header.jpg

ВЛЮЧЕТЕ СЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА "30 ГОДИНИ ЗНАМЕ НА ЕС"

По повод 30-годишния на знамето на Европейския съюз, Представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент стартираха онлайн фотоконкурс с награди.  Целта на конкурса е да покаже със снимки ролята на Европейския съюз в живота ни, мястото, което този най-разпознаваем европейски символ заема в градското пространство и как е интерпретиран на местна почва.

Одобрено през 1985 г. като официална емблема на Европейската общност, синият флаг с 12-те звезди се превръща в символ на eвропейското единство и идентичност.

След присъединяването на страната ни към ЕС знамето навлезе и в нашето ежедневие - виждаме го върху документи, институции, а даже и в графити, стикери и други всевъзможни форми на уличното изкуство.

Организаторите ще подберат колекция от снимки (финална селекция), които ще публикуват като албум на Facebook страниците си в края на играта през септември. Върешно жури на двете институции ще оценява снимките от финалната селекция. Критериите са оригиналност и качество на изпълнението, а авторите на десетте най-интересни кадри ще получат награди.

Всеки може да се включи, пращайки своя снимка на знамето на ЕС до 15 септември с хаштаг #EUflag30 във Facebook, Twitter или Instagram или като лично съобщение, пост на страницата, с таг или като коментар под пост на профилите на двете институции във Facebook и Twitter:

https://www.facebook.com/ECinbulgaria

https://www.facebook.com/epiosofia

Twitter @ECinBulgaria @EP_Bulgaria

В Инстаграм участието е само с хаштаг.

Снимките от конкурса могат да бъдат публикувани и директно като коментари под постовете във Фейсбук

Източник: Представителство на Европейската комисия в България


 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.
Приоритетни области за центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.
Центърът финансира програма Rinker's Challenge, която предоставя възможност на стартиращите български предпремачи да преминат през комплексно структурирана система от обучения, тийм-билдинг и коучинг сесии, както и персонални занимания с водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Rinker's Challenge е програма, която ще позволи: да придадете форма на своята иде; да оцените нейната приложимост; да осмислите тежестта да ръководите бизнес; да изготвите бизнес-план, разбираем дори за инвестиционен банкер; да изградите представяне на концепцията ви, способна да привлече вниманието на инвеститорите
Програмата Rinker’s Challenge е предназначена за предприемачи и за социални предприемачи, които имат добра бизнес идея, дори да нямат регистрирана фирма и които имат добра бизнес идея и компания в начален стадий на развитие
По програмата могат да кандидатстват  индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители,  юридически лица, които са търговски дружества, организации с нестопанска цел, читалища, кооперации.
Предприемачите могат да са във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.
Програмата предлага възможността за стартиращи предприемачи да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. Участниците получават съвети и подкрепа от професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Тримата финалисти ще получат стартово финансиране за проекта си в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.
Срокът за кандидатстване е до 23.09.2015г.
Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.rinkercenter.org/bg/main-info.html

 


 

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ЕИБ И МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.
България ще си сътрудничи с Европейската инвестиционна банка и с Международната банка за възстановяване и развитие в управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период.
Това става възможно благодарение на приетите решения за одобряване на Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка и Меморандум за разбирателство между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските фондове за периода 2014-2020 г.
Първият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите - секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми, осъществяване на проекти, институционален капацитет.
Вторият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите- конкурентоспособност, иновации и малки и средни предприятия, околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство и развитие на селските райони, горски сектор, рибарство, воден сектор, финансови инструменти и публична администрация.
Одобрението на двата Меморандума е следствие от успешното и устойчиво сътрудничество между правителството на България и международните финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Кохезионната политика на Европейския съюз по време на първия за страната програмен период 2007-2013 г. Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7265&g=


 

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА "БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Дипломатическият институт обявява първото издание на ежегоден конкурс за най-добър журналистически материал на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
Материалите се състезават за награда в четири основни категории: телевизия, радио, Интернет медии, печат.
Наградите се връчват за значими постижения в отразяването на подготовката на страната ни за председателството и повишаването на информираността на българското общество относно Европейския съюз.
Най-добрите материали за 2015 г. ще бъдат отличени в началото на следващата година, за 2016 г. – в началото на 2017 г. и т.н.
Наградите са парични – по 500 лева в категория. Авторът на най-добрия сред четирите отличени материала ще получи и Наградата на годината – посещение на Европейския парламент в Брюксел. В началото на 2019 г., когато България ще е завършила 6-месечното председателство, ще бъде връчена Голямата награда за най-доброто журналистическо постижение през четирите изминали години.
Конкурсните материали трябва да отговарят на следните изисквания:
- Да са индивидуални авторски материали?
- Да се отличават с аналитичност, актуалност, обективност и собствен стил?
- За конкурса тази година материалите трябва да са публикувани или излъчени в рамките на 2015 г. и върху тях да бъдат посочени датата на публикуване/излъчване и името на медията

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://bdi.mfa.government.bg/pdf/anons_jc.pdf


 

НАГРАДА ДОСТЪПЕН ГРАД 2016

Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access - Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
- Достъп до работа
- Достъпни интелигентни градове

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2237


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317321