header.jpg
Безплатен Интернет достъп на обществени места за европейците
Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа чрез WiFi4EU. Бюджетът на схемата WiFi4EU е 120 млн. евро за периода 2017 — 2019 г. Чрез WiFi4EU ще се подпомогне инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места. Очакванията са всички европейци да се възползват от тази инициатива като схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жителите и посетителите на хиляди местни общности в целия ЕС, като до 2020 г. броят на тези общности ще достигне поне 6000 до 8000. Идеята е органи от публичния сектор — по принцип местни общини, библиотеки, здравни центрове и др. да се включат. Чрез нея ще бъдат финансирани разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), а бенефициентът ще плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние за период от поне 3 години. Местните органи ще бъдат насърчавани да разработват и популяризират свои собствени цифрови услуги в области като електронно управление, електронно здравеопазване, електронен туризъм и др. чрез специално приложение.
Източник: Европейска коисия
 
Открийте плюсовете на Еразъм+ е специална инициатива по повод 30 годишнината от програмата - най-успешна младежка програма, включила милиони млади хора от ЕС и извън съюза. Във своите видеоклипове участниците в конкурса разказват за опита и преживяванията си, за проектите които са участвали, дейностите и постигрнатите резултати. Тази година се навършват 30 години от програма "Еразъм+“, която е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи. Република България се присъединява към програмата през 1999 година. До днес участниците в Програмата са се увеличили двойно. Ако през първата година се включват само 10 висши училища, то вече техният брой е 47. В началото само 134 студенти участват в обучение и практика по Програмата – през 2016-2017 академична година техният брой е 2450. Преподавателската мобилност в България започва с 142 преподаватели, а днес тя достига до 877 преподаватели. Възможност за преподавателска и непреподавателска мобилност (с цел обучение) тази година е предоставена на 512 участници. Българските студенти предпочитат да се обучават в университетите на Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция. Избраните от тях специалности са в почти всички направления. Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънтът, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки. 
Източник: Център за развитие на човешките ресурси

 
SocialErasmus е международен проект на мрежата на Еразмус студентите (ESN), която насърчава социалната нагласа сред младите граждани, които участват в програми за мобилност, за да се улесни интеграцията им в местната общност, като им дава шанс за дълготрайна социална промяна в обществото чрез доброволчески дейности. Проектът е под мотото: Оставете вашата следа!
Цел - да обогати международния опит на младите хора в чужбина с доброволчески дейности, които им позволяват да разберат проблемите на обществото и да работят по решенията. SocialErasmus предоставя възможност на чуждестранните млади хора да опознаят други реалности и да научат как те могат да допринесат за подобряване на обществото като граждани на света.
Мисия - да предостави на младите граждани възможност да направят повече с опита си от мобилността, да направят разлика и да създадат положителна социална промяна чрез доброволчеството.
Визия -  да покаже добавената стойност на доброволческата дейност като част от мобилността чрез SocialErasmus.
Дейности в социалната програма "Еразъм"
Мобилността е променящо живота преживяване, чрез което младите граждани са в състояние да разширят своя кръгозор и да срещнат реалности различни от тяхната, което им позволява да се развиват като граждани на света и да дадат своя принос за подобряването на обществото.
Доброволците от ESN организират дейностите на SocialErasmus, които оказват влияние върху всяка кауза и осигуряват социална промяна.
Седмица на социалната програма "Еразъм"
Два пъти годишно секциите от ESN от цяла Европа заедно организират цяла седмица от дейностите на SocialErasmus. Чуждестранните студенти, които участват в програми за обмен могат да се присъединят към ESN доброволците и оставят отпечатък в обществото, и показват, че мобилността не се състои само от пътуване или учене в чужбина, но и активно се ангажират студентите в местните общности, което насърчава по-доброто опознаване на културите и вдъхновява чуждестранни студенти да се ​​върнат в родината си с волята да направят промяна там.
Тази първа седмица на Социалния Еразъм се състоя през 2012 г. и през две години беше организирана веднъж годишно. Поради големия си успех от 2014 г. насам социалната седмица има две годишни издания, през пролетта и през есента.
Среща на координаторите на социалната програма "Еразъм"
Срещата на координаторите на SocialErasmus (SECM) е международна среща за координатори на социалната програма "Еразъм" от всички страни от ESN мрежата.
Целта на SECM е да предостави възможност на всички координатори на SE в мрежата да се срещнат, да се опознаят и да обменят опит, свързан с техните функции. Освен това срещата осигурява плодородна основа за обсъждане между участниците по разнообразни теми, вариращи от местните практики до международната стратегия и дефинирането на проекта. По време на пленарните дискусии участниците се насърчават да споделят идеите си, да вдъхновят другите за най-иновативните проекти от своите страни и секции и да споделят мнения за доброволческите дейности и тяхното въздействие върху чуждестранните студенти. Те могат също така да сравняват различията между държавите, които могат да бъдат вдъхновяващи за бъдещото развитие. Освен разпространението на идеите е важно и придобиването на умения. Срещата е изпълнена с интерактивни и разнообразни семинари, за да се гарантира, че участниците ще се възползват пълноценно от участието си в събитието. Семинарите варират от подобряване на уменията за представяне, повишаване на качеството на дейностите до управление на партньорството и визуална идентичност. Последна ключова концепция, вградена в SECM, е изключителният мотивационен тласък, който участниците получават. 
Източник: Еrasmus Student Network

 
Видеоконкурс на Европейската централна банка и Journées de l'économie (Jéco), наречен Euro Video Challenge. 
Жителите на Европейския съюз на възраст между 18 и 30 години могат да участват в това предизвикателство. Видеоклиповете могат да се подават от отделни лица или от екипи от двама.
Лицата или екипите, които представят най-добрите видеоклипове, ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаването на 10-тата годишнина от икономическата конференция "Les Journées de l'économie" (Jéco) в Лион (Франция) в четвъртък, 9 ноември 2017 г.
Първата награда за спечелването на видеоклипа е € 4,000.
Втора и трета награда от 3 000 евро и 2 000 евро съответно също могат да бъдат присъдени, при условие че решението на журито за качеството на видеоклиповете е решено.
Изключително се насърчават жените да участват в конкурса.
Как да се включите в две стъпки:
Първа стъпка: Направете видео - разкажете ни историята си по икономическа тема, свързана с дейностите на Европейската централна банка. Тя трябва да бъде представена по завладяващ и прост начин, подходящ за млада аудитория, която не винаги има някакви предишни познания по темата. Видеоклиповете могат да бъдат на английски, френски, немски, италиански или испански език, да бъдат в ландшафтен формат и да не траят повече от 2 минути и 20 секунди. Трябва също да изпратите скрипта на видеоклипа (максимум 1500 думи).
 Имате проблеми при избора на тема? Ето някои идеи:
Защо единна валута за Европа?
Защо не една световна валута?
Има ли стойност еврото спрямо долара?
Защо твърде голям дълг е проблем? Дали проблемът е публичен дълг или частен дълг?
Защо високата инфлация е проблем?
Трябва ли на затруднените банки да бъдат дадени обществени средства?
Как изглеждат парите в бъдеще?
Може ли паричната политика да намали социалните неравенства?
Трябва ли работниците да бъдат по-мобилни в еврозоната?
Втора стъпка: Регистрирайте се и изпратете видеоклипа си до 24 септември 2017 г.!
Повече информация: http://euro-video-challenge.journeeseconomie.org/node/6

Повече мляко, плодове и зеленчуци за учениците от ЕС
Досега действащи като отделни схеми за мляко, плодове и зеленчуци, се обединиха в новата комбинирана схема, която влезе в сила на 1 август 2017 г., преди учебната година 2017-18. Подобно на отделните схеми, които тя заменя, комбинираната схема е предназначена да спомогне за насърчаване на ползите от здравословното хранене за децата и да ги насърчи да увеличат консумацията на плодове, зеленчуци и мляко. Схемата, финансирана от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП), подпомага разпространението на плодове, зеленчуци и мляко на училищата в ЕС като част от една по-широка образователна програма за европейското селско стопанство и ползите от здравословното хранене. За да отговарят на условията за подпомагане, всяка национална програма трябва да отговаря на определени критерии: Трябва да се даде приоритет на пресните плодове, зеленчуците и млякото. Въпреки това държавите-членки могат също да изберат да разпространяват преработени плодове и зеленчуци като сокове или супи и млечни продукти като кисело мляко и сирене, за да осигурят разнообразна диета и да подчертаят хранителните нужди. Други млечни продукти, като напитки на основата на мляко, могат да бъдат разрешени, но помощта ще се предоставя само за млечния компонент. Държавите-членки също така могат да включат в своите образователни програми други селскостопански продукти като маслини, зехтин и мед. Изборът на продуктите, които ще се разпространяват във всяка страна от ЕС, трябва да се основава на критерии за здраве и екологичност, сезонност, разнообразие и наличност, като приоритетът е даден на европейските продукти. Националните органи също така могат свободно да насърчават местни или регионални покупки, биологични продукти, къси вериги на доставки, ползи за околната среда и схеми за качество на селското стопанство като част от цялостната си програма. Тъй като схемата е предназначена да насърчава здравословното хранене, продуктите, разпределени в училищата, не трябва да съдържат подсладители или изкуствени подобрители на вкуса и не трябва да имат добавена захар, сол или мазнина. Продукти, съдържащи ограничени количества захар, сол или мазнина, могат да бъдат разрешени, ако са разрешени от съответните национални здравни органи. Общият бюджет на ЕС за схемата е 250 милиона евро на учебна година, 150 милиона евро за плодове и зеленчуци и 100 милиона евро за мляко. Всяка държава-членка има свой собствен национален приход, въз основа на броя на учениците и възприемането на предишни схеми.
Източник: Европейска комисия
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
174052