header.jpg

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА В СТРАНИ ОТ ЕС

Какво трябва да знаете като граждани на ЕС, ако смятате да търсите работа в друга страна от ЕС?
Като европейски граждани имате право да работите в друга страна от ЕС, включително в публичния сектор, като например в държавни компании, правителствени служби или публични органи. Страните от ЕС могат да запазят определени длъжности единствено за свои граждани, но само ако те включват упражняване на публична власт и опазване на общите интереси на държавата. Това обикновено са постове в дипломатическите служби, въоръжените сили, полицията, службите за сигурност и др. Дори и в тези сектори обаче длъжности, които не включват упражняване на публична власт, трябва да бъдат достъпни за граждани на други страни от ЕС. Така например длъжностите, свързани с административна и техническа поддръжка, не включват такива правомощия и поради това не могат да бъдат запазени само за граждани на съответната страна. За да получите работа в публичния сектор, може да имате нужда от официално признаване на вашите квалификации в страната, в която искате да работите. Тя не може да ви признае по-малък от натрупания от вас трудов стаж въз основа на това, че той е придобит в друга страна от ЕС.
В случай, че не успеете да намерите работа в  първата страна, в която сте отишли, можете да потърсите работа в друга страна. Ако искате да продължите да получавате обезщетенията си за безработица, докато сте в чужбина, трябва да подадете заявление за формуляр U2 (бивш формуляр E 303) — разрешение за прехвърляне на обезщетенията ви в чужбина  от вашата национална служба по заетостта. Общата продължителност на вашия престой в чужбина (т.е. във всички чужди страни) не трябва да превишава 3 месеца, като е възможно този срок да бъде удължен до 6 месеца, ако службата, изплащаща помощите ви, се съгласи на това. В случай, че останете в другата страна по-дълго от 3 месеца, без да намерите работа и без да получите удължение на срока, ще изгубите всичките си права на обезщетения за безработица след края на периода, посочен във вашия формуляр U2, и ще трябва да кандидатствате отново. Това означава, че е възможно да ви се наложи да работите известно време, преди отново да получите право на помощи за безработица. Ако смятате, че не можете да се върнете до 3 месеца, свържете се със службата по труда в страната, в която сте останали без работа, преди изтичането на този период и помолете за удължаване на срока. Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.
Обяви за свободни работни места в Европа можете да намерите на порталът на EURES (европейски служби по заетостта https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage). Той представлява мрежа за сътрудничество създадена, за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското Икономическо Пространство, включително и Швейцария. Мрежата се координира от Европейската Комисия, партньори в нея са обществените ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите.   Освен помощ при намирането на работа, в европейските транс-гранични региони, EURES помага при предоставянето на информация и съдействието за разрешаване на всички видове проблеми свързани с мигрирането през граница, и с които работниците могат да се сблъскват.

СТАРТИРАТ ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Европейският инвестиционен фонд и испанската Микробанк (MicroBank) подписаха на 11 юни 2015г. първото споразумене за отпускане на Еразъм+ студентски заеми за обучение в магистърска програма. Първите заеми за студенти, които ще следват магистратура в чужбина ще се отпускат от MicroBank.
MicroBank  ще предоставя студентски заеми за магистърски програми на обща стойност от 30 милиона евро, с подкрепа от програма „Еразъм+“, възлизаща до 6 милиона евро. Програмата за заеми за магистратури ще получи над 500 милиона евро от бюджета на „Еразъм+“, като цели да достигне до 200 000 студенти, желаещи да придобият магистърска степен в чужбина.
Финансова подкрепа ще се предоставя за студенти от Испания, които следват магистратура в една от 33-те “Еразъм+“ Програмни Страни и за студенти от програмните страни, които искат да следват магистратура в Испания. Този пръв 3-годишен договор ще окаже подкрепа на близо 2 000 студенти. Програмата предоставя до 12 000 евро за едногодишен магистърски курс на обучение и до 18 000 евро за двугодишен курс на обучение.
Предлагат се улеснени условия за заемите за магистратури– не се изисква обезпечение от студента или неговите родители, предлага се благоприятен лихвен процент и опция за отложено начало на плащанията по кредита.
Повече информация относно схемата за отпускане на кредитите може да се намери на следните линкове:
Страница на ЕК:
http://bit.ly/1LumkLm
Линк към страницата на Microbank с информация за магистърските кредити по програма „Еразъм+“:
http://bit.ly/1KpXCdn
Линк към информационно видео от интернет страницата на Microbank:
 http://bit.ly/1LHgNRM

ДВА МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРИЯ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ 2014 г.  

По време на пленарната сесия  на 07 юли 2015г. Европейският парламент одобри предложението на Европейската Комисия, България, Румъния и Италия да получат общо 66,5 млн. евро обезщетения за покриване на част от разходите по спешните мерки за справяне с наводненията през 2014 г. От тези средства за България са предвидени близо 2 млн. евро. Помощта се осигурява от Европейския фонд за солидарност. Средствата от Фонда ще помогнат на страните да възстановят щетите върху публичната и частната инфраструктура, частните домове, бизнеса, селското стопанство, околната среда и културното наследство, нанесени от наводненията.
Съветът на ЕС вече одобри отпускането на средствата, по-голямата част от които (56 млн. евро) са за Италия, България получава почти 2 млн. евро, а Румъния – близо 8,5 млн. евро.
Помощта беше одобрена с 667 гласа „за“, 31 „против“ и 11 въздържали се.
Европейският фонд за солидарност е създаден през ноември 2012 г., за да помогне на страните членки при възстановяването след природни бедствия. Средствата от него се използват за покриване на основните спешни и възстановителни дейности в пострадали от бедствия държави членки. Това е първото решение за отпускане на пари от фонда за 2015 г. Тази година той разполага с 895 млн. евро.

 

ОТ 6-9 ЮЛИ 2015 г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е В ПЛЕНАРНА СЕСИЯ В СТРАСБУРГ

По време на сесията, Парламентът ще обсъди резултатите от Европейския съвет, състоял се на 25―26 юни, по отношение на миграцията, сигурността, единния цифров пазар и Гърция. В дискусията, която ще се проведе днес на 7 юли, ще участва председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Очаква се и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер да участва в сесията.
По време на сесията ще се обсъди новото председателство на Съвета на ЕС. Евродепутатите ще обсъдят на 8 юли приоритетите на започващото люксембургско председателство на Съвета на ЕС с министър-председателя на страната Ксавие Бетел. Парламентът ще направи преглед и на свършеното по време на предишното (латвийско) председателство на Съвета в дебат с министър-председателя на Латвия Лаймдота Страуюма и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
Парламентът отново ще обсъди препоръките си до Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Гласуването е предвидено за 8 юли.
Европейският парламент ще обсъди и гласува на 9 юли идеите за осъвременяване на защитата на авторските права в дигиталната епоха и улесняване на достъпа на гражданите до културното многообразие на Европа.
По време на сесията ще се гласуват допълнителни 69,6 млн. евро за справяне с миграцията. Средствата ще бъдат получени от три агенции за управление на миграционните потоци в ЕС и различни европейски фондове за мерки по отношение на миграцията ако на 9 юли Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия за промяна в бюджета за 2015 г.
България, Румъния и Италия ще получат общо 66,5 млн. евро обезщетения за покриване на част от разходите по спешните мерки за справяне с наводненията през 2014 г., ако на 7 юли Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия. Помощта се осигурява от Европейския фонд за солидарност.

ОТ ЮНИ 2017 ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ МАХА ТАКСИТЕ ЗА РОУМИНГ

От юни 2017 г. високите такси за роуминг и лошата интернет връзка, когато пътуваме в Европейския съюз, ще бъдат минало. Договореността по темата е между ЕК, Европейския парламент и Съвета на ЕС и всъщност представлява финално одобрение на предложения от комисията план за единен пазар в областта на телекомуникациите. Той предвижда премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г., и строги правила за интернет (неутралност на мрежата), които да защитят правото на всеки европеец на достъп до интернет съдържание. Тези две мерки ще бъдат допълнени от цялостна реформа на европейските правила в индустрията през 2016 г.
Междувременно още през април 2016 г. роумингът в ЕС ще стане по-евтин, като операторите ще могат да начисляват само определена допълнителна такса към националните си тарифи: до 5 евроцента на минута за мобилен разговор, до 2 евроцента за текстово съобщение и до 5 евроцента за един MB данни (без ДДС).
Това лято няма да има намаляване на цените. Запазват се "таваните", наложени от 1 юли 2014 г., които са 0.19 евро за минута обаждане, 0.06 евро за изпратен SMS и 0.20 евро за 1 MB данни без ДДС.
По данни на ЕК о т 2007 г., когато Брюксел стартира натиска си върху телекомите да намаляват роуминг тарифите си в евросъюза досега, цените, включително за трансфер на данни и текстови съобщения, са паднали с 80%.
Доста важна е и втората точка от новото споразумение - за т.нар. мрежова неутралност. Тя гарантира, че всички граждани на ЕС ще имат достъп до онлайн съдържание и услуги, без операторите да имат право да налагат ограничения.
Следващата стъпка, която Брюксел предстои да направи, е да приеме цялостната си стратегия за промени в регулациите в телеком индустрията. Пакетът с промени беше презентиран още през есента на 2013 г. и оттогава се обсъжда и преминава различни административни нива на разглеждане и одобрение.
Крайната цел на всички мерки е създаване на единен цифров пазар в Европа, за да стане ЕС по-конкурентен в сферата на телекомуникациите в световен мащаб. Което пък се превърна в проблем на съюза заради значително по-бързото развитие на тази индустрия, особено в САЩ и Далечния изток, където регулациите са доста по-меки.
Тези мерки ще бъдат допълнени от амбициозна реформа на европейските правила в областта на далекосъобщенията през 2016 г., съобщиха от представителството на ЕК.

Статистика

Брой прегледи на статиите
547152