header.jpg
Законодателно предложение относно защитата на личните данни при електронните комуникации
Предложението на Европейската комисия за регламент относно неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации има за цел да засили доверието и сигурността в единния цифров пазар чрез актуализиране на правната рамка в областта на защитата на личния живот и електронните комуникации. 
Защо е нужна реформа на законодателството в областта на защитата на личния живот и електронното правосъдие? Европейското законодателство следва динамиката, при която се развиват ИТ-базираните услуги. През изминалите години Комисията започна сериозен процес на модернизация на рамката за защита на данните, която завърши с приемането през май 2016 г. на новия Общ регламент за защита на данните. Законодателството в областта на защитата на личния живот и електронното право трябва да бъде приведено в съответствие с тези нови правила.
Основни моменти от предложението на Комисията
Предложението за регламент относно високо равнище на правилата за неприкосновеност на личния живот за всички електронни комуникации включва:
Нови играчи: правилата за поверителност в бъдеще ще важат и за новите играчи, предоставящи електронни съобщителни услуги като WhatsApp, Facebook Messenger и Skype. Това ще гарантира, че тези популярни услуги гарантират същото ниво на поверителност на комуникациите, както традиционните далекосъобщителни оператори.
По-строги правила: всички хора и предприятия в ЕС ще се радват на еднакво ниво на защита на своите електронни комуникации чрез този пряко приложим регламент. Бизнесът ще се възползва и от един общ набор от правила в целия ЕС.
Комуникационно съдържание и метаданни: Поверителността е гарантирана за съдържанието и метаданните за комуникация, напр. Времето на обаждането и местоположението. Метаданните имат висок компонент за поверителност и трябва да бъдат анонимни или изтрити, ако потребителите не дадат своето съгласие, освен ако данните не са необходими за фактуриране.
Нови възможности за бизнес: след като бъде дадено съгласие за обработка на съобщителни данни - съдържание и / или метаданни, традиционните телекомуникационни оператори ще имат повече възможности да предоставят допълнителни услуги и да развиват бизнеса си. Например, те биха могли да произвеждат топлинни карти, показващи присъствието на индивиди; Те биха могли да помогнат на публичните власти и транспортните компании при разработването на нови инфраструктурни проекти.
По-опростени правила за "бисквитките": Предоставянето на "бисквитка", което доведе до претоварване на исканията за съгласие за потребители на интернет, ще бъде рационализирано. Новото правило ще бъде по-удобно за потребителя, тъй като настройките на браузъра ще осигурят лесен начин за приемане или отказване на "бисквитките" за проследяване и други идентификатори. Предложението също така пояснява, че не е необходимо съгласие за "бисквитките", които не засягат неприкосновеността на личния живот, като подобряват опита в интернет (например, да си припомнят историята на пазарската кошница) или "бисквитките", използвани от даден уебсайт, за да преброят броя на посетителите.
Източник: Европейска комисия

Безплатен Интернет достъп на обществени места за европейците
Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа чрез WiFi4EU. Бюджетът на схемата WiFi4EU е 120 млн. евро за периода 2017 — 2019 г. Чрез WiFi4EU ще се подпомогне инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места. Очакванията са всички европейци да се възползват от тази инициатива като схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жителите и посетителите на хиляди местни общности в целия ЕС, като до 2020 г. броят на тези общности ще достигне поне 6000 до 8000. Идеята е органи от публичния сектор — по принцип местни общини, библиотеки, здравни центрове и др. да се включат. Чрез нея ще бъдат финансирани разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), а бенефициентът ще плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние за период от поне 3 години. Местните органи ще бъдат насърчавани да разработват и популяризират свои собствени цифрови услуги в области като електронно управление, електронно здравеопазване, електронен туризъм и др. чрез специално приложение.
Източник: Европейска коисия
 
Открийте плюсовете на Еразъм+ е специална инициатива по повод 30 годишнината от програмата - най-успешна младежка програма, включила милиони млади хора от ЕС и извън съюза. Във своите видеоклипове участниците в конкурса разказват за опита и преживяванията си, за проектите които са участвали, дейностите и постигрнатите резултати. Тази година се навършват 30 години от програма "Еразъм+“, която е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи. Република България се присъединява към програмата през 1999 година. До днес участниците в Програмата са се увеличили двойно. Ако през първата година се включват само 10 висши училища, то вече техният брой е 47. В началото само 134 студенти участват в обучение и практика по Програмата – през 2016-2017 академична година техният брой е 2450. Преподавателската мобилност в България започва с 142 преподаватели, а днес тя достига до 877 преподаватели. Възможност за преподавателска и непреподавателска мобилност (с цел обучение) тази година е предоставена на 512 участници. Българските студенти предпочитат да се обучават в университетите на Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция. Избраните от тях специалности са в почти всички направления. Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънтът, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки. 
Източник: Център за развитие на човешките ресурси

 
SocialErasmus е международен проект на мрежата на Еразмус студентите (ESN), която насърчава социалната нагласа сред младите граждани, които участват в програми за мобилност, за да се улесни интеграцията им в местната общност, като им дава шанс за дълготрайна социална промяна в обществото чрез доброволчески дейности. Проектът е под мотото: Оставете вашата следа!
Цел - да обогати международния опит на младите хора в чужбина с доброволчески дейности, които им позволяват да разберат проблемите на обществото и да работят по решенията. SocialErasmus предоставя възможност на чуждестранните млади хора да опознаят други реалности и да научат как те могат да допринесат за подобряване на обществото като граждани на света.
Мисия - да предостави на младите граждани възможност да направят повече с опита си от мобилността, да направят разлика и да създадат положителна социална промяна чрез доброволчеството.
Визия -  да покаже добавената стойност на доброволческата дейност като част от мобилността чрез SocialErasmus.
Дейности в социалната програма "Еразъм"
Мобилността е променящо живота преживяване, чрез което младите граждани са в състояние да разширят своя кръгозор и да срещнат реалности различни от тяхната, което им позволява да се развиват като граждани на света и да дадат своя принос за подобряването на обществото.
Доброволците от ESN организират дейностите на SocialErasmus, които оказват влияние върху всяка кауза и осигуряват социална промяна.
Седмица на социалната програма "Еразъм"
Два пъти годишно секциите от ESN от цяла Европа заедно организират цяла седмица от дейностите на SocialErasmus. Чуждестранните студенти, които участват в програми за обмен могат да се присъединят към ESN доброволците и оставят отпечатък в обществото, и показват, че мобилността не се състои само от пътуване или учене в чужбина, но и активно се ангажират студентите в местните общности, което насърчава по-доброто опознаване на културите и вдъхновява чуждестранни студенти да се ​​върнат в родината си с волята да направят промяна там.
Тази първа седмица на Социалния Еразъм се състоя през 2012 г. и през две години беше организирана веднъж годишно. Поради големия си успех от 2014 г. насам социалната седмица има две годишни издания, през пролетта и през есента.
Среща на координаторите на социалната програма "Еразъм"
Срещата на координаторите на SocialErasmus (SECM) е международна среща за координатори на социалната програма "Еразъм" от всички страни от ESN мрежата.
Целта на SECM е да предостави възможност на всички координатори на SE в мрежата да се срещнат, да се опознаят и да обменят опит, свързан с техните функции. Освен това срещата осигурява плодородна основа за обсъждане между участниците по разнообразни теми, вариращи от местните практики до международната стратегия и дефинирането на проекта. По време на пленарните дискусии участниците се насърчават да споделят идеите си, да вдъхновят другите за най-иновативните проекти от своите страни и секции и да споделят мнения за доброволческите дейности и тяхното въздействие върху чуждестранните студенти. Те могат също така да сравняват различията между държавите, които могат да бъдат вдъхновяващи за бъдещото развитие. Освен разпространението на идеите е важно и придобиването на умения. Срещата е изпълнена с интерактивни и разнообразни семинари, за да се гарантира, че участниците ще се възползват пълноценно от участието си в събитието. Семинарите варират от подобряване на уменията за представяне, повишаване на качеството на дейностите до управление на партньорството и визуална идентичност. Последна ключова концепция, вградена в SECM, е изключителният мотивационен тласък, който участниците получават. 
Източник: Еrasmus Student Network

 
Видеоконкурс на Европейската централна банка и Journées de l'économie (Jéco), наречен Euro Video Challenge. 
Жителите на Европейския съюз на възраст между 18 и 30 години могат да участват в това предизвикателство. Видеоклиповете могат да се подават от отделни лица или от екипи от двама.
Лицата или екипите, които представят най-добрите видеоклипове, ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаването на 10-тата годишнина от икономическата конференция "Les Journées de l'économie" (Jéco) в Лион (Франция) в четвъртък, 9 ноември 2017 г.
Първата награда за спечелването на видеоклипа е € 4,000.
Втора и трета награда от 3 000 евро и 2 000 евро съответно също могат да бъдат присъдени, при условие че решението на журито за качеството на видеоклиповете е решено.
Изключително се насърчават жените да участват в конкурса.
Как да се включите в две стъпки:
Първа стъпка: Направете видео - разкажете ни историята си по икономическа тема, свързана с дейностите на Европейската централна банка. Тя трябва да бъде представена по завладяващ и прост начин, подходящ за млада аудитория, която не винаги има някакви предишни познания по темата. Видеоклиповете могат да бъдат на английски, френски, немски, италиански или испански език, да бъдат в ландшафтен формат и да не траят повече от 2 минути и 20 секунди. Трябва също да изпратите скрипта на видеоклипа (максимум 1500 думи).
 Имате проблеми при избора на тема? Ето някои идеи:
Защо единна валута за Европа?
Защо не една световна валута?
Има ли стойност еврото спрямо долара?
Защо твърде голям дълг е проблем? Дали проблемът е публичен дълг или частен дълг?
Защо високата инфлация е проблем?
Трябва ли на затруднените банки да бъдат дадени обществени средства?
Как изглеждат парите в бъдеще?
Може ли паричната политика да намали социалните неравенства?
Трябва ли работниците да бъдат по-мобилни в еврозоната?
Втора стъпка: Регистрирайте се и изпратете видеоклипа си до 24 септември 2017 г.!
Повече информация: http://euro-video-challenge.journeeseconomie.org/node/6

Статистика

Брой прегледи на статиите
199433