header.jpg
Системата за спасяване на животи: eCall задължително в новите модели автомобили от април 2018
Системата eCall в автомобила автоматично набира номер 112 в случай на сериозна пътна катастрофа и дава възможност на спасителните служби да решат своевременно за вида и размера на необходимата операция. Целта е да бъдат спасени животи и да се намали тежестта на нараняванията. Устройствата за спешни повиквания, които автоматично уведомяват спасителните служби за автомобилни катастрофи, ще трябва да бъдат монтирани към всички нови модели превозни средства към 31 март. Намаляването на смъртните случаи по пътищата и последствията от наранявания отдавна са един от приоритетите на Европейския парламент. Депутатите приеха законодателството за разгръщане на eCall на 28 април 2015 г. Към 31 март 2018 г. всички нови типове превозни средства ще трябва да бъдат оборудвани с тази животоспасяваща технология. Системата eCall ще спомогне за повишаване на безопасността на участниците в пътното движение чрез значително намаляване на времето за пристигане на спасителните служби в случай на голям инцидент. За съжаление, броят на смъртните случаи по европейските пътища е все още неприемливо висок смятат евродепутатите. Законодателството е направило системата да се основава на обществен спешен разговор, използващ европейския номер за спешни повиквания 112 и работещ през границите. Ще бъде дадено достатъчно време на държавите-членки и производителите, за да подготвят инфраструктура и технологии, така че системата eCall да започне да работи незабавно, за да донесе главната й полза - да повиши безопасността на гражданите, пътуващи навсякъде в Европа.
Източник: Европейски парламент

Валиден абонамент навсякъде в Евроепйския съюз!
От 1 април 2018 г. европейците имат достъп до онлайн съдържанието, за което са се абонирали у дома, където и да се намират в ЕС. Тази валидност на цифровите услуги поставя интересите на гражданите на първо място и където и да се намирате в ЕС, ще може да гледате любимите си филми, спортните предавания, да четете електронните си книги или играете игри, както и всичко друго, за което сте абонирани независимо дали сте във Франция, Словения или България. Отмяната на ограниченията, които не позволяваха на европейците да ползват при пътуване абонаментите си за цифрови медии и съдържание, е нов успех на цифровия единен пазар след ефективното премахване на таксите за роуминг, от което се ползват потребителите в цяла Европа от юни 2017 г. насам. Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и членовете на Европейския парламент Павел Свобода и Жан-Мари Кавада в съвместното си изявления казаха, че постигането на споразумение относно преносимостта е забележителен резултат от тясното сътрудничество между институциите на ЕС и европейските предприятия и заинтересовани страни и са напълно уверени, че радио- и телевизионните оператори и платформи ще възприемат това като възможност за подобряване на предоставяните от тях услуги. Това е една от поредните конкретни стъпки към изграждането на истински цифров единен пазар и обединено европейско цифрово общество, които да са достъпни за всички граждани и да са рентабилни за бизнеса.
Източник: Европейската комисия

Отворена покана за набиране на идеи как да комуникираме ЕС
Форумът за европейската култура набира участници, които имат отношение и нови идеи за начина, по който да се представя европейския проект. Форумът, който ще се провежда в Амстердам от 31 май до 3 юни има за цел да събере художници, писатели и творци, които чувстват близка до себе си европейските ценности и които ще представят своите идеи за това как европейските послания да стигат до хората и да не бъдат разбирани погрешно. По отношение на комуникирането ЕС иска да поправи своите грешки и да стартира едно мощно начало. Ето защо на форумът ще бъдат търсени и установени кои са добрите страни и кои лошите в последните 25 години на общуване с Европа. Весе по-често се появяват гласове, които оспорват европейските идеи и ценности и които внясят смут и националистически и раздразнителен език отвън и отвътре в ЕС. Разбираме, че ЕС не е съвършен и някои от проблемите му са останали нерешени. Убедени сме обаче, че днешната Европа е най-добрата, която някога е съществувала, и че Европейският проект трябва да бъде защитен в тези нестабилни времена. Ето защо мисията на предстоящия форум е да събере идеи за това, как сътрудничеството и солидарността могат да се комуникират по свеж и непреодолим начин за широката аудитория. Как може да бъде оценен Европейският съюз от неговите граждани и да бъде признат за сила и за добро, а не като безлична бюрократична система? Отворената покана призовава за изпращане на всякакви предложения за общуване на предимствата на сътрудничеството и приятелството между хората и народите. Моля, изпращайте чертежи, проекти, снимки, стихове, думи и сценарии за късометражно кино, които могат да бъдат разработени и да допринесете за ясна, но многостранна кампания. Навсякъде в медиите. Нуждаем се от послания, как работи Съюзът и какъв би бил животът без него. Сигнализирайте ни за провалите на ЕС. Сигнализирайте и за успехите на ЕС. Също така добре дошли ще са идеи, които не са съсредоточени върху самия ЕС, а върху неговите ценности и как те се отразяват на хората в ежедневието по неполитически начин. Своите идеи изпращайте на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. възможно най-скоро и не по-късно от 18 април. Моля изпращайте файлове като PDF, максимум 15mB, с файлове, наречени "Surname_Name_Eurolab2018".
Източник: https://cultureforum.eu/call-ideas-eurolab/ 

Програма „Еразъм за млади предприемачи” 
Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз. Независимо дали сте нов или много опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения или намиране на международни пазари. Могат да участват както нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години, така и предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава. Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е финансирана от Европейската комисия и функционира на територията на участващите по програмата държави посредством отговорните посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на подкрепа за бизнеса (например търговски камари, центрове за начален бизнес, бизнес инкубатори и др.). Техните дейности са координирани на европейско ниво от Службата за подкрепа по програма „Еразъм за млади предприемачи”. Повече за самата програма, как да участвате, ръководството и друга информация, може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия

Предложение на Европейската комисия за по-ниски такси за преводите в евро в целия Съюз и по-прозрачно конвертиране на валута
Европейската комисия предлага намаляване на таксите за трансгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите понастоящем правила, за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната. Но Комисията предлага да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната. Това ще им позволи да се възползват напълно от предимствата на единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в чужбина. Всички вътрешни презгранични плащания в ЕС, извършени в евро извън еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски или нулеви такси) като вътрешни плащания, извършвани в официалната местна валута. Освен това Комисията предлага да се засили прозрачността и конкуренцията в областта на услугите по обмен на валута, когато потребителите купуват стоки или услуги във валута, различна от националната им. Според еврокомисарите е време вече тези държави извън еврозоната, но част от Съюза да могат да се възползват от същите предимства, както и тези в еврозоната. Предложението предвижда по-специално таксите, събирани за презгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори цента. Например, презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева. Това е важна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни нива в някои държави членки извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро!). Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват презграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на предприятията, особено МСП. Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и тези извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава. Това предложение е част от изпълнението на приоритети на комисията Юнкер за изграждане на по-широк и по-справедлив единен пазар, благодарение на който гражданите, услугите, стоките и капиталът да могат да се движат свободно в една икономическа зона, чийто годишен брутен вътрешен продукт възлиза на 15 трилиона евро. 
Източник: Европейска комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
292498