header.jpg

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕК ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ ПРИСТИГНА В СОФИЯ

Първото обсъждане на новата Европейска стратегия за външна политика и сигурност, изготвена от екипа на Върховния представител Федерика Могерини, както и на прегледа на Европейската политика за съседствое днес в София.
В публичната дискусия, организирана съвместно от Софийска платформа, Министерство на външните работи и Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), освен зам.председателят на ЕК ще вземат участие и над 40 представители на неправителствени организации от 14 съседни на ЕС държави. Те ще представят своята гледна точка по Стратегията, значителна част от която е свързана със съседните на ЕС региони – Западните Балкани, Турция, Черноморския регион.
Външният министър Даниел Митов и вицепремиерът Меглена Кунева ще представят българската гледна точка за Общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС.
В първия ден от срещата ще бъдат коментирани въпроси, свързани с предстоящите български председателства на Комитета на министрите на Съвета на Европа (от месец ноември т.г. до месец май 2016 г) и на Съвета на ЕС през 2018 г. Във фокуса на разговорите ще бъде взаимодействието на българската дипломатическа служба с Европейската служба за външна дейност. Ще бъде разгледано и българското председателство на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа - ПСЮИЕ.
Вторият ден ще бъде открит с приветствие от президента на Република България Росен Плевнелиев. На 24 юли ще се обсъждавзаимодействието на Министерството на външните работи със секторните министерства и ведомства, с които МВнР работи съвместно при осъществяването на външнополитическата дейност. Участие в панелите ще вземат заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министрите на енергетиката Теменужка Петкова, на туризма Николина Ангелкова и на образованието Тодор Танев. В дискусиите ще се включат и заместник-министърът на културата Доц. Д-р Бони Петрунова, председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов, председателят на Парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев, съветникът на Президента по енергийна сигурност Юлиан Попов, както и ръководителите на Делегациите на Европейския съюз в Либия и Узбекистан.
Прегледът на Европейската стратегия за външна политика и сигурност поставя началото на дългоочакван процес, за който призоваваха както политици, така и анализатори.

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА ПРЕДЛАГА СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ, ВИСШИСТИ И НАЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Към настоящия момент могат да се подават заявления за платени стажове през 2016 г. Срокът за кандидатстване е до 31 август 2015 12:00 (GMT + 01: 00, брюкселско време). Заявленията за платените стажове трябва да бъдат подадени чрез онлайн система между месеците юни и август в годината, предхождаща годината на стажа.

Формулярът за кандидатстване е на разположение на френски и английски език. За да може да кандидатствате,трябва да имате отличнипознания по един от тези два езика. Цялата кореспонденция във връзка с кандидатстването ви ще бъде изпратена на адреса, посочен във вашия електронен профил. Затова е важно да актуализирате профила си, в случай, че вашият адрес е променен. Често имейлите от офиса на стажовете се озовават в папката за спам на различните видове акаунти. Затова е важно да проверявате спам папката редовно за входящи съобщения от "Бюро за обмен" (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). Важно еда посочите коректен телефонен номер за контакт във формуляра за кандидатстване, за да могат да се свържат с вас в случай на нужда.

Валидираните онлайн кандидатури ще бъдат разглеждани до месец октомври 2015 г. За стажове започващи през февруари, избраните кандидати ще бъдат уведомени най – късно през декември, за стажове започващи през септември, избраните кандидати ще бъдат уведомени през януари 2016 г.

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща или чрез тяхния профил в EPSO в края на януари 2016 (за стажовете, започващи през февруари) и в края на март 2016 г. (За стажовете, започващи през септември).

Одобрените кандидати ще получат предложение по електронна поща посочващо периода на стажа и отдела, в който ще бъдат назначени.

Повече информация за процедурата по кандидатстване за стаж, можете да намерите на този интернет адрес:

http://www.consilium.europa.eu/en//general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/#paid

БАКЕП ПРЕДЛАГА УДВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ПОДМЯРКА 4.1. НА ПРСР

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) в свое писмо от 17 юли 2015 г. потвърди предложението си към Министерство на земеделието и храните за увеличаване два пъти на бюджета по изминалия прием по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), тъй като ще бъдат подкрепени само 15% от кандидатствалите 3 500 проекти и няма да може да бъдат финансирани приоритетните сектори на програмата.

 Увеличаванетона бюджета за първия прием на подмярка 4.1. на ПРСР не означава да се търсят нови средства извън тези, които са одобрени като цяло за подмярката за съответния програмен период. За първия прием саобявени 150 млн. евро. През 2018 г. ПРСР трябва да е постигнала разплащане по проекти над 1.67 млрд. евро, иначе ще бъдат загубени над 100 млн. евро, които са средства, заделени като резерви (6% към всеки приоритет).

Връщайки се на своя призив към всички управляващи органи, БАКЕП напомня, че предвид забавянето на втория програмен период, трябва да се търси възможност да се отварят колкото се може повече процедури с по-голяма част от техния бюджет, за да има условия за ефективно усвояване на средствата в този 7-годишен период.

Тъй като в оценката на проектите по подмярка 4.1. не се поставя акцент върху икономическата ефективност на проектите и не се прилагат финансови показатели за оценка на жизнеспособността им,  планираните допълнителни точки, предвидени да дадат предимство на приоритетните сектори на селското стопанство, лесно се използват от недобросъвестни бенефициенти за постигане на изкуствено висока оценка.

БАКЕП предлага да се увеличи двойно бюджета на първия прием по подмярка 4.1. на ПРСР, с което освен че ще се гарантира по-високо усвояване, няма да се загубят средства през 2018 г., ще могат да бъдат подкрепени евентуално около 39% от подадените проекти или 1 300 проекта с минимум 35 точки и повече.

БАКЕП предлага да не се отхвърлят проекти, за които няма бюджет, а те да бъдат в резервен списък, и при освобождаване на наличен бюджет, да бъдат подписвани договори с тях.

Предложението на БАКЕП за увеличаване на бюджета по първия прием на подмярка 4.1. можете да видите тук: http://bakep.org/images/14-20/2015-06-18_BAKEP_PRSR_uvel_budget_m_4-1.pdf

EUROPEAN YOUTH FOUNDATION: ГРАНТОВЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Европейската младежка фондация е отворила грантова схема за международни младежки дейности. Някои от грантовете са отворени само за определени видове организации както следва:

Международна дейност може да се организира от международни неправителствени младежки организации,  международни мрежи и  регионални мрежи, национални НПО. Дейността, трябва да бъде разработена в партньорство с поне 3 други национални неправителствени организации или мрежи от различни страни или с една международна неправителствена организация или мрежа.

За работен план могат да кандидатстват международни младежки неправителствени организации и международни мрежи. Планът трябва да е съставен от няколко международни или местни дейности и да е част от плана/стратегиятазадейност на организацията за следващата година. При кандидатстване за работен план ЕМФ може да подкрепи една, различни или всички от предложените / планираните дейности.

За структурни грантове за две последователни години, може да се кандидатствана всеки 2 години (срок 2013 г., 2015 г. и т.н.). Грантовете са достъпни само за международни младежки неправителствени организации и международни мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (грант ЕМФ или учебнасесия загодишната програма на Европейския младежки център). Въпреки това, субсидията трябва да бъде потвърдена след 1 година. Предложение за еднократен структурен грант може да бъде подадено от регионални мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (помощ ЕМФ или учебнасесия загодишната програма на Европейския младежки център).

Пилотната дейност е отворена за регионални мрежи, национални и местни младежки неправителствени организации. Пилотните дейности трябва да отговорят на предизвикателството в обществото, те трябва да са "интервенции", да имат европейско измерение (участващи страни, контекст и т.н.), иновативна методология и ясно местно значение. Пилотните дейности също могат да бъдат извършвани от международни неправителствени организации/мрежи като част от техния план за работа и в сътрудничество с местни неправителствени организации.

Срокът за кандидатстване е текущ.

Повече информация за грантовете можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ngobg.info/bg/financing/308-european-youth-foundation-грантове-за-международни-младежки-дейности.html

Променен е срокът за представяне на предложения по многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. на 30 юни 2015 г. в официалния вестник на ЕС.

Конкурсът за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по механизма за свързване на Европа е обявен от генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия.

Приематсе предложения по конкурс: CEF-Energy-2015-2.

Сумата, която е на разположение за избраните предложения е около 550 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложениятае 30 септември 2015 г.

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 10 крайният срок за представяне на предложения се изменя, както следва:

вместо: „Крайният срок за представяне на предложения е 30 септември 2015 г.“

да се чете: „Крайният срок за представяне на предложения е 14 октомври 2015 г.“.

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-calls-proposals-2015

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973