header.jpg

УДВОЕНИ СА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ЕВРОПА

Вчера Европейската комисия одобри пакет от оперативни, бюджетни и правни мерки за справяне с бежанската криза в Европа. Действията на ЕК следват предложения през май Европейски дневен ред за миграцията.
Нови 1,7 милиарда евро са предвидени от Европейската Комисия за подпомагане на страните членки, най-засегнати от бежанската криза .
Средствата, отделени за политиките по миграцията и предоставянето на убежище в бюджета на ЕС, достигнат до 9,2 милиарда евро, в това число:
- 4.5 милиарда евро са планирани за миграционни въпроси
- 1.2 милиарда евро за нови мерки обявени през май и септември 2015 г.
- 1.8 милиарда евро в специален фонд за подпомагане на Африка (обявен през септември 2015 г).
- 1.7 милиарда евро,са  предложени вчера.
Подробен списък на предложените мерки и отделените за тях средства можете да намерите на следния интернет адрес:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_en.htm
Одобрени са от Европейската Комисия и 40 процедури срещу 19 страни членки за нарушение на европейското законодателство в областта на приложението на Общата европейска система за предоставяне на убежище. Срещу България са одобрени три процедури за нарушения в прилагането на директивите за предоставянето на убежище, за условията в центровете за приемане на бежанци и за признаване на квалификациите.
Пълен списък на одобрените процедури можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_en.htm.
Източник : Европейската Комисия


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 120 000 БЕЖАНЦИ В ЕС БЕШЕ ОДОБРЕНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 17.09.2015г. Европейският парламент гласува в подкрепа на предложението на Комисията за преразпределение от Италия, Гърция и Унгария на 120 000 души бежанци.   
Гласуването отваря възможност на Съвета да приеме предложения механизъм за спешно преразпределение на бежанци. Страните членки трябва да вземат необходимите решения на извънредния Съвет по правосъдие и вътрешен ред, който ще се състои на 22 септември 2015 г. За вземането на тези решения настоява Комисията.
На 14 септември 2015г. се проведе последния Съвет по правосъдие и вътрешен ред. По време  на Съвета мнозинството от страните изразиха желание да се пристъпи възможно най-скоро към споразумение за преразпределение. В случай, че  Съветът приеме решението във вторник, 22 септември, Европейската комисия има готовност да започне работа с държавите членки и съответните европейски агенции за незабавното преразпределение на бежанци.

Пълният текст на позицията на ЕК можете да намерите тук:
 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5664_en.htm
Източник: Европейската Комисия


 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО БЕЗРАБОТНИТЕ

Насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа предлага Европейската Коомисия на държавите от ЕС. Чрез това предложение Комисията цели да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа. Факт е, че в Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година, което налага вземането на спешни мерки за решаването на проблема с безработица. Затова и в предложението за препоръка на Съвета, представено на 17.09.2015г., се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 1 година, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.
В предложението се предлагат конкретни действия за подобряване на услугите, които се предлагат на дългосрочно безработните. Според Комисията трябва да се стимулира регистрацията на трайно безработните в Бюрата по труда, да се прави детайлна оценка на нуждите и на потенциала им и да се предлагат споразумения за връщане на работа при наличие на повече от 18 месеца безработица.
За изпълнението на предложените препоръки, страните от ЕС ще могат да използват Европейския социален фонд.
Източник: Европейската Комисия


 

Министър-председателят  на България поиска закон за предстоящото председателство на страната на Съвета на ЕС

Предложение да се подготви закон за ротационното председателство на България на Съвета на ЕС, което предстои през втората половина на 2018 г. направи Министър-председателят на България Бойко Борисов

В закона трябва да се определи логистиката, необходима за изпълнението на председателството и създаването на щаб, който да работи по организацията.

Вероятните места, където ще се провежда основната част от дейностите по време на председателството, ще бъдат НДК, Резиденция "Бояна" и Националният исторически музей. План за бюджета, необходим за ремонта на тези сгради ще бъде подготвен и представен от Вице-премиерът Томислав Дончев.


 

СЪДЪТ НА ЕС РЕШИ ДА ОТКАЗВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НА ИМИГРАНТИ

Върховният съд на ЕС реши на 15 септември по дело, заведено от Германия, страните - членки на Европейския съюз да имат право да ограничат социалните помощи на хора от други страни от ЕС освен ако те не са работили в продължение на най-малко една година в приемащата ги страна. Делото предизвика голям интерес във Великобритания.
Хората, които активно търсят работа в друга държава от ЕС, също няма да имат правото да претендират за обезщетения там по същото време, гласи решението на съда, предаде "Ройтерс".
Вероятно решението ще бъде приветствано от евроскептичните партии в ЕС, които твърдят, че правителствата трябва да вземат мерки, за да се спре "социалният туризъм" в съюза.
Факт е, че в последните години, имиграцията се превъща в проблемна тема в Европа, която се опитва да се възстанови от икономическата криза и е изправена пред наплив на мигранти и бежанци от държави като Сирия и Афганистан.
Правилатата на ЕС гласят, че гражданите на една държава членка могат да живеят и работят навсякъде в блока. Това не се променя, вземат се мерки само срещу злоупотребите и против "социалния туризъм".
През ноември 2014 година Съдът на ЕС вече забрани "социалния туризъм", като постанови, че страните членки не са длъжни да отпускат социални помощи на граждани на други страни членки, които са отишли на тяхна територия само с цел да получават помощи, без да си търсят работа.
Тогава съдът даде право на германска агенция за намиране на работа, отказала социални помощи на двама румънци, дошли в страната, "без да искат да си намерят работа". За днешното си решение съдът трябваше да разгледа случай, при който шведски граждани, работили за кратко на различни места в Германия, останали без работа за повече от шест месеца искат обезщетение за безработица. Съдът на ЕС постанови по делото, че чужд гражданин на ЕС, който е работил в продължение на по-малко от една година, преди да бъдат уволнен, и е регистриран като търсещо работа лице, може да получава социални помощи в продължение на най-малко шест месеца. След изтичането на шестте месеца или ако гражданите на ЕС все още не са работили в приемащата ги страна, страната домакин може да откаже да предостави социална помощ.

Статистика

Брой прегледи на статиите
199437