header.jpg

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.
Приоритетни области за центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.
Центърът финансира програма Rinker's Challenge, която предоставя възможност на стартиращите български предпремачи да преминат през комплексно структурирана система от обучения, тийм-билдинг и коучинг сесии, както и персонални занимания с водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Rinker's Challenge е програма, която ще позволи: да придадете форма на своята иде; да оцените нейната приложимост; да осмислите тежестта да ръководите бизнес; да изготвите бизнес-план, разбираем дори за инвестиционен банкер; да изградите представяне на концепцията ви, способна да привлече вниманието на инвеститорите
Програмата Rinker’s Challenge е предназначена за предприемачи и за социални предприемачи, които имат добра бизнес идея, дори да нямат регистрирана фирма и които имат добра бизнес идея и компания в начален стадий на развитие
По програмата могат да кандидатстват  индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители,  юридически лица, които са търговски дружества, организации с нестопанска цел, читалища, кооперации.
Предприемачите могат да са във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.
Програмата предлага възможността за стартиращи предприемачи да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. Участниците получават съвети и подкрепа от професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Тримата финалисти ще получат стартово финансиране за проекта си в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.
Срокът за кандидатстване е до 23.09.2015г.
Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.rinkercenter.org/bg/main-info.html

 


 

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ЕИБ И МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА МБВР В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.
България ще си сътрудничи с Европейската инвестиционна банка и с Международната банка за възстановяване и развитие в управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период.
Това става възможно благодарение на приетите решения за одобряване на Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка и Меморандум за разбирателство между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските фондове за периода 2014-2020 г.
Първият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите - секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми, осъществяване на проекти, институционален капацитет.
Вторият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите- конкурентоспособност, иновации и малки и средни предприятия, околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство и развитие на селските райони, горски сектор, рибарство, воден сектор, финансови инструменти и публична администрация.
Одобрението на двата Меморандума е следствие от успешното и устойчиво сътрудничество между правителството на България и международните финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Кохезионната политика на Европейския съюз по време на първия за страната програмен период 2007-2013 г. Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7265&g=


 

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА "БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Дипломатическият институт обявява първото издание на ежегоден конкурс за най-добър журналистически материал на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
Материалите се състезават за награда в четири основни категории: телевизия, радио, Интернет медии, печат.
Наградите се връчват за значими постижения в отразяването на подготовката на страната ни за председателството и повишаването на информираността на българското общество относно Европейския съюз.
Най-добрите материали за 2015 г. ще бъдат отличени в началото на следващата година, за 2016 г. – в началото на 2017 г. и т.н.
Наградите са парични – по 500 лева в категория. Авторът на най-добрия сред четирите отличени материала ще получи и Наградата на годината – посещение на Европейския парламент в Брюксел. В началото на 2019 г., когато България ще е завършила 6-месечното председателство, ще бъде връчена Голямата награда за най-доброто журналистическо постижение през четирите изминали години.
Конкурсните материали трябва да отговарят на следните изисквания:
- Да са индивидуални авторски материали?
- Да се отличават с аналитичност, актуалност, обективност и собствен стил?
- За конкурса тази година материалите трябва да са публикувани или излъчени в рамките на 2015 г. и върху тях да бъдат посочени датата на публикуване/излъчване и името на медията

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://bdi.mfa.government.bg/pdf/anons_jc.pdf


 

НАГРАДА ДОСТЪПЕН ГРАД 2016

Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access - Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
- Достъп до работа
- Достъпни интелигентни градове

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2237


 

ГЕРМАНСКИ ИКОНОМИСТИ: ПАЗАРЪТ ТРЯБВА САМ ДА РЕШИ ЗА ЕВРОКРИЗАТА

Фискалната дисциплина на членовете на еврозоната следва да се надзирава от финансовите пазари. За това се изказват петимата водещи икономически експерти в Германия, известни още като "петимата мъдреци", цитирани от DPA.
По този начин експертите реагират на призивите за по-силна интеграция в зоната, например чрез общ финансов министър или общо европейско икономическо правителство.
„Вероятно по-добре е финансовите пазари да се разглеждат като анонимен инстанционен контрол", заяви икономистът Ларс Фелд при представянето на специалния доклад за кризата в еврозоната под името "Последици от гръцката криза за стабилно евро пространство".
Нуждата на Германия и Гърция от медиатор
В докумeнта доверието към пазарите се обосновава и с неотдавнашния спор между гръцкото правителство и другите страни за по-голяма финансова помощ за Атина. „Този спор засегна силно политическия и обществения дискурс между държавите, членки на зоната", пишат икономистите. „Очевидно в европейското семейство е от съществено значение дали се отказва погасяване на кредити на анонимните финансови пазари или на данъкоплатците от европейските страни партньори“.
Консултативният съвет се противопоставя и на по-нататъшни предложения за интеграция на валутния съюз. В това влизат така нареченият фискален капацитет, който би позволил по време на криза да се извършват трансфери между страните членки, или обща европейска защита при безработица, което също се очаква да има стабилизиращ ефект. Според експертите подобни стъпки ще имат смисъл, само ако правителствата на страните членки получат допълнителен суверенитет. „За това обаче липсват политическата воля и перспективата за демократична легитимност“.
Ясната позиция на "мъдреците" е забележителна, защото дори и във федералното правителство на Германия по принцип има широка подкрепа за по-тясна интеграция. Федералният министър на финансите Волфганг Шойбле се изказва за възможността за назначаване на европейски министър на финансите, който чрез специални данъци да може да разполага и със собствен бюджет.
Въпреки че предвид многобройните нарушения на правилата и „мързеливи компромиси“ в миналото е съмнително до каква степен може да успее по-тясното сътрудничество, също толкова разклатено през последните години бе и доверието към рационалността на финансовите пазари.
Но основната идея на доклада не се споделя от всички икономически експерти. Икономистът от Вюрцбург Петер Бофингер често има особено мнение. Сега той посочва, че финансовата криза се дължи основно на погрешни решения на частни инвеститори. „Изглежда почти парадоксално, че участниците, които бяха спасени от държавата с цената на сериозни ресурси, сега се разглеждат като арбитър за подходящи макроикономически политики", казва той.
Бофингер също така разкритикува механизма за обявяване в несъстоятелност за държавите, за който икономическите мъдреци настояват още от 2012 г. Според него това ще отнеме на страните възможността да преборят рецесията със стимулиращи конюнктурни програми. Фактът, че това функционира, е доказано през 2009 и 2010 г., когато и германското правителство е стартирало милиардна програма за стимулиране на икономиката. Такива програми също така използва и Испания, която се описва от останалите икономически експерти като „успешен модел“.
В своето становище икономическите експерти настояват за „последна инстанция" да бъде създадена възможността дадена страна да може да напусне еврозоната. Фактът, че този въпрос не може да се оценява при стриктно спазване на икономическите критерии, показва и отношението на икономическите експерти към Гърция. Те приветстват преговорите за третата спасителна програма, въпреки че съществуват съмнения, че Гърция може някога да изплати дълговете си без допълнителното им опрощаване.
Фелд обосновава това основно с мнението си, че оставането в еврозоната ще бъде по-добрата възможност за Гърция. Но той признава, че „въпросът за членството в еврозоната“ в крайна сметка трябва се разглежда и като „процес на балансиране", в който да се предвижда възможността за напускане на еврозоната.
Експертният съвет на Германия за консултации по цялостното икономическо развитие, наричан накратко Съвет на 5-тимата мъдреци, е създаден през 1963 г. Целта му е периодичната независима оценка на общото икономическо развитие, за да се облекчи оформянето на оценките на всички инстанции, отговорни за икономическата политика, както и на обществеността. За тази цел годишно се изготвя доклад, който се предоставя на Федералното правителство до 15 ноември.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325295