header.jpg
Европейски ден на езиците
След успеха на Европейската година на езиците през 2001, Съветът на Европа обявява 26-ти септември за Европейски ден на езиците, който да се отбелязва ежегодно. Основните цели на Европейския ден на езиците са да се насочи вниманието на общността към това колко е важно да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри междукултурното разбирателство; да се популяризира богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и насърчаване на неговото опазване и поощряване; да се окуражи изучаването на езици през целия живот в и извън училище, независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен. За отбелязването на Деня в Европа се организират разнообразни събития: занимания за и с деца, телевизионни и радио програми, езикови работилници и конференции. Националните органи и партньорите имат свободата да организират активности от различно естество. Част от изявлението на генералния секрета на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд е, че Европа празнува не само деня на езиците, а иновациите в езиковото обучение и преподаване. С този праник Евтропа изпраща мощно послание, че е наистина многоезично място, където всички среди са добре дошли и където всеки може да има равен глас. Стотици събития бяха организирани от училищата, университетите и културните заведения за отбелязване на деня.  
Източник: http://edl.ecml.at

Състоянието на Европейския съюз - Нова стратегия за индустриалната политика
Евроепйският съюз заслужава повече демокрация, е призивът на председателя на ЕК, Жан-Клод Юнкер, но залужава и нова стратегия за промишлеността, която да изведе ЕС на водеща позиция в световен мащаб по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията. Новата стратегия обединява всички съществуващи и нови хоризонтални и секторни инициативи в една всеобхватна стратегия за промишлеността кат въвлича и гражданското общество, което да има възможност да направлява индустриалната политика в бъдеще чрез учредяването на ежегоден Ден на промишлеността и Кръгла маса на високо равнище по въпросите на промишлеността. Основните елементи на стратегията включват: цялостен пакет за укрепване на киберсигурността; регламент относно свободното движение на нелични данни, който позволява подобни данни да се движат свободно през границите; стратегия относно пластмасите и мерки за подобряване на производството на възобновяеми биологични ресурси; инициатива за подобряване на функционирането на обществените поръчки в ЕС; инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика и европейска рамка за скрининг на чуждестранните преки инвестиции; преразгледан списък на суровините от изключителна важност; нови предложения за екологична, конкурентоспособна и свързана мобилност, включително по-строги стандарти за емисиите на CO2 от леките и лекотоварните автомобили, план за действие за инфраструктура за алтернативни горива. Реализирането на тази цялостна стратегия е споделена отговорност. Нейният успех зависи от усилията и сътрудничеството на институциите на ЕС, държавите членки, регионите и най-вече от активната роля на самата промишленост.
Източник: Европейска комисия

 

Състезание „Евроскола“ за областите Видин, Враца, Монтана и Плевен - регистрирането е започнало
Регионалното състезание "Евроскола" за областите Видин, Монтана, Враца и Плевен, организирано от Информационното бюро на Европейския парламент, ще се проведе на 14 октомври 2017. Регистрацията е отворена и всички средни училища от опоменатите области, желаещи да участват с отбори от ученици на възраст 16 - 18 години, трябва да се заявят до 12.00 часа на 2 октомври 2017. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2017 и 2018 г. Програмата "Евроскола" се осъществява от 2006 година и до сега в нея са участвали повече от 100 български училища и над 3 000 български младежи. Тя има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват 1 ден в ЕП в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. Изискванията са отборите да се състоят от 5-има ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си по време на състезанието. Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до град Монтана и обратно на учениците от други населени места в трите области на състезанието. В състезанието могат да участват ученици на възраст 16—18 години (вж. „Регламент за участие“) от училища, които не са спечелили участие в програмата „Евроскола“ в Страсбург през 2015, 2016 и 2017 година. Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ и ще се проверява по време на състезанието. Заявките за участие ще се приемат до 12:00 часа на 2 октомври 2017 г. на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Имената на участниците в конкретния отбор и на придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката за участие . 
Източик: Информационното бюро на Европейския парламент 

Европейската седмица на мобилността - споделете чиста и "интелигентна" мобилност
Европейската комисия стартира 16-та инициатива Европейска седмица на мобилността, водеща кампания за мобилност и транспорт, която ще се проведе от 16 до 22 септември 2017 г. Повече от 2000 града от Европа и извън нея организират мероприятия за насърчаване на жителите да изпробват алтернативи на традиционните транспортни средства. Комисарят Бълк заяви: "Споделената мобилност е интелигентен и новаторски възникващ модел на транспорт, с потенциал за намаляване на броя на автомобилите по пътищата: например, за всеки споделен автомобил, 15 частни автомобила са извън пътя. Но това не е само за автомобили; ние сме свидетели на истинска бързина на споделените мотоциклетни системи в градовете в целия ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещето на градската мобилност е споделено и устойчиво."
Темата на кампанията "2017" е "Чиста, споделена и интелигентна мобилност", с подканваща фраза "Споделянето ви стимулира". Тази година Европейската седмица на мобилността насърчава хората да използват споделени форми на транспорт, като например споделяне на велосипеди и автомобили. Европа е лидер в решенията за споделена мобилност и стойността на транзакциите с обща мобилност в Европа се оценява на 5,1 млрд. Евро през 2015 г. Очаква се през 2025 г. да бъде надхвърлена 100 милиарда евро. Споделянето на транспорт не само помага на хората да пестят пари, но и на целите на ЕС за постигане на икономика с ниски емисии. Всяка година местните власти, които полагат значителни усилия за насърчаване на устойчива градска мобилност по време на кампанията, могат да кандидатстват за наградата на EUROPEANMOBILITYWEEK до 23 октомври 2017 г. През 2017 г. за първи път малките общини ще имат своя собствена категория в рамките на EUROPEANMOBILITYWEEK Award. Това означава, че ще бъдат представени две награди: една за общини с по-малко от 50 000 жители и една за общини с 50 000 жители или повече. Местните власти могат да кандидатстват за наградата за устойчиво планиране на градската мобилност (SUMP Award) до 3 ноември 2017 г. Наградата SUMP награждава разработването на план за мобилност, който да отговаря на разнообразните транспортни нужди на хората и бизнеса.
Източник: Европейска комисия

Състоянието на ЕС: Пакетът за демокрация
След ежегодната си реч преди няколко дни Председателят на ЕК, Жан-Клод Юнкер заяви необходимостта от съществена демократична промяна на Съюза. Така знаменателната реч за състоянието на ЕС начерта постигнатото до момента и представи приоритетети за следващата година. Най-същественото е Пакетът за демокрация, който предвижда нужната реформа на гражданската инициатива и финансирането на политическите партии в ЕС. Увеличаването на демократичната легитимност в ЕС чрез по-активно гражданско участие е сред десетте приоритета на Комисията „Юнкер“ (приоритет 10 — Демократична промяна). За да предприеме по-нататъшни действия за изпълнение на този ангажимент, Европейската комисия започва да прегразглеждане на Регламента относно европейската гражданска инициатива и Регламента за европейските политически партии и фондации. Конкретни мерки относно първия регламент е улесняването на организирането на граждански инициативи, като Комисията ще работи в по-тясно сътрудничество с организаторите, така че да се гарантира допустимостта на техните искания за регистрация. Друга важна стъпка е възможност за безплатна онлайн услуга за събиране на данни за организаторите, възможността за използване на електронна идентификация за изразяване на подкрепа за дадена инициатива, както и превод на всички инициативи на всички езици на ЕС. А относното събираните формуляри за подкрепа - те се намаляват до два, от 13. Най-важното е, че се намлява възрастта за участие, която става 16 години и така се въвличат още поне 10000 нови участници  - потенциални подръжници на дадена инициатива. За да е по-голямо въздействието на успешните инициативи, последващите мерки ще бъдат подобрени, така че да се насърчи провеждането на съдържателни дебати, преди Комисията да даде своя отговор. Ако желаят, гражданите също ще бъдат информирани за последващите мерки във връзка с инициативите, в подкрепа на които са се подписали. 
Както казва Комисярят Юнкер "Европейската демокрация заслужава повече", ето защо се обръща внимание на финансирането на европейките партии, тъй като те играят решаваща роля за създаването на пряка връзка между гражданите и европейската политическа система, като по този начин повишават легитимността на Европейския съюз. Необходимо е да има европейски партии, които имат истинско европейско измерение и разполагат с нужните средства, за да доведат до положителна промяна. Предложените изменения имат за цел да увеличат прозрачността, така че хората да знаят за кого гласуват, да повишат демократичната легитимност, така че финансирането по-добре да отразява подкрепата, дадена от европейските избиратели, както и да засилят правоприлагането, така че да може да се противодейства на злоупотребите и да се възстановяват средства. Предложенията следва да бъдат приети и да влязат в сила преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.
Очаква се двете законодателни предложения да бъдат приети от Европейкия парламент и Съвета и да влязат в сила, за да започнат в найс-скоро време важните демократични проеми в Европейския съюз. 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
199433