header.jpg
Днес се навършват 30 години от ядреното бедствие в Чернобил. По този повод ЕС засилва своя принос към ядрената безопасност. Днес Европейската комисия обеща около 20 млн. Евро за Фонда за отчет за ядрената безопасност като част от очакваните от Г-7 и Европейската комисия 45 млн. Евро в допълнение към съществуващата подкрепа. Този фонд подкрепя по-специално безопасното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 3 на Атомната електроцентрала Chornobyl.
Еврокомисарят по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица заяви: "Европейският съюз е начело на международните усилия за справяне с последиците от ядрената катастрофа в Чорнобил, за извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала и за екологичната безопасност на обекта. Днешният залог ще допринесе допълнително за успешното приключване на проектите. "
Сметката за ядрена безопасност, управлявана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), финансира изграждането на хранилище за отработено ядрено гориво от експлоатацията на Атомната електроцентрала Chornobyl.
Фондът е създаден през 1993 г. за финансиране на проекти за ядрена безопасност в Централна и Източна Европа. Днес тя осигурява средства за извеждането от експлоатация на трите останали части на Chornobyl, последната от които е затворена през 2000 г. 29 държави и Европейската комисия участват в сметката за ядрена безопасност.
Основният проект, който понастоящем се подкрепя от фонда, е Механизмът за временно съхранение на отработено гориво (ISF2). Неговото завършване е предвидено за 2017 г. Механизмът ще осигури преработката и съхранението на отработеното ядрено гориво от блокове 1, 2 и 3 на ядрената централа Chornobyl, което се изисква за извеждането от експлоатация на централата.
Приносът на ЕС е в допълнение към тези средства, които вече са предоставени на фонд "Chromobyl Shelter" за изграждането на новото безопасно заграждение (приюта) и други свързани проекти за изолиране и в крайна сметка разглобяване на агрегата, който е претърпял злополуката през 1986 г. През 2017 г. ще се предотврати изхвърлянето на радиоактивни вещества и ще допринесе за това средата да бъде екологично безопасна и стабилна, което е важно и за страните, които граничат пряко с Украйна. ЕС е основният донор на този проект с около 430 милиона евро. 
Източник: Европейската Комисия
 

 
Европейският съюз стартира кампания "Европа в моя регион", която насърчава гражданите да откриват проекти в близост до тях. През 2017 г. четири различни инициативи - откривания на проекти, фотоконкурс, лов на проекти и конкурс за блогове, канят обществеността да посети проекти, да споделя образи и опит чрез социални медии. Хиляди проекти на ЕС отварят врати основно през май, организира се лов на проекти от 2 май до 15 юни, както и фотоконкурс и конкурс за блогове от 2 май до 28 август. Кампаният дава въможност да откриете, играете и спечелите пътувания из цяла Европа. За повече информация, вижте тук.
Източник: Европейската комисия

 

Електронно сертифициране на вноса за ЕС

Във връзка с прилагането на новите правила на компютъриираната ситема за ветеринарен контрол на внасяните продукти в ЕС - TRACES и в реултат на препоръките на Европейската сметна палата към държавите - членки за въвеждане на повече контрол върху биологичните продуукти, се въвежда нова система за електронно сертифициране на внасяните в ЕС продукти. Това е изключително ценно, когато има заплаха или риск за здравето на потребителите, тъй като позволява много бърза реакция при проследяване на стоките. Европейският съюз не спира да работи в посока стриктни мерки за сетифициране и инспекция на безопастността на храните като важен елемент за спазване на европейските високи стандарти.

Източник: Европейската комисия 


 

Европейски корпус за солидарност - възможност за младите хора.
 
Във връзка с инициативата Европейски корпус за солидарност, Европесйката комисия стартира обществена консултация, както и целенасочена консултация с всички заинтересовани страни, които участват в работата с младежи. Инициативата вече е привлякла повече от 24000 млади европейци и успоредно с това подготвя законодателна инициатива, за да се създаде специална правна основа за еропейския корпус за солидарност. На днешното събитие са поканени заинтересованите страни от ЕП, младежки организации, представители на нациолните агенции Еразъм+, работодатели, представители на синдикати, доброволци и др.
През 2016 комисията Юнкер обяви намерението си  да увеличи усилията си в подкрепа на младите хора. Така на 7 декември 2016 г. Комисията постави началото на Европейският корпус за солидарност. Младите хора на възраст между 18 и 30 между могат да участват в редица дейности за солидарност, които са насочени към различни предизвикателства в целия ЕС. Участниците ще имат възможност да се включат в по-широк кръг от дейности като образование, здравеопазване, социална интеграция, съдействие при осигуряването на храна, подслон, строителство или предотвратяване на природни бедствия. Очаква се до края на 2020 да се присъедният около 100000 млади хора, приемащи мисията и ценностите на Европейския корпус за солидарност. 
 
Източник: Европейската комисия

Доклад на ЕК за иоставащите региони в ЕС
 
Европейската комисия публикува доклад за изоставащите региони в ЕС. В доклада определя и ясни стратегии за растеж чрез средства от ЕС. Направена е оценка за препятствията, които пречат на растежа на доходите на регионите и постигането на очакваните за ЕС равнища. Приучени са 48 региона в осем държави от ЕС и са характеризирани като „региони със слаб растеж“ и „региони с ниски доходи“. Повечето са региони от Южна и Източна Европа.  В доклада се казва, че икономиките на регионите с ниски доходи могат да бъдат насърчени чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност. Това означава, че приоритет ще бъдат инвестиции в подобряване квалификацията на хората, за да са подготвени за включване в стопански дейности, както и промени в инфраструктурата, която е съществен пропуск в много от регионите и пречи на тяхното развитие. Ще се използват т.нар. стратегии за интелигентно специализиране, за да се създаде доброи ефективно взаимодействие между сферите на образованието и стопанските дейности. Въведените по линия на политиката на сближаване предварителни условия за успешни инвестиции могат да бъдат силни стимули за преодоляване на основни пречките пред инвестициите, установени в доклада.
 
Източник: Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618