкова често, колкото и вкъщи, се е удвоил до 31% в сравнение с тези, които са пътували през предходните месеци (15%) 
- Делът на гражданите, които никога не са използвали мобилни данни в чужбина, е намалял наполовина - до 21% в сравнение с 42% през месеците преди премахването на таксите
- Някои от мобилните оператори отчитат значително увеличение на трафика на данни, който се е умножил няколко пъти това лято в сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, в някои случаи дори повече)
Премахването на таксите за роуминг е конкретен пример как Европейският съюз подобрява живота на своите граждани.
Целият текст на доклада от проучването може да намерите тук

Стажове за увеличаване на дигиталните умения на гражданите в ЕС
Европейската комисия обяви планове за пилотен проект за предоставяне на професионален опит в цифровата област за 5000-6000 завършили студенти през 2018-2020 г. Платените 4-5 месечни стажове ще бъдат на разположение на студенти от всички дисциплини. Въпреки високите нива на младежка безработица, в Европа има 2 милиона свободни работни места. В много страни има несъответствие между уменията на търсещия работа и потребностите на пазара на труда. Днес повечето работни места се нуждаят от цифрови умения и повече от половината специалисти по ИКТ работят извън сектора на ИКТ. 40% от предприятията - предимно малки и средни предприятия - се нуждаят от ИКТ специалисти и за тях е трудно да ги наемат. Андрос Ансип, заместник-председател на Европейската комисия за единния цифров пазар, заяви: "Не трябва да се примиряваме с разликата в цифровите умения в Европа, образованието и обучението трябва да станат обща отговорност между работодателите, служителите, възпитателите и създателите на политики. Трябва да изпробваме идеи, да разработваме проекти, да работим и да обмисляме най-добрите начини да дадем на хората уменията, от които се нуждаят за нови работни места ". Пилотният проект има за цел да даде на студентите от всички дисциплини опит в областите, които се изискват от компаниите, особено малкия и средния бизнес. Стажовете могат да се съсредоточат върху "дълбокотехнологични" умения като киберсигурност, големи данни, квантова или изкуствена интелигентност, както и като уеб дизайн, дигитален маркетинг, разработка на софтуер, кодиране или графичен дизайн. Компаниите, които са членове на коалицията "Цифрови умения и работни места" и бизнеса, работещи в програма "Научни изследвания и иновации" на "Хоризонт 2020", ще бъдат в основата на проекта, но всички фирми в цифровата област са добре дошли да предлагат стажове и да обучават студенти. Първите стажове могат да започнат през есента на 2018 г. Стажантите получават стипендия от около 500 EUR на месец. Подробности за това как студентите и фирмите ще могат да се включат в проекта ще бъдат предоставени през следващите седмици. Ако пилотният проект бъде успешен, Комисията ще го развие допълнително. Цифровите технологии, системи и процеси оказват огромно влияние върху пазара на труда и вида на необходимите умения в икономиката и обществото. Промяна на структурата на заетостта, водеща до автоматизирането на "рутинни" задачи и до създаването на нови и различни видове работни места водят до необходимостта от по-квалифицирани специалисти по ИКТ във всички сектори на икономиката и до свързване на търсещите работа и работодателите по нови иновативни начини. Съвременният свят подтиква всеки гражданин да придобие най-малко основни цифрови умения, за да живее, да работи, да учи и да участва в съвременното общество. Европейската комисия публикува нова програма за умения за Европа, като работи заедно за укрепване на човешкия капитал, заетостта и конкурентоспособността. Той представя редица действия и инициативи с амбицията да се справи с дефицита на цифрови умения в Европа. Новата програма има за цел да подобри качеството и уместността на формирането на умения, да повиши видимостта и съпоставимостта на уменията и квалификациите и да усъвършенства компетентността, документацията и информирания избор за кариера. Коалицията "Цифрови умения и работни места" е нова водеща инициатива, която стартира през декември 2016 г. Тя обединява държави-членки, компании, социални партньори, организации с нестопанска цел и доставчици на образование, които предприемат действия за справяне с липсата на цифрови умения в Европа.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
199433