header.jpg

НАГРАДА ДОСТЪПЕН ГРАД 2016

Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access - Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
- Достъп до работа
- Достъпни интелигентни градове

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2237


 

ГЕРМАНСКИ ИКОНОМИСТИ: ПАЗАРЪТ ТРЯБВА САМ ДА РЕШИ ЗА ЕВРОКРИЗАТА

Фискалната дисциплина на членовете на еврозоната следва да се надзирава от финансовите пазари. За това се изказват петимата водещи икономически експерти в Германия, известни още като "петимата мъдреци", цитирани от DPA.
По този начин експертите реагират на призивите за по-силна интеграция в зоната, например чрез общ финансов министър или общо европейско икономическо правителство.
„Вероятно по-добре е финансовите пазари да се разглеждат като анонимен инстанционен контрол", заяви икономистът Ларс Фелд при представянето на специалния доклад за кризата в еврозоната под името "Последици от гръцката криза за стабилно евро пространство".
Нуждата на Германия и Гърция от медиатор
В докумeнта доверието към пазарите се обосновава и с неотдавнашния спор между гръцкото правителство и другите страни за по-голяма финансова помощ за Атина. „Този спор засегна силно политическия и обществения дискурс между държавите, членки на зоната", пишат икономистите. „Очевидно в европейското семейство е от съществено значение дали се отказва погасяване на кредити на анонимните финансови пазари или на данъкоплатците от европейските страни партньори“.
Консултативният съвет се противопоставя и на по-нататъшни предложения за интеграция на валутния съюз. В това влизат така нареченият фискален капацитет, който би позволил по време на криза да се извършват трансфери между страните членки, или обща европейска защита при безработица, което също се очаква да има стабилизиращ ефект. Според експертите подобни стъпки ще имат смисъл, само ако правителствата на страните членки получат допълнителен суверенитет. „За това обаче липсват политическата воля и перспективата за демократична легитимност“.
Ясната позиция на "мъдреците" е забележителна, защото дори и във федералното правителство на Германия по принцип има широка подкрепа за по-тясна интеграция. Федералният министър на финансите Волфганг Шойбле се изказва за възможността за назначаване на европейски министър на финансите, който чрез специални данъци да може да разполага и със собствен бюджет.
Въпреки че предвид многобройните нарушения на правилата и „мързеливи компромиси“ в миналото е съмнително до каква степен може да успее по-тясното сътрудничество, също толкова разклатено през последните години бе и доверието към рационалността на финансовите пазари.
Но основната идея на доклада не се споделя от всички икономически експерти. Икономистът от Вюрцбург Петер Бофингер често има особено мнение. Сега той посочва, че финансовата криза се дължи основно на погрешни решения на частни инвеститори. „Изглежда почти парадоксално, че участниците, които бяха спасени от държавата с цената на сериозни ресурси, сега се разглеждат като арбитър за подходящи макроикономически политики", казва той.
Бофингер също така разкритикува механизма за обявяване в несъстоятелност за държавите, за който икономическите мъдреци настояват още от 2012 г. Според него това ще отнеме на страните възможността да преборят рецесията със стимулиращи конюнктурни програми. Фактът, че това функционира, е доказано през 2009 и 2010 г., когато и германското правителство е стартирало милиардна програма за стимулиране на икономиката. Такива програми също така използва и Испания, която се описва от останалите икономически експерти като „успешен модел“.
В своето становище икономическите експерти настояват за „последна инстанция" да бъде създадена възможността дадена страна да може да напусне еврозоната. Фактът, че този въпрос не може да се оценява при стриктно спазване на икономическите критерии, показва и отношението на икономическите експерти към Гърция. Те приветстват преговорите за третата спасителна програма, въпреки че съществуват съмнения, че Гърция може някога да изплати дълговете си без допълнителното им опрощаване.
Фелд обосновава това основно с мнението си, че оставането в еврозоната ще бъде по-добрата възможност за Гърция. Но той признава, че „въпросът за членството в еврозоната“ в крайна сметка трябва се разглежда и като „процес на балансиране", в който да се предвижда възможността за напускане на еврозоната.
Експертният съвет на Германия за консултации по цялостното икономическо развитие, наричан накратко Съвет на 5-тимата мъдреци, е създаден през 1963 г. Целта му е периодичната независима оценка на общото икономическо развитие, за да се облекчи оформянето на оценките на всички инстанции, отговорни за икономическата политика, както и на обществеността. За тази цел годишно се изготвя доклад, който се предоставя на Федералното правителство до 15 ноември.


 

ЗA ИЛИ ПРОТИВ ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ, ИЗЛИТАЩИ ЗА И ОТ ЕС?

Европейската комисия представи проект на законодателство за споделянето и защитата на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record PNR), които пристигат и излизат от ЕС. Правилата регламентират и използването на тези данни от органите на държавите членки и европейския полицейски орган Европол с цел борба с тероризма и сериозните транснационални престъпления.
Темата беше на дневен ред в Комисията по гражданските свободи на Европейския парламент.
Евродепутатите искат тези данни да бъдат използвани единствено за предотвратяване, проследяване и разследване на престъпления, като за това ще бъдат необходими гаранции за законното притежание, анализиране и употреба на данните.
През 2012 г. идеята за създаването на подобна система за данни отново беше на дневен ред, но евродепутатите реагираха срещу нея. Тя се върна в намеренията на Брюксел след трагичните атентати в Париж тази година.
Към настоящия момент се обмислят правила, които ще бъдат прилагани към авиолиниите, които поддържат линии към и от ЕС. Тези правила няма да се прилагат за вътрешните линии между държавите членки.
Включените нарушения на закона, които ще бъдат цел за борба чрез списъците с данни с трафик на хора са сексуална експлоатация на деца, трафик на наркотици, оръжия, муниции и експлозиви, пране на пари и киберпрестъпления.
Така наречените звена за информация за пътниците ("Passenger Information Units" (PIUs)) ще обработват данните само за пътници, за които има подозрения в участие в тероризъм или посочените транснационални престъпления.

Повече информация по темата, можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/passenger-name-record-law-passes-first-hurdle-parliament-316354

 


 

ПРОГНОЗАТА ЗА РАСТЕЖ НА ЕВРОЗОНАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПОЛОЖИТЕЛНА СПОРЕД МВФ

Еврозоната се възстановява, но все още остава "уязвима" за икономически шокове, предупреди Международният валутен фонд (МВФ) в последната си оценка на състоянието на валутния съюз, предаде EU Observer.
В доклад, публикуван в понеделник (27 юли), МВФ посочва, че въпреки връщането към бавен растеж през 2015 г. хроничната липса на търсене, ниската производителност и огромният брой необслужвани заеми в балансите на банките означават, че икономическото бъдеще на еврозоната все още не е положително.
"Няколко фактора помрачават хоризонта за растеж през следващите пет години. Те включват високата безработица, особено сред младежите, големия корпоративен дълг и увеличаващите се необслужвани заеми в банковата система", заявява ръководителят за еврозоната Махмуд Прадхан.
Падането на цените на петрола и количествените улеснения на Европейската централна банка (ЕЦБ) са основните фактори за скромното движение на икономиката във валутния съюз.
През март тази година ЕЦБ започна изкупуване на 60 млрд. евро облигации всеки месец като част от безпрецедентната програма за количествени улеснения, която ще бъде активна до септември 2016 г. Програмата ще налее в икономиката общо 1.14 трилиона евро.
Икономиката на еврозоната порасна с 0.4% през първото тримесечие на 2105 г. От най-големите европейски страни Германия продължава да расте с темпове, малко по-високи от 1.5%, докато Италия се възстановява от тригодишна рецесия, а Франция се върна към растеж след двегодишна стагнация.

Повече информация по темата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://euobserver.com/news/129777

СТО ПРЕМАХВА МИТАТА НА 90% ОТ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Европейският съюз (ЕС), Съединените щати и Китай, както и мнозинството от държавите - членки на Световната търговска организация, се съгласиха да премахнат митата върху 201 високотехнологични продукта, съобщи ЕК. Решение е продължение на сключеното през 1996 г. Споразумение за информационните технологии и според Европейската комисия представлява "високотехнологична търговска сделка за трилиони евро".
Измежду високотехнологичните стоки, включени в сделката, са медицинска апаратура, видеоигри и конзоли, слушалки, blue ray/DVD устройства и GPS устройства.
Според ЕК споразумението ще покрие близо 90% от световната търговия на засегнатите стоки.
"Сделката ще намали цените за потребителите и бизнеса, по-специално за по-малките компании, които са били тежко засегнати от високите тарифи в миналото", заяви европейският комисар за търговията Сесилия Малмстрьом.
Тарифите ще бъдат елиминирани в рамките на три години от датата на влизане в сила на споразумението, която се очаква да бъде 1 юли 2016 г. За определени по-чувствителни стоки са предвидени фази на прилагане, които ще позволят на бизнеса да се адаптира към новите условия.

Прочетете повече информация на следната интернет  страница: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5440_en.htm?locale=en

Статистика

Брой прегледи на статиите
259817