header.jpg

Български МСП могат да получат до 15 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд

Ново споразумение по плана ,,Юнкер“ ще осигури достъп на българските МСП до 15 млн. евро Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Банка ДСК подписаха споразумение в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“. По силата на новоподписаното споразумение ще бъдат отпускани кредити с гаранционно покритие от ЕИФ на иновативни малки и средни компании, както и на средни по размер предприятия. То ще позволи на Банка ДСК да кредитира при по-изгодни условия компании от МСП сектора, които иначе не биха имали достъп до финансиране, като очакванията са да се генерира кредитен портфейл от 15 милиона евро. Споразумението е подкрепено от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е основният стълб на Инвестиционния план за Европа на Европейската комисия (Планът "Юнкер").  

Инвестиционният план за Европа е един от основните приоритети на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. Той е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Това е възможно чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. Планът вече постига резултати. Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране до момента се очаква да мобилизират над 164 млрд. евро в 28-те страни-членки и да се подкрепят повече от 385 000 малки и средни предприятия. На 14 септември 2016 г. ЕК предложи удължаване ЕФСИ чрез увеличаване на капацитета и срока му, както и засилване на нейните силни страни. Най-новите данни по сектори и по държави можете да намерите тук. За повече информация, вижте секцията за често задавани въпроси. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната й мисия е да оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. ЕИФ разработва и развива както рисков, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този сегмент.

Източник: Eвропейска комисия


 

Eвропейската комисия представи пакет от мерки в сферата на миграцията

Европейската комисия прие пакет от мерки в сферата на миграцията, който е приносът на Комисията към дискусиите по тази тема на предстоящия Европейски съвет през месец март в Рим. Пакетът от мерки включва: 1/ Обновен план за действие на ЕС в областта на връщането, включително препоръки към държавите членки относно това как да се направят процедурите за връщане по-ефективни. Предложените мерки се състоят от практически действия, които могат да имат незабавен ефект. Те са съсредоточени върху премахване на „вратичките“ и прилагането на съществуващите правила със строгостта и реализма, необходими, за да се гарантират резултатите от тях на практика, в съответствие с изискванията в областта на основните права. 2/ Доклади за напредъка по някои от основните елементи от миграционната политика на Комисията:
Комисията отправи и нова покана към държавите членки за ускоряване на темпото на преместване с цел облекчаване на натиска върху Италия и Гърция, тъй като малко от тях са изпълнили своите ангажименти в пълна степен. Комисията призовава също държавите членки да изпълнят поетия от тях стабилен политически ангажимент и до края на март да запълнят недостига на работна сила и оборудване в Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Една година по-късно Споразуменито на ЕС и Турция продължава да държи незаконните преминавания под контрол, но тъй като пристиганията все още надвишават връщанията, Комисията също така призова Гърция и всички държави членки да запазят темпа в прилагането на съвместния план за действие за подобряване на положението на островите. 
 
Източник: Европейска комисия

Европейската комисия представи Бяла книга за бъдещето на Европа: Възможности за единство на ЕС от 27 държави.

Европейската комисия представи Бяла книга за бъдещето на Европа, която е приносът на Комисията към срещата на върха в Рим на 25 март 2017 г. В рамките на подготовката за отбелязването на 60-та годишнина на ЕС обръщаме поглед назад към седем десетилетия мир и към разширен Съюз с 500 милиона граждани, които живеят свободно в една от най-проспериращите икономики в света. В същото време ЕС трябва да погледне напред, за да създаде визия за собственото си бъдеще като съюз от 27 държави. В бялата книга са посочени основните предизвикателства и възможности пред Европа за следващото десетилетие. Представени са 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива до 2025 г., в зависимост от това как ще реши да действа. 

Източник: Европейска комисия 


 

Жан-Клод Юнкер ще представи Бяла книга за бъдещето на Европа пред Европейския парламент
 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще представи пред Европейския парламент днес Бяла книга за бъдещето на Европа, която ще очертае основните сценарии за развитието на ЕС във формат от 27 държави.
Представянето на Бялата книга може да проследите на живо от 16 ч. българско време по сателитния канал Europe by Satellite+(ЕbS+)на следния линк в Интернет http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2.
След представянето Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, председател на Европейския парламент,  ще дадат съвместна пресконференция, която също ще бъде излъчена по ЕbS+ и може да се проследи в Интернет на по-горния адрес.
 
Източник: Представителство на Европейската комисия

Конкурс за студентско есе на тема "България в Европейския съюз: десет години по-късно" 
 
Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира Конкурс за студентско есе на тема: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“.

 

Участие в конкурса могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина, и са на възраст до 29 години.
Три от най-добри есета в конкурса ще бъдат отличени след оценка от тричленно жури ще бъдат отличени. Авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции! 
Крайният срок за изпращане на студентските есета е 19 март 2017 г. 
Повече подробности относно конкурса и изискванията към есето, можете да намерите в прикачения анонс,  както и линка към формуляра за кандидатстване, чрез който студентите могат да изпращат своите есета.
Информация за Конкурса за студентско есе, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите и на https://goo.gl/lH925o. 
 
Източник: Представителство на Европейската комисия в България 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618