header.jpg

Възпитаник на Езиковата гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил получи наградата на ЕС за млад преводач от България

За втора поредна година наградата Juvenes Translatores отива в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил. Възпитаничката на гимназията Мадлен Илиева е българският победител в юбилейното десето издание на конкурса на Европейската комисия. Със своя превод от английски на български език Мадлен изпревари 73 свои връстници от общо 16 средни училища в България и се присъедини към останалите 27 победители – по един от всяка държава от Европейския съюз. Носителите на приза за млад преводач ще бъдат поканени на 6 април 2017 г. в Брюксел, за да получат наградите си от комисар Гюнтер Йотингер, който отговаря за бюджета и човешките ресурси.
За десети път от 2007 г. насам над 3 000 ученици от всички краища на Европейския съюз превеждаха текстове, като този път темата беше за езиците и превода. Те можеха да избират измежду 552-те възможни комбинации между всеки два от 24-те официални езика на ЕС. Тази година учениците използваха 152 езикови комбинации, сред които от гръцки на латвийски и от български на португалски. Всички победители са избрали да превеждат към своя най-силен език или към майчиния си език. Такава е и обичайната практика сред преводачите, които работят в европейските институции.
Контекст
Конкурсът Juvenes Translatores (в превод от латински „млади преводачи“) се провежда ежегодно от 2007 г. насам от генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Целта е да се популяризира чуждоезиковото обучение в училищата и младите хора да се запознаят с работата на преводача. В конкурса участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда едновременно във всички избрани за участие средни училища в целия Европейски съюз. През годините конкурсът е вдъхновил някои от участниците да продължат да изучават езици в университета и да станат професионални писмени преводачи. Но това не е всичко: конкурсът си има своите звездни мигове. На 1 февруари Европейската комисия посрещна първия си писмен преводач, започнал кариерата си като победител в конкурса Juvenes Translatores.
Над 3200 ученици от над 700 училища в целия ЕС взеха участие в конкурса през 2016 г. От България участваха 16 средни училища с общо 74 ученици, като право да участват имаха родените през 1999 г.
Тази година отбелязваме 10-годишнината от началото на конкурса и 60 години от основаването на Европейския съюз. Още от самото начало преводът е неразривна част от ЕС, тъй като е предмет на първия регламент, приет през 1958 г. От четири езика в началото, сега официалните езици са 24 — знак, че използването на всички езици в ЕС се е утвърдило като решаващо през годините.

За повече информация:
— Конкурс за млади преводачи Juvenes translatores: http://ec.europa.eu/translatores

Източник: Европейска комисия


 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ТПТИ) МЕЖДУ ЕС И САЩ?

Малцина знаят, че трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и САЩ всъщност има огромен потенциал по отношение на заетостта и растежа. Независими проучвания и предишни търговски споразумения показват, че ТПТИ ще спомогне не само за създаване на работни места, но и за намаляване на цените и увеличаване на избора пред потребителите от държавите членки на ЕС.

В преговорите за сключване на търговското споразумение участват не само институции на Европейския съюз и САЩ, но също така и предприятия, синдикати, потребители на здравния сектор и други групи заинтересовани лица, както и широката общественост. След като се договори окончателният текст, държавите от ЕС и членовете на ЕП ще вземат окончателното решение относно споразумението.

Не е задължително търговското споразумение да се сключи на всяка цена. Преди неговото подписване, Европейският съюз трябва да гарантира, че продуктите, които са внасяни в ЕС, отговарят на високите стандарти на държавите членки, защитават здравето и безопасността на хората и опазват околната среда. Трябва да бъде ясно, че тези продукти са от полза за обществото и по други начини. От своя страна, държавите от ЕС запазват напълно правото си да приемат правила или законодателни актове за защитата на хората и опазването на околната среда и да организират обществените услуги по своя преценка.

ТПТИ дава свобода на държавите членки да предприемат мерките, които сметнат за необходими, в случай че изпълнението на ТПТИ заплашва по някакъв начин ролята на обществените услуги и културата в сфери като здравеопазване, социални услуги, водоразпределение, филми, радио и телевизия и др.

ЕС и САЩ подчертаха, че ТПТИ няма да доведе до промяна на понастоящем съществуващите правила за безопасност на храните. Европейският съюз ще запази ограниченията за хормоните или растежните стимулатори при животните, а САЩ ще запазят правилата си за микробните замърсители.

По отношение на забранените вещества, с ТПТИ няма да се внесат изменения в списъка на ЕС от забранените вещества.
ЕС няма да прави компромис със стандартите за безопасност. Целта е да се уеднаквят техническите изисквания, когато е възможно, но като се запазят високи стандарти на безопасност.

ТПТИ ще отговаря напълно на съществуващите регулаторни изисквания на ЕС за пестицидите и ще запази както Регламента на ЕС за продуктите за растителна защита, така  и нивата на защита на здравето на хората и опазването на околната среда, които са определени в Регламента. ТПТИ няма да даде възможност продукти от САЩ, които не отговарят на стандартите за безопасност на храните по отношение на пестицидите, да навлизат на пазара от ЕС. В допълнение към това, с ТПТИ няма да се отвори пазарът на ЕС за говеждото месо, произлизащо от животни, при които са използвани хормони. ЕС ще продължи да регламентира тези вещества в съответствие с вече действащото законодателство.

Съдържание на ТПТИ

Търговското споразумение ще се състои от 24 глави, които са групирани в 3 части, както следва:
1. Част 1: Достъп до пазара: 
Това ще гарантира на европейските предприятия да изнасят повече за САЩ; да внасят повече стоки или услуги, които са необходими за крайните им продукти; да инвестират по-лесно в САЩ и да установяват по-лесно продуктите, които могат да се считат за „Произведено в Европа“ (или „Произведено в САЩ“);
2. Част 2: Регулаторно сътрудничество
Целта на ЕС е регулаторните органи в Европа и САЩ да работят съвместно в много по-тясно сътрудничество, отколкото понастоящем. Това се налага, тъй като за да изнасят за САЩ, предприятията от ЕС трябва да отговарят на американските правила по отношение на стандартите. Съвместната работа по нормативната уредба може да намали разходите по процедурите за проверка, техническите детайли и др., но и да запази стриктните правила на ЕС за защита на хората и за опазване на околната среда.
3. Част 3: Правила
Целта е да се създадат нови правила, които да помогнат на предприятията от ЕС да се възползват от ТПТИ, да имат достъп до необходимата енергия и суровини, да защитават интелектуалната си собственост и да инвестират спокойно, като знаят, че са защитени при проблеми, да спестяват време и пари във връзка с митническите формалности.

Ползите от ТПТИ – на разположение на европейските малки и средни предприятия

В Европа има 20 млн. МПС, които осигуряват заетост на повече от две трети от заетите лица в частния сектор и създават нови работни места.

От особена полза за малките и средни предприятия ще бъдат различни придобивки, които ЕС се надява да бъдат постигнати с ТПТИ като премахване на митата, опростяване на митническите процедури, намаляване на разходите, дължащи се на разликите в стандартите, подобряване на защитата на правата върху интелектуалната собственост.

Особен интерес за МСП ще представлява предложението за създаване на безплатна онлайн информационна служба, от която МСП могат да получат цялата информация, от която се нуждаят за износа, вноса и инвестирането в САЩ, включително мита и данъци, дължими за определени продукти, нормативна уредба и митнически процедури, пазарни възможности и др.

Екипът, който отговаря за преговорите за ТПТИ желае да чуе мнението на всички заинтересовани страни. Ето защо, за да изразите мнението си, обадете се на: 00800 67891011 или пишете на: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/.

Можете също така да се запишете за някоя от редовните срещи на екипа на ЕС за ТПТИ, ако представлявате група заинтересовани лица или да се свържете с Вашия депутат от Европейския парламент. Възможно е и участие в публични консултации.

Източник: Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия. Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г.


 

 

Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещето на Общата селскостопанска политика


Европейската комисия постави началото на първата фаза на модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), като стартира тримесечна обществена консултация. Получените отговори ще подпомогнат работата на Комисията при определянето на приоритетите в областта на селскостопанската политика за в бъдеще. Модернизираната и опростена Обща селскостопанска политика ще отговори на ключовите предизвикателства, пред които са изправени земеделските и селските райони, като в същото време ще допринесе за изпълнението на приоритетите на политиката на Комисията.
При обявяването на процеса на консултация комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заявява,че са направени поредните стъпки за модернизация и опростяване на Общата селскостопанска политика.  Той допълва, че чрез всички, се интересуват от бъдещето на прехраната и селското стопанство в Европа, са поканени да участват в оформянето на политика за всички европейски граждани.
Жан-Клод Юнкер в свое изказване съобщава, че Общата селскостопанска политика дава значителни ползи за всички европейски граждани по отношение на продоволствената сигурност, жизнеспособността на селските райони, околната среда в селските райони, както и по отношение на приноса към предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Той добавя също, че  разработването на пътна карта за бъдещето, заедно с подходящо финансиране би донесло дори по-големи ползи.
Обществената консултация ще продължи 12 седмици и ще даде възможност на фермери, граждани, организации и всички други заинтересовани страни да изразят вижданията си за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Резултатите от консултацията ще се използват от Комисията при изготвянето на съобщение, което трябва да излезе до края на 2017 г. и което ще съдържа заключения за текущите резултати от Общата селскостопанска политика, както и евентуални варианти на политиката за бъдещето, основани на надеждни данни.
Резултатите от обществената консултация ще бъдат публикувани онлайн и ще бъдат представени от комисар Хоган на конференция в Брюксел през юли 2017 г.

Източник: Европейска комисия


 

Наградата на ЕС за млад преводач от България отива в Кюстендил за втора поредна година

Мадлен Илиева е българският победител в юбилейното десето издание на конкурса на Европейската комисия Juvenes Translatores(в превод от латински „млади преводачи“), а за втора поредна година наградата отива в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил. Със своя превод от английски на български език Мадлен изпревари 73 свои връстници от общо 16 средни училища в България и се присъедини към останалите 27 победители – по един от всяка държава от Европейския съюз. Носителите на приза за млад преводач ще бъдат поканени на 6 април 2017 г. в Брюксел, за да получат наградите си от комисар Гюнтер Йотингер, който се изказа изключително ласкаво за отличилите се.
Конкурсът се провежда ежегодно от 2007 г. насам от генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Целта е да се популяризира чуждоезиковото обучение в училищата и младите хора да се запознаят с работата на преводача. В конкурса участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда едновременно във всички избрани за участие средни училища в целия Европейски съюз. През годините конкурсът е вдъхновил някои от участниците да продължат да изучават езици в университета и да станат професионални писмени преводачи.
Таз годишната надпревара съвпадна с честванията по повод 60 години от основаването на Европейския съюз. Участниците можеха да избират измежду 552-те възможни комбинации между всеки два от 24-те официални езика на ЕС. Тази година учениците използваха 152 езикови комбинации, сред които от гръцки на латвийски и от български на португалски. Всички победители са избрали да превеждат към своя най-силен език или към майчиния си език. Такава е и обичайната практика сред преводачите, които работят в европейските институции.
През 2016 г. в конкурса взимат участие над 3200 ученици от над 700 училища в целия ЕС. В България участват 16 средни училища с общо 74 ученици, като право на участие имат родените през 1999 г.
Още от самото начало преводът е неразривна част от ЕС, тъй като е предмет на първия регламент, приет през 1958 г. От четири езика в началото, сега официалните езици са 24 — знак, че използването на всички езици в ЕС се е утвърдило като решаващо през годините.

Източник: Европейска комисия


 

Планът „Юнкер“ осигурява 40 милиона евро финансиране на МСП в България

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнителни 40 милиона евро финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа (План „Юнкер“).
ЕИФ осигурява гаранционна линия в размер на 20 милиона евро, с която НГФ ще подкрепи финансиране за 40 милиона евро към МСП в България, изпитващи затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения.  Очакванията са през следващите три години от споразумението да се възползват 330 български предприятия.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен, декларира огромно задоволство, че българиските МСП ще имат възможността да продължат развитието си с помощта на допълнителното финасиране осигурено по програмта.
Главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт се изразява изключително ласкаво за сключеното ново споразумение, като отбелязва, че то ще бъде с изключително значение за европейската икономика.
Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд коментира, че с подкрепата на ЕИФ и по програма COSME ще се подобри достъпът до финансиране на МСП в България.
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ)  е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната й мисия е да оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. ЕИФ разработва и развива както рисков, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този сегмент. В тази си роля ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, изследванията и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта.
Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от Групата на Българска банка за развитие с мисия да подпомага достъпа до финансиране за българските малки и средни предприятия. До момента, с посредничеството на 22 търговски банки, НГФ е подкрепил повече от 5 000 компании да получат финансиране за над 600 млн. евро. НГФ прилага и два гаранционни финансови инструмента, съфинансирани от Министерството на земеделието и храните, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Инвестиционният план за Европа(план Юнкер) е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Това е възможно чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. Планът вече постига резултати. Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране до момента се очаква да мобилизират над 164 млрд. евро в 28-те страни-членки и да се подкрепят повече от 385 000 малки и средни предприятия.
Програма COSME е програма на Европейския съюз за Конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г. с общ бюджет 2.3 млрд. евро. Минимум 60% от бюджета следва да бъде насочен към подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа посредством два финансови инструмента. Механизмът за гарантиране на заеми (COSME LGF) предоставя преки и насрещни гаранции на финансови посредници, за да ги насърчи да предоставят заеми и лизинги на МСП. Този инструмент също така предлага и секюритизацията на портфейлите с дългово финансиране на МСП. Посредством Капиталовия механизъм за растеж на програмата (COSME EFG) се инвестира и във фондове за рисков капитал и дялово участие, които осигуряват финансиране за МСП основно по време на разширяването и растежа им. Програма COSME надгражда Рамковата програма за предприемачество и иновации (CIP) (2007-2013), с която бяха усвоени кредити в размер на почти 21 млрд. евро и привлечени инвестиции за над 3 млрд. евро към почти 400 000 европейски МСП.

Източник: Европейска комисия


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618