header.jpg
Училища посланици на Европейския парламент 
Инициативата на Европейския парламент за училища посланици, насочена към ученици от средни и професионални училища вече започна, а обхватът й е цялата страна. Главанта цел на тази инициатива е да се подобри осведомеността на учениците относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и Европейския парламент като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейските дейности. Броят на допуснатите до участие учебни заведения ще бъде 30. Кампанията за кандидатстване започва на 5 септември, а заявки за участие ще се приемат до 12:00 часа на 29 септември 2017 г. За повече информация можете да посетите уеб-страницата на Информационното бюро www.europarl.bg. Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, като ЕП осигурява обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент и предоставя подходящи учебни материали. В края на годината участващите училища, които отговарят на изискванията на Програмата и са осъществили желаните дейности, ще бъдат сертифицирани като училища посланици на ЕП и ще получат плакет на специална церемония. Учениците от най-добре представилото се училище ще имат възможността да осъществят пътуване до Страсбург в рамките на програмата „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели – да участват в организирани в Брюксел или Страсбург семинари за учители от целия Европейски съюз.
Източник: Европейски парламент

Инициативата "Европейски облак"
Като част от пакета от мерки за цифровизиране на европейската индустрия "Европейска облачна инициатива - изграждане на конкурентоспособна икономика на данни и знания в Европа" има за цел да укрепи позицията на Европа в иновациите, основаващи се на данни, да подобри нейната конкурентоспособност и сближаване и да помогне за създаването на Единен цифров пазар в Европа. Тази инициатива ще предостави на европейската наука, промишленост и публични органи: инфраструктура за данни от световна класа за съхраняване и управление на данни; високоскоростна връзка за предаване на данни; все по-мощни високопроизводителни компютри за обработка на данни. Инициативата за облака ще улесни изследователите, бизнеса и обществените услуги да използват напълно предимствата на големите данни, като позволяват безпроблемно преместване, споделяне и повторна употреба на данните на световните пазари и граници, както и между институциите и изследователските дисциплини. Извършването на открито достъпна информация за научните изследвания може да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на Европа, особено за новосъздадените предприятия, МСП и дружествата, които могат да използват данните като основа за научноизследователска и развойна дейност и иновации и дори да стимулират нови индустрии. Европейският отворен научен облак (EOSC) ще предложи на 1.7 милиона европейски изследователи и 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите виртуална среда за съхраняване, споделяне и повторно използване на големи обеми информация, генерирани от голямата революция на данните. Това ще бъде подкрепено от европейската информационна инфраструктура (EDI), като се използват високоскоростни мрежи и капацитетът на суперкомпютрите, необходими за ефективен достъп и обработка на големи набори от данни, съхранявани в Cloud. Като се съсредоточи първоначално върху научната общност, потребителската база с течение на времето ще бъде разширена до публичния сектор и до индустрията. Този EDI също така ще позволи да се намалят разходите за съхранение на данни и анализ с висока ефективност. Изчислител с висока производителност (high Performance Computing, HPC) използва мощни суперкомпютри за решаване на сложни изчислителни проблеми или задачи, изискващи интензивност на данните. Учените, инженерите и финансовите анализатори са сред основните потребители на HPC за моделиране и симулация, усъвършенствани анализи на данни и визуализация. HPC участва в огромен брой промишлени приложения и научни области и може да подобри производителността и конкурентоспособността на отраслите и МСП. Поради това HPC е от съществено значение за европейската информационна инфраструктура и за "Европейски отворен научен облак", тъй като ще осигури капацитет за анализиране на огромни количества данни. Европейската облачна инициатива призовава за подкрепа от страна на държавите-членки на ЕС за разработването на екосистема за висококачествени изчисления, базирана на европейските технологии, включително чипове с ниска мощност, които определят амбициозна европейска стратегия за високопроизводителни изчисления. Целта е да имаме суперкомпютри от висок клас, базирани на европейските технологии в глобалния топ 3. Комисията възнамерява също така да стартира амбициозна, дългосрочна и широкомащабна водеща инициатива за отключване на пълния потенциал на квантовите технологии и ускоряване на тяхното развитие и завладяване на търговски продукти в Европа. Публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на Европейската инициатива Облак, се оценяват на 6,7 милиарда евро. Комисията смята, че общо 2 милиарда евро от финансирането по "Хоризонт 2020" ще бъдат отпуснати за инициативата "Европейски облак". Оценката на необходимите допълнителни публични и частни инвестиции възлиза на 4,7 милиарда евро за период от 5 години.
Източник: Европейска комисия

Младежки обмен и програмата Еразъм+
Поне веднъж в живота си човек си заслужава да се включи в младежкият обмен, където групи от млади хора от различни страни се срещат, живеят заедно и работят по общи проекти за кратки периоди. Младежкият обмен се осъществява извън училищната среда и по време на провеждането му може да участвате в дейности като семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, дейности на открито и др. Обучителният опит на участниците се признава чрез Youthpass. Обикновено младежкият обмен трае между 5 и 21 дни. Това изключва времето за пътуване.
Кой може да се включи?
Младежкият обмен е отворен за хора на възраст между 13 и 30 години. Всяка група е придружавана от лидер, който трябва да е навършил 18 години. Младежкият обмен се ръководи от младежки организации, неформални групи от млади хора или други организации. Безвъзмездната помощ от ЕС подпомага пътуването, както и практическите разходи и свързаните с дейността разходи, необходими за обмена.
Как да кандидатствате
За да участвате в младежки обмен, не можете да кандидатствате директно за дарение като физическо лице. Кандидатурите трябва да се подават от организация или група млади хора, които на свой ред избират кой ще участва в обмена. Може да научите повече от Националната агенция на програма Еразъм+ в страната, в която живеете, както и от Европейския младежки портал, който предоставя информация и възможности за младите хора.
Източник: Европейската комисия

Европейски корпус за солидарност и първата група от доброволци
Първата група от доброволци от инициативата Европейски корпус за солидарност е вече в Италия, за да помогне за продължаващите усилия за възстановяване на щетите и възстановяване на социалните услуги за местната общност, засегната от тежките земетресения, които се случиха в региона преди година.
16-те млади доброволци от Европейския корпус за солидарност, участващи в проекта "Европейска младеж за Norcia", ръководен от италианската организация "Кора", ще помогнат за възстановяването на исторически сгради, сериозно засегнати от земетресенията, включително Базиликата Сан Бенедето и Бенедиктинския манастир. Те също така ще работят с младите и възрастните хора на Norcia, организират семинари, дейности на открито и културни събития.
Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Навакрасич, изрази своето възхищение към европейската младеж, които показват състрадание, солидарност и полагат много усия в своята дейност за възстановяването на историческите сгради като по този начин изграждат "мост от миналото на Европа към бъдещето си, който е важен принос за предстоящата Европейска година на културното наследство ".
Доброволците към Norcia идват от Австрия, Франция, Гърция, Унгария, Португалия и Испания. Проектът, в който участват, е един от трите проекта в рамките на Корпуса, избран за дейности в италианските райони, засегнати от земетресения. През септември тази година допълнителни членове на Европейския корпус за солидарност ще се присъединят към другите два проекта, водени съответно от организацията Arci Culture Solidari и община Pescara. Общо 230 члена на Европейския солидарен корпус ще подкрепят италианските общности, засегнати от земетресенията до 2020 г. и 790 000 евро за тези проекти. 
Европейският корпус за солидарност, обявен от председателя на ЕК Юнкер по време на срещата му за състоянието на Съюза през 2016 г., бе създаден точно за да отговори на такива нужди и да даде възможност на младите хора на възраст между 18 и 30 години да вземат участие в този вид Солидарност в целия ЕС.
Проектите на Европейския корпус за солидарност са част от широка гама от подкрепа от ЕС след земетресенията от 2016 г. и 2017 г. в италианските региони Абруцо, Лацио, Марче и Умбрия. През юни Комисията предложи 1.2 милиарда евро от фонд "Солидарност" на ЕС - най-голямата сума, която някога е мобилизирана в рамките на този фонд, от които Италия вече е най-големият бенефициер.
След стартирането си на 7 декември 2016 г. повече от 34 000 младежи се присъединиха към Европейския корпус за солидарност. През март 2017 г. започна работа с организации; Оттогава са били осъществени контакт с около 15 000 участници и са приети 700 разположения. Целта е до края на 2020 г. да участват 100 000 млади хора в Европейски корпус за солидарност.
На 30 май 2017 г. Комисията представи предложение за укрепване на Европейски корпус за солидарност с бюджет от 341,5 млн. ewro за годините 2018-2020 и специално правно основание. Освен това Комисията предложи да се разширят възможностите за младите хора. Освен че предлага доброволческа дейност, стажове и назначения, в бъдеще Европейския корпус за солидарност  ще предложи на участниците възможност да създадат свои собствени проекти за солидарност или да се включат доброволно в групата. Предложението за проект на регламент сега трябва да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета, преди да влезе в сила.
Източник: Европейска комисия

Каквo е Онлайн платформа за срещи на Еразъм+ поколението?
Това е отворено пространство за включването на всички 9 милиона участници в програма "Еразъм +" за бъдещето на "Еразмус +" след 2020 г. Целта е да се постигне повече, да се продължи напред и да бъдем още по-приобщаващи. Искаме да направим това заедно, а този център за граждански технологии е мястото, където ви каним да споделите вашите идеи с нас.
Платформата предлага набор от функции, които ви позволяват да: 
Предложите теми за обсъждане;
Планирате събития, свързани с тях;
Споделите и гласувате за предпочитаните от вас идеи;
Обсъдите и коментирате предложенията на други членове на Erasmus + поколението
Чат с други потребители - това е нещо като това, което ще се случи, ако Slack, Facebook и LinkedIn се обединят, за да осигурят платформа за поколението Erasmus + ...
За какво можете да говорите?
Всичко! Това пространство е ваше, и докато онова, което публикувате, се основава на взаимно уважение, всички ваши идеи за бъдещето на програмата са добре дошли. Чувствайте се свободни да публикувате, коментирате и инициирате дискусии на избрания от вас език!
Може би се питате дали вашите идеи ще окажат влияние върху бъдещето на програмата?
Разбира се! Идеите, които се срещат с други идеи, отстъпват на нови, по-интересни. До края на годината ще бъде изграден манифест "Еразъм +" за бъдещето на програмата въз основа на колективния принос, вложен в тази платформа. Най-активните кандидати ще бъдат поканени да изложат своята визия пред европейските ръководители в края на годината в рамките на 30-годишнината от програмата "Еразъм".
Как да започна?
Ако вече имате профил, просто влезте и оставете вашите идеи да свършат работата! Ако все още нямате акаунт, следвайте линка за регистрация от тук и създайте потребителския си профил, изберете любимата си снимка и започнете дискусията!
Източник: http://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/posts/posts/details/900590

Статистика

Брой прегледи на статиите
199433