header.jpg
Доклад на експертна група на виско равнище относно фалшивити новини и дезинформацията
Експертна група на високо равнище работи през последните месеци, за да завърши своя Дклад с препоръки срещи онлайн дезинформацията. Окончателния доклад беше предаден на българския комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Анализът, представен в доклада, започва от споделеното разбиране за дезинформацията като феномен, който надхвърля термина "фалшиви новини". Дезинформацията, както е определена в докладa, включва всички форми на невярна, неточна или заблуждаваща информация, проектирана, представена и популяризирана, за да причини умишлена вреда или печалба. Той не обхваща въпросите, произтичащи от създаването и разпространението онлайн на незаконно съдържание (по-специално клевета, насилие, подбуждане към насилие), които подлежат на регулаторни мерки съгласно законодателството на ЕС или на национално равнище, нито други форми на умишлено, но не подвеждащо нарушаване на факти такива каквито са сатирата и пародията. Еспертната група съветва Комисията срещу опростени решения. Всяка форма на цензура, публична или частна, трябва ясно да се избягва. Вместо това препоръките на експертите имат за цел да осигурят краткосрочни отговори на най-належащите проблеми, по-дългосрочни отговори за повишаване на устойчивостта на обществото към дезинформацията и рамка за гарантиране на непрекъснато оценяване на ефективността на тези отговори, докато се разработват нови решения, базирани на доказателства. Този многоизмерен подход се основава на редица взаимно свързани и взаимно подсилващи се отговори. Тези отговори се основават на пет стълба, предназначени да: увеличат прозрачността на онлайн новини, включващи адекватно и съобразено с неприкосновеността на личните данни, споделяне на данни за системите, които позволяват тяхното онлайн разпространение; да насърчава медийната и информационна грамотност, за да се противодейства на дезинформацията и да се помогне на потребителите да навлязат в средата на цифровите медии; да разработва инструменти за оправомощаване на потребителите и журналистите да се справят с дезинформацията и да насърчават положителния ангажимент с бързо развиващите се информационни технологии; да опази разнообразието и устойчивостта на европейската новинарска система и насърчаване на продължаващото проучване на въздействието на дезинформацията в Европа, за да се оценят предприетите от различните участници мерки и постоянно да се коригират необходимите отговори. Докладът може да бъде прочетен тук.
Източник: Европейска комисия

 
Европейската година на културното наследство
2018 е обявена за европейска година на културното наследство и в цяла Европа ще се състоят редица събития и инциативи, които ще включват културното наследство като тема и популяризиране. Тъй като именно културното наследство оформя нашите идентичности и ежедневен живот, то ни заобикаля в европейските градове, природни пейзажи и археологически обекти, то е в литературата, изкуството и предметите, в занаятите, които научаваме от нашите предци, разказите, които разказваме на нашите деца, храната, която се наслаждаваме в компанията, и филмите, които гледаме, ето защо се посвещава цяла година на неговото популяризиране и принание. За нас като индивиди, общности и общества, културното наследство има универсална стойност. То се предава през поколенията и макар, че понякога да ни се струва, че е минало и че не се развива, то всъщност без дори да осъзнаваме играе важна роля за нашата идентичност и нашето бъдеще. Ето защо тази еропейска година се опитва и да достигне по-специално до младите хора. Културното наследство е навсякъде около нас в много форми. От една страна сгради, паметници, артефакти, дрехи, произведения на изкуството, книги, машини, исторически градове, археологически обекти. от друга - практики, представяния, изрази, знания, умения - и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства - които хората ценят. Това включва езикови и устни традиции, изпълнителски изкуства, социални практики и традиционно занаятчийство, природни - ландшафти, флора и фауна; цифрови ресурси, създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство или анимация) или цифровизирани като начин за тяхното запазване (включително текст, изображения, видео, записи). Културното наследство не трябва да се оставя да се разпадне, влошава или унищожава. Ето защо през 2018 г. ЕС търси начини да го празнуваме и запазим. Годината принадлежи на всички, които ще изживеят, оценят и се насладят на културното наследство. Всеки е поканен да се присъедини към хилядите дейности, които се провеждат в цяла Европа, за да приобщи хората към културното наследство. Всяка държава-членка е определила национален координатор, който да изпълнява годината и да координира мероприятията и проектите на местно, регионално и национално равнище. Ключовите заинтересовани страни от културния сектор, както и от организациите на гражданското общество, са тясно въвлечени в дейностите на годината. На европейско равнище всички институции на ЕС се ангажират да направят годината успешна. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, както и Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет ще организират събития, които да отпразнуват годината и да започнат дейности, насочени към културното наследство. Освен това ЕС ще финансира проекти, подкрепящи културното наследство. През програма "Творческа Европа" бе открита специална покана за проекти за сътрудничество, свързани с годината. Съществуват множество допълнителни възможности в рамките на програмата "Еразмус", "Европа за гражданите", "Хоризонт 2020" и други програми на ЕС. За да се гарантира, че усилията на ЕС ще оставят отпечатък след 2018 г., Комисията, в сътрудничество със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други партньори, ще изпълнява десет дългосрочни проекта за въздействие. Те ще включват дейности с училища, проучване на иновативни решения за повторно използване на наследствени сгради или борба срещу незаконния трафик на културни стоки. Целта е да се помогне да се предизвика истинска промяна в начина, по който използваме, защитаваме и насърчаваме наследството, като гарантираме, че Европейската година ще бъде от полза за гражданите в дългосрочен план. Множество събития, рзлични по мащаб се плануват и ще се провеждат из цяла Европа. За да разберете какво и къде ще се случва, посетете уебсайта на Европейската година на културното наследство и се включете!
Източник: Европейска комисия

 
Платформата за резултати от проекта "Еразъм +"
Изключително успешната програма Еразъм+, чрез която са финансирани хиляди младежки, образователни, обучителни и спортни инициативи вече ви кани в специална платформа за резултати от проекти "Еразъм +". Тази база данни ще ви даде достъп до всички проекти, финансирани по програма "Еразмус" + и някои от проектите, финансирани по предходните програми в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Можете да намерите вдъхновение от обединението на добри практики и успешни истории, проекти, които се отличават по отношение на политическата значимост, комуникационния потенциал, въздействието или дизайна. Платформата дава възможности да въведете ключови думи в полето за търсене и / или да използвате опциите за разширено търсене, за да намерите проектите, от които се интересувате. Още плюсове на платформата за резултати от проекти, осъществени от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+ е, че на нея може да откриете свои бъдещи партньори, с които да си сътрудничите в общ проект, можете да споделите резултатите от ваш проект с хора, които се интересуват от същата тема, както и да увеличите видимостта на ваш проект. Платформата е тук, не спирайте да се вдъхновявате! 

Брекзит: пресконференция за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания
На 7 март 2018 г. от 18.30 българско време може да проследите пресконференцията на председателя на ЕП Антонио Таяни и Ги Верхофстад - координаторът на ЕП за Брекзит. Пресконференцията ще бъде относно бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Великобритания след Брекзит. Можете да проследите пресконференцията на живо чрез EbS + и EP Live. Тази пресконференция е планувама след срещата на председателя на ЕП с лидерите на политическите групи, които се очаква да одобрят проект на резолюция на Европейския парламент, подготвен от ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит, относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Текстът ще бъде обсъден и подложен на гласуване в пленарна зала във вторник, 13 март. Както е предвидено в член 50, параграф 2 от Договора за ЕС, всяко споразумение за оттегляне в края на преговорите между Великобритания и ЕС ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент, който трябва редовно да бъде информиран за напредъка на преговорите между Обединеното кралство и останалите 27 държави членки. Парламентът ще гласува споразумението с обикновено мнозинство от подадените гласове. Още новини на тема Брекзит, може да откриете тук
Източник: Европейски парламент

1993/2018 - 25 години единен вътрешен пазар
Едно от най-големите постижения на Европейския съюз е Единният вътрешен пазар. Това е възможноста на хора, стоки, услуги и капитали да се движат, благодарение на Договора за ЕС, напълно свободно в държавите-членки. След като има единен пазар, той работи по-добре, когато всички използват еднаква валута. Поради тази причина се създава еврото, което днес се използва от 19 страни от ЕС - еврозона. Създаването на единния пазар бележи нарастване на неговите потребители, увеличаване на транграничната търговия, икономиката на Ес е с най-големия БВП, както и най-големият износител и вносител на фуражи и храни в света.  Единният пазар съществува, за да бъде от полза на 500-те потребители в ЕС, които имат право да купуват стоки и услуги от всеки предлагащ ги, при едни и същи условия и договорни задължения. А това от своя страна засилва стимулирането на конкуренцията, иновациите и растежа. Ползите от единния пазар са много - например ползите от единен пазар на цифровите технологии, както и при енергийния пазар, възможността за работа у учене навсякъде в ЕС, ползите за европейските компании, устойчивост и безопастност на много произвеждани продукти, защита на иновациите. Европейските институции не спират да търсят начини и предприемат конкретни мерски за подобряването на европейския единен пазар, тъй като въпреки многото си ползи, съществуват и някои проспуски, най-вече в областта на услугите, цифровата сфера и енергетиката. Като цяло европейските граждани са доволни от това, което единният пазар предлага, тъй като има по-голям ибор на продукти, повече работни места, но от друга страна повече от една трета от евроепйците не рабират този пазар и го възприемат като полезен само за големите компании. Европейската комисия както и другите институции на ЕС не спират да работят в полза на това минусите на единния пазар да бъдат преодоляни чрез правилно прилагане на съществуващото законодателство от страните членки. Единият пазар разполага със скрит потенциал като двигател за растеж и всички биха били облагодетелствани от неговото добро функциониране. Да се поздравим с 25 години свободно движение и възможности!
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
276725