header.jpg

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

В сезона на отпуските е добре хората да са информирани какви права имат като европейски граждани, когато посещават други държави и как трябва да реагират в случай на инцидент. Важно е да знаете на кого може да се обадите в случай на нужда от спешна помощ. Ако се нуждаете от линейка, пожарна или полиция, позвънете на безплатния номер 112, където и да се намирате в ЕС. Спешният телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца е 116 000.  При спешна нужда от помощ можете да се обърнете към което и да е консулство или посолство на друга държава от ЕС, в случай че например бъдете арестувани, претърпите тежка злополука или загубите важни документи. Преди да тръгнете на път можете да проверите дали вашата държава има представителство в страната, в която пътувате на уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила http://ec.europa.eu/consularprotection/en/splash_en.

Ако се разболеете или претърпите злополука по време на пътуването си в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право на медицинска помощ. За тази цел е необходимо да носите със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Лечението, което ще получите, ще бъде на същите цени и условия като за хората, които са здравно осигурени в страната, която посещавате. Затова, преди да потеглите на път, не забравяйте да поискате такава карта от вашата здравноосигурителна институция. Издаването на картата е безплатно. Ако страдате от хронично заболяване и имате нужда от лекарствата си по време на пътуване в чужбина, преди заминаването си поискайте от вашия лекар рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта).

Какво трябва да направите в случай, че резервирате туристически пакет, но туроператорът фалира. Директивата за пакетните туристически пътувания защитава европейските потребители, които резервират туристически пакети. С правилата на потребителите в ЕС се предоставят основни права във връзка с резервирането на туристически пакети. Те включват правото на пълна информация преди резервацията, правото на прехвърляне на резервацията на друг човек, ако вие не можете да отидете, и правото на връщане на платената сума и на репатриране, ако организаторът фалира.

Важно е да знаете как да постъпите в случай на забавено или отменено пътуване с влак, самолет и автобус.  Благодарение на правилата на ЕС, ако пътуването ви има голямо забавяне, транспортното дружество, с което пътувате, трябва да ви предостави подходяща информация и помощ. Също така, при определени обстоятелства, може да имате право на компенсация. Ако пътуването ви е отменено и ви се наложи да отседнете в хотел далеч от крайното ви местоназначение, транспортното дружество следва да заплати за престоя в хотела. Преди да тръгнете на път, проверете как да потърсите правата си и изтеглете приложението за смартфони  „Your Passenger Rights“  (налично за Google Android, iPhone, iPad и Windows Phone ). Правилата на ЕС защитават и пътниците с увреждания и хората с намалена подвижност от дискриминация при пътуване в ЕС, като им предоставят същите права при ползване на транспорт като на другите граждани.

В случай, че решите да пътувате със собствен автомобил или да наемете кола трябва да знаете, че свидетелството за управление на МПС, издадено в държава от ЕС, може да се използва навсякъде в ЕС. В този случай от съществена важност е предварително да проверите ограниченията по отношение на скоростта, които се спазват в държавата, за която пътувате.

За повече информация и полезни съвети за пътуване в друга държава, посетете следния интернет адрес:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_bg.htm

 

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО  ПРОЦЕДУРА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитиее на България за периода 2013-2025 г. Бенефициенти по процедурата са 28 общини на малки градове, а бюджетът възлиза на 207 млн.лева. Ще бъдат финансирани дейности за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради (общински публични сгради, административни сгради на държавната и общинска администрация). Допустимите интервенции за жилищния сектор са върху еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи държавни или общински помощи, както и многофамилни жилищни сгради проектирани преди 26.04.1999 г. и върху многофамилни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение – еднопанелно жилищно строителство, пакетно-повдигнати плочи, едноплошен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им.  Подаването и оценката на проектите ще става по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Общините могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване и публикуваната документация в срок до 23.07.2015 г. на електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектът на Насоките за кандидатстване по процедура „BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони”можете да изтеглите тук.

За повече информация посетете интернет страницата на програмата: http://www.bgregio.eu/shemi/115/oprr--oprd--mrr.aspx

ЕК ОБЯВИ КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА

Европейската комисия обяви конкурс за участие в Младежки екип Европа, насочен към младежи, които имат желание да научат повече за ЕС и да бъдат част от мрежата на млади и активни студенти, да придобият практически опит като говорят пред публика, участват активно в събития. Срокът за участие в конкурса е 6.09.2015 г., 22:00 ч., като кандидатстването е само по имейл.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/100715_teameuropejunior_bg.htm

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОТОКОНКУРС "ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО"
Темата на конкурса е „Да живеем заедно“. Снимката, която трябва да изпратят желаещите да участват в конкурса, следва да съответства на тази тема. В конкурса могат да участват фотографи любители, както и професионални фотографи. Допуска се само по една снимка от участник. За да се участва в конкурса трябва да се качи една фотографска снимка чрез следния интернет сайт: www.pes.cor.europa.eu и да се попълни онлайн формуляра за участие. Снимките трябва да бъдат изпратени най-късно до 23,59 ч. брюкселско време на 15 юли 2015 г. на сайта на групата на ПЕС на Комитета на регионите на адрес www.pes.cor.europa.eu. Снимките ще се оценяват от подбрано от групата на ПЕС жури, съставено от нейни членове и от специалисти в областта на фотографията. След изтичане на крайния срок за изпращане на снимките и преди журито да започне да заседава секретариатът на групата на ПЕС ще организира процедура на предварителен подбор въз основа на критерия за съответствие с темата на конкурса и с настоящия регламент. Ще бъдат избрани трима победители и техните имена ще бъдат оповестени най-късно до 31 октомври 2015 г. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и по телефона. Ако даден победител не отговори до 15 дни от изпращането на първото съобщение по електронната поща, неговата награда ще бъде присъдена на друг кандидат. Освен тримата победители, избрани от журито, ще бъде определен носител на наградата на публиката, като за тази цел на страницата на групата на ПЕС в Комитета на регионите във Фейсбук (http://www.facebook.com/pesgroupcor) ще бъде организирано гласуване от 1 до 15 октомври 2015 г. Тримата победители в конкурса ще получат тридневно пътуване за двама души до Брюксел за участие в церемонията по връчване на наградите, която ще се състои на 3 декември 2015 г. от 12,30 ч. в Комитета на регионите (настаняване в хотел, избран от Комитета на регионите), както и фотографска/електронна техника на различна стойност. Награда на публиката също е фотографска/електронна техника.

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx#.VZ9tMNsVjIU

 

ИНВЕСТИЦИИ ОТ НАД 13 МЛРД. ЕВРО БЯХА ОДОБРЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР
На 10 юли държавите членки от ЕС одобриха списък от 276 проекта, които ще получат финансиране по Механизма за свързване на Европа. Официалното решение на ЕК за финансиране ще се приеме до края на юли 2015 г.
Повече информация можете да намерите тук.

 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
500659