header.jpg
ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ В ЕС 
 
Проект на законодателство за споделянето и защитата на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record PNR), които пристигат и излизат от ЕС представи Европейската комисия. Правилата регламентират и използването на тези данни от органите на държавите членки и европейския полицейски орган Европол с цел борба с тероризма и сериозните транснационални престъпления.
Темата е включена в дневния ред на Комисията по гражданските свободи на Европейския парламент. През лятото евродепутатите поискаха тези данни да бъдат използвани само за предотвратяване, проследяване и разследване на тези престъпления. Новите обмисляни правила ще бъдат прилагани към авиолиниите, които поддържат линии към и от ЕС. Те няма да се прилагат за вътрешните линии между държавите членки.
Включените нарушения на закона, които ще бъдат цел за борба чрез списъците с данните са трафик на хора, сексуална експлоатация на деца, трафик на наркотици, оръжия, муниции и експлозиви, пране на пари и кибер престъпления.
Звената за информация за пътниците ("Passenger Information Units" (PIUs)) ще обработват данните само за пътници, за които има подозрения в участие в тероризъм или в посочените транснационални престъпления.
Очаква се схемата на ЕС за събиране на данни да не срещне съпротива от страна на заинтересованите органи. Отделни държави вече осъзнават необходимостта от PNR. Дори някои държави вече са се заели със задачата самостоятелно и са изразходвали значителни финансови ресурси за създаване на национални PNR звена. България е измежду страните, които имат вече подобна система.
Източник : http://www.dnevnik.bg
 

EКСПЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ТЪРСИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
 
Европейската комисия търси организации, които да се присъединят към структурния диалог в Експертната група на партньорите по Европейските структурни и инвестиционнифондове. Групата от експерти в момента се състои от 52 организаци и членки и 2 наблюдатели, избрани и назначени след покана за набиране на експерти обявена през юли 2014 г. Максималният брой членуващи организации, които могат да се присъединят в групата е 60.
Целта на настоящата покана е да се запълни броя на членуващи организации до максимума от 60. Групата е създадена в съответствие с член 5 (6) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Общрегламент за разпоредби) и Решение C (2014) 4175. Групата има следните задачи:
• подпомага работата на Комисията по отношение на развитието на политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони, общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика в различни области на компетентност,
• подпомага Комисията по въпроси, свързани с изпълнението на подкрепата от фондовете ESI,
• следи развитието на политиката в областта на партньорството и многостепенното управление,
• обмен на опит и добри практики в тази област.
Поканата за представяне на предложения е отворена за представителни организации, създадени на европейско равнище, които представляват партньори от държавите-членки, а именно:
• асоциации, представляващи регионални, местни, градски и други публични органи,
• икономически и социални партньори,
• структурите, представляващи гражданското общество, като например екологични партньори, неправителствени организации и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното приобщаване, равенството между половете и недопускане на дискриминация.
Кандидатите трябва да бъдат създадени преди 31 декември 2014 г. и да бъдaт вписани в Регистъра за прозрачност.
Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат попълнени на английски, френски или немски език и да се подадат онлайн до 14 септември 2015 г. Експертите, номинирани от организациите, трябва да могат да общуват на поне един от тези езици.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015

 
 

НОВ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ПОДГОТВЯ ЕС

Нов план за разпределяне на бежанците между своите страни членки, както и за ускоряване на депортациите на нежелани имигранти ще бъде представен следващата седмица от Европейската Комисия, съгласно информация от"Ройтерс"

Според еврокомисарят по въпросите на миграцията Димитрис Аврамопулос се предвиждат нови системи за обработка на исканията за убежище в Италия, Гърция и вероятно Унгария, които могат да включват задържане на тези, чийто молби са отхвърлени, до връщането им вкъщи. Новите предложения на комисията ще бъдат представени на 14 септември на вътрешните министри на 28-те страни членки на спешна среща.

В новия план, Комисията ще разшири изложените по-рано планове за справяне с кризата, въпреки това не  се предвижда промяна на шенгенските правила, с цел да не се позволи на мигрантите да се възползват от липсата на контрол по вътрешните граници.

Новият план на Европейската Комисия предвижда да се преместят 40 000 мигранти, подали молби за убежище в Италия и Гърция, към други страни от ЕС, и да се приемат 20 000 бежанци от чужбина. Идеята е след одобрението на плана да се въведе постоянен механизъм за прием на бежанци.

Източник: http://www.dnevnik.bg


 

ОБЯВЕН Е УЧИЛИЩЕН КОНКУРС НА ЕС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ 

Обявен e ежегодният конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Записването за конкурса започва от 1 септември 2015 г., като срокът за регистрация е до 20 октомври, 13.00 ч. Повече информация за конкурса и онлайн формуляра, който е наличен на всички официални езици на ЕС ще намерите на следния интернет адрес http://ec.europa.eu/translatores/

Общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България могат да вземат участие в конкурса. От всяка държава могат да участват равни на броя на нейните депутати в Европейския парламент средни училища. Тази година в конкурса могат да вземат участие, учениците, родени през 1998 г. 

Датата на провеждане на конкурса е 26 ноември. На този ден учениците трябва да преведат текст от 1 страница, свързан с Европейската година за развитие. Те ще могат да изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Преводачи на Европейската комисия ще оцененяват превода на участниците. Те ще определят по един победител от всяка държава. Двайсет и осемтте победители ще бъдат поканени през пролетта на 2016 г. в Брюксел, където ще бъдат наградени по време на официална церемония.


 

НАГРАДАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО "ЕUROPA NOSTRA"

Отворена е процедура за кандидатстване за наградата на Европейския съюз за културно наследство "Еuropa Nostra", съобщи бюрото "Творческа Европа България". Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2015 г. Наградата се връчва съвместно от ЕС, в рамките на програма "Творческа Европа" и международната организация "Europa Nostra". Призът популяризира уменията и отдадеността на архитекти, експерти по културно наследство, доброволци, училища, местни общности, медии и притежатели на културни ценности. Наградите се дават за изключителни постижения в следните четири категории:
- Консервация - за значими проекти в областта на консервацията и адаптирането на културно наследство;
- Проучване - за изследователски проекти, които имат осезаем ефект за опазването и популяризиране на културното наследство в Европа;
- Отдадена работа - за отделни личности или организации с доказан принос в областта на опазването и популяризирането на културното наследство на Европа.
- Образование, обучение и повишаване на обществената осведоменост – за успешни образователни инициативи в областта на материалното и нематериалното културно наследство.
За наградата могат да кандидатстват, кандидати от страните, които участват в програма Творческа Европа на Европейската комисия. Държави, които са допустими за наградата на ЕС са:
Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Македония, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта , Молдова, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
Могат да кандидатстват за Наградата на Европейския съюз за културно наследство, "Europa Nostra", и кандидати, които не са от допустима държава.
Очаква се през 2016 г. да бъдат отличени до 30 проекта и инициативи, а до 7 ще получат Голяма награда на стойност 10 хиляди евро. Носителят на наградата на публиката ще бъде определен чрез електронно гласуване. Лауреатите ще бъдат представени по време на специална церемония в Мадрид, Испания, през 2016 г.

Повече информация и указания за кандидатстване може да намерите тук: www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595