header.jpg
Кодекс за добри практики срещу онлайн дезинформацията
Важна стъпка напред в борбата с разпространението на дезинформация онлайн се отбелязва с изработването на кодексът за добри практики, представен от онайн платформите и рекламната индустрия, представлява съществен момент от действията за ограничаване на това явление, което застрашава доверието на европейските граждани. Мария Габриел отбелязва, че това е единствена по рода си инициатива, в която индустрията се съгласява на доброволна основа да има набор от стандарти за саморегулация в контекст на борбата с дезинформацията онлайн, като се ангажира с предприемането на широк спектър от действия - от прозрачност в политическата реклама до затваряне на фалшиви профили и демонетизация на доставчици на дезинформация. Тези действия трябва да допринесат до бързо и измеримо намаляване на дезинформацията онлайн. От тази гледна точка, Европейската комисия ще отдели специално внимание на ефективното им приложение. Кодексът за добри практики трябва да допринесе за провеждането на прозрачна, справедлива и надеждна онлайн кампания преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. която е в съзвучие и зачита основните принципи на ЕС за свобода на изразяване, свобода на пресата и плурализъм. Според еврокомисарят по дигитална политика и общество точно тази стъпка допълва препоръката, направена от Комисията и представена от президента Юнкер на 12 септември относно мрежите за сътрудничество в контекст на изборите, онлайн прозрачността, защитата срещу инциденти, свързани с киберсигурността и борбата с дезинформационните кампании. Онлайн платформите трябва да се държат като отговорни социални играчи, особено в този решаващ период преди изборите и да направят всичко възможно да спрат разпространението на дезинформацията. Габриел пизовава онлайн платформите и рекламната индустрия да започнат да прилагат действията, договорени в Кодекса за добри практики, за да постигнем значителен напредък и измерими резултати през следващите месеци. Очаква се все повече и повече онлайн платформи, рекламни компании и рекламодатели да се придържат към него и да проучат допълнителни възможности за борба с дезинформацията. Европейската комисия ще следи отблизо постигнатия напредък и ще анализира първите резултати от Кодекса за добри практики до края на 2018 г. Ако резултатите се окажат незадоволителни, може да предложи допълнителни действия, включително такива от регулаторен характер.
Източник: Европейска комисия
 
Европейските награди за цифрови умения
Европейската комисия иска да обърне внимание на проектите, които допринасят за развитието на цифровите умения в Европа. Наградите ще бъдат представени от Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество на 6 декември 2018 г. Наградите представляват чудесна възможност кандидатите да представят своите проекти, тъй като победителите и четиримата кандидати във всяка категория ще бъдат поканени да представят своите проект на конференцията ICT 2018 във Виена като награда. Крайният срок за представяне на проектите е 21 октомври 2018 г. Европейските награди за цифрови умения 2018 г., организирани с подкрепата на Коалицията за цифрови умения и работни места, ще признаят инициативи, които са подобрили цифровите умения на европейците в училище, на работното място, за специалисти по ИКТ, момичета и жени и в обществото като цяло. Най-търсени са  , Особено търсим успешни истории и проекти, които биха могли да бъдат проектирани в други населени места, региони, държави и сектори. Наличието на цифрово квалифицирано население и работна сила е от решаващо значение за стимулиране на европейската конкурентоспособност и насърчаване на приобщаващо цифрово общество. Днес 43% от европейците нямат основни цифрови умения. По тази причина подобряването на способността на европейците да използват цифровите технологии е един от приоритетите на Единния цифров пазар и Програмата за нови умения за Европа, чиято инициатива е на Коалиция за цифрови умения и работни места. Независимо жури ще избере най-добрите проекти в пет категории инициативи:
·         Цифрови умения за всички - развиване на цифрови умения, които да позволят на всички граждани да бъдат активни в цифровото общество;
·         Цифрови умения за работната сила - развиване на цифрови умения за цифровата икономика, напр. повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, търсещи работа; кариерни съвети и насоки;
·         Цифрови умения за професионалисти в областта на информационните и комуникационни технологи;и
·         Цифрови умения в образованието - превръщане на преподаването и изучаването на цифрови умения в перспектива за учене през целия живот, включително обучение на учители;
·         Цифрови умения за момичета и жени - предприемане на действия за развитие на цифрови умения за жени и момичета.
Източник: Европейска комисия
Европейски ден на езиците
Европа празнува деня на езиците на 26 септември всяка година като съвместна инициатива на Европейския съюз и Съвета на Европа. Днес възможностите за работа и образование в различни европейски държави са повече от всякога, но липсата на езикови умения пречи на много хора да се възползват от тези възможности. Глобализацията и нуждите на бизнеса са предпоставка да се изискват все повече компетенции по чужди езици от гражданите, за да работят ефективно в родните си държави. Владеенето на английски език вече не е достатъчно. В Европа има богатство от езици – над 200 европейски и много други езици, говорими от хора с чуждестранен произход. Това е важен ресурс, който трябва да бъде разпознат, използван и ценен. Изучаването на езици е от полза както за младите, така и за възрастните – човек никога не е твърде стар, за да научи език и да се наслади на възможностите, които се отварят пред него. Дори ако знаете само няколко думи от езика на страната, която посещавате, например за почивка, ще ви е много по-лесно да създадете нови приятелства и контакти. Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да преодолеем културните си различия. Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от основните послания на Европейския ден на езиците. С честването на Деня на езиците се цели да се повиши осведомеността за: богатото разнообразие на езици в Европа, което трябва да се съхранява и насърчава; нуждата да се разшири наборът от езици, които се изучават, т.е. да се включат и по-малко разпространени езици, което да стимулира многоезичността; нуждата да се развие степен на отлично владеене на два или повече езика, за да може хората пълноценно да взимат участие в контекста на демократичното гражданство в Европа. Редица прояви са планувани и в България по повод Деня на езиците: на 26 септември (сряда) между 17:30 и 20:30 ч. в Националния музей ,,Земята и хората“ ще бъдат отворени информационни щандове на 18 езика, на които гостите ще могат да изпробват езиковите си познания в различни забавни игри, както и да се включат в  speak dating (eзикови срещи) на 10 езика, които се организират за първи път. По време на събитието ще бъдат връчени и наградите на печелившите в онлайн играта "Опознай културното наследство на Европа!", която се проведе по повод Деня на езиците и Европейската година на културното наследство от 17  до 21 септември. На 4 октомври (четвъртък) от 16:00 ч. в Мраморното фоайе (ет. 1) на Столичната библиотека ще бъде открита пътуваща изложба на издания на „Пинокио“ на 36 езика. Ще има по нещо както за малките посетители, така и за по-големите ученици: многоезично четене на откъс от „Пинокио“ на над 12 езика, езикова викторина, кратка драматизация на откъс от книгата от актьори от театър ,,Възраждане“ (за малките), състезание за редене на пъзел по илюстрации от книгата (за малките), конкурс за костюм, прическа и грим на герой от книгата (за малките). Изложбата ще бъде отворена за посетители от 4 до 24 октомври. Весело празнуване!
Източник: Европейска комисия

Програмата за училища - посланици на Европейския парламент разшири своя обхват
През учебната 2018/2019 инициативата Програма за училища посланици стартира конкурс за разширяване с още 40 училища. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес. Кампанията за кандидатсване предизвика голям интерес, а кандидатурите на училищата надхвърлила 100. Кандидатиралалите се училища са представители на почти всики териоториални области на страната. Специалисираното жури трябваше да оцени мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание. За пръв път в тази инициатива се включват участници от Видинска и Сливенска област. Профилирана природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I" е спечелилото училище от гр. Видин. Инициативата ще продължи с начален семинар за педагозите, които да бъдат подготвени за осъществяване на предвидената програма и дейности.
Източник: Европейски парламент
Бъдещето на ЕС - гражданска онлайн консултация и как гражданите влияят на политиките на ЕС
Като европейски граждани ние можем да влияем върху политиките на ЕС по няколко начина. Първият от тях е като гласуваме на парламентарните избори в собствената си държава, тъй като избраната от гласувалите партия ще формира правителство, което пък ще представлява държавата в Съвета на Европейския съюз, който играе важна роля в процеса на законотворчество в ЕС. Следващият начин е като гласуваме на изборите за Европейски парламент. Това е институцията на ЕС, която също взема законодателните решения заедно със Съвета на ЕС. Третият начин е като изрзим мнението си индивидуално, участвайки в обществени консултации онлайн. Преди да вземе някакво решение и да го внесе като предложение пред Европейския парламент, Европейската комисия търси мнението на гражданите и заинтересованите страни. В подобна онлайн консултация може да участвате в момента, а именно консултация за Бъдещето на Европейския съюз. Включвайки се в тази консултация вашият глас ще бъде чут от лидерите в ЕС, за да могат те да насочат вниманието си към важните приоритети през следващите години. Четвъртия начин да изразим мнението си за това, което ства в ЕС е да се включим в многобройните граждански диалози, които се провеждат на цялата територия на Съюза. Участието в тях дава възможност да обсъждаме европейски въпроси с комисарите или други високопоставени представители. А накрая, гражданите на ЕС можем да започнем или да подкрепим европейска гражданска инициатива. По този начин можем да приканим Европейската комисия да предложи законодателство по конкретен въпрос. Трябва да знаем, че за да се започне европейска гражданска инициатива са необходими един милион души от поне седем държави - членки на ЕС.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
436640