header.jpg
222 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ СЕ ОТПУСНАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ
 
Нова "Програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав“ на ЕС, която беше приета този месец ще подпомага  иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика.
В рамките на програмата ще бъдат финансирани транснациоанални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Програмата покрива региони от 9 държави — членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията  за участие в тази програма.
Четири са тематичните приоритети на Програмата за региона на река Дунав:
1) Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството
2) Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси
3) По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност
4) Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, като например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и т.н.
Управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав  е Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Финансирането на проектите ще бъде до 84 %.
За повече информация посетете следния интернет адрес: 
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
 

КОНКУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО "SHINING STARS"
 
Латвийското и Люксембургското председателство на ЕС за 2015 г. и Европейската комисия организират видео конкурс за развитие на сътрудничество „Shining Stars“ Задачата в конкурса е в рамките на видео от 150 секунди, креативни хора  да покажат плодотворен пример за развитие на сътрудничество в полза на всички участващи във видеото партньори. Идеята е да се покаже как могат различните общества да помагат едни на други. В конкурса ще има 3 печеливши отбора, като всеки от тях ще спечели 2 000 евро, за да пътува и да представи своята идея или да участва в диалогичен проект. Те ще бъдат поканени в Люксембург на Церемонията по закриването на Европейската година за развитие на 09 декември, 2015.
На този интернет адрес можете да намерите презентационно  видео, както и официална покана за участие в конкурса на английски, френски и немски език.: 
Ако се интересувате от участие в конкурса можете да намерите подробна  информация за него на следния интернет адрес: http://www.shiningstarsofeurope.eu
Крайният срок за участие в конкурса е 30 септември 2015.
 

EВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПЯ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ
 
Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничеството между младите хора в Европа, дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията, толерантността и солидарността. 
ЕМФ осигурява финансова подкрепа на следните видове дейности, изпълнявани от младежки организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на Европа в областта на младежките политики:
- образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
- дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
- дейности,насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
- дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
- изследвания и документална работа по младежки въпроси.
Фондацията подкрепя следните видове действия:
1. Международна дейност – включва срещи на млади хора и младежки лидери в Европа за подкрепа на участието и между културното образование. ЕМФ покрива до две-трети от общия бюджет, а максималният грант е 20 000 евро.
2. Годишен работен план – включително серия от дейности за няколко години, международни дейности, пилотни дейности и публикации (включително развитие на уеб страница). Тези дейности трябва да са част от подкрепа за институционално изграждане на организацията за няколко години. Максималният грант е 50 000 евро.
3. Еднократен структурен грант – подкрепа за административни разходи, насочени към създаване на регионални мрежи, с цел да бъде създадена европейска структура. Максимум грант – 10 000 евро.
4. Пилотна дейност – подкрепа за дейности, насочени към специфично социално предизвикателство с местен контекст. Максимален грант 10 000 евро.
Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2015 за международни дейности, които се състоят между 1 април и 31 декември 2016 и за еднократни структурни грантове за международни мрежи за 2016-2017
Няма фиксирани крайни срокове за пилотни дейности, но предложенията трябва да се подават минимум 3 месеца преди старта на проекта.
Повече информация на : http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants
 

 

17 МЛН. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧАТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ОТ ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Европейската комисия съобщи, че по новата програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България-бивша югославска република Македония", двете страни ще получат близо 17 млн.евро. Програмата е приета на 5 август и е съсредоточена върху мерки в областите околна среда, устойчив туризъм и конкурентоспособност.
Програмата обхваща 2 гранични региона в България – Благоевград и Кюстендил – и 3 региона в бивша югославска република Македония. Нейният бюджет е над 19 млн. евро, като близо 17 млн. евро ще дойдат по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.

Повече информация за програмата можете да намерите тук.

  

ОКОЛО 15 АВГУСТ СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ ПРИЕТ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН ЗА ГЪРЦИЯ

Гръцкият премиер Алексис Ципрас и френският президент Франсоа Оланд заявиха, че новата спасителна програма за Гърция най-вероятно ще бъде договорена около 15-ти август. Новото споразумение между Гърция и нейните кредитори може да бъде постигнато преди крайния срок 20-ти август.

 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
260360