header.jpg
Eвродепутатите призовават за бързо и пълно възстановяване на свободното движение през границите
 
Европейските депутати изразиха своята загриженост относно продължаващия контрол на вътрешните граници в Шенгенското пространство, който се отразява негативно върху хората и бизнеса. В резолюция, приета миналия петък, Европейският парламент призовава за отваряне на границите при спазване на принципа за недискриминация. Необходимо е да бъде приет план за възстановяване на Шенгенското пространство и преразглеждане на правилата на Шенгенското споразумение. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации при потенциална втора вълнаЕвродепутатите подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движението, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за гарантиране на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията. Членовете на ЕП отхвърлят всяко некоординирано, двустранно действие от страна на отделни държави от ЕС и изтъкват важността на принципа на недискриминация при повторното отваряне на границите. 
 
Председателят на комисията на ЕП по граждански свободи и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „Макар и да е добра новина, че все повече ограничения на вътрешните граници се премахват, начинът, по който това се извършва оставя много да се желае. Без връщането към напълно функциониращо Шенгенско пространство, продължава да липсва основна стъпка по пътя към възстановяването. Пълното връщане към свободното движение, без дискриминация, взаимно доверие и солидарност са от изключително значение и сред основните ценности на ЕС“.
 
Членовете на ЕП също така призовават Съвета и държавите членки да увеличат усилията си за завършване на процеса на интегриране в Шенгенското пространство и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия.
 
След като въведоха проверки на вътрешните граници, за да ограничат разпространението на пандемията от COVID-19, страните от ЕС започнаха постепенно да премахват контрола и свързаните с тях ограничения за пътуване. Европейската комисия препоръча на държавите от Шенгенското пространство да премахнат контрола по вътрешните си граници до 15 юни 2020 г. и създаде онлайн платформа, наречена „Re-open EU“, съдържаща актуална информация за пътуващите.
 
Шенгенското пространство включва повечето европейски държави, без България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния. От държавите извън ЕС, към Шенгенското пространство са се присъединили Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. На 14 юни Европа ще празнува 35-тата годишнина от подписването на споразумението в Шенген (Люксембург), което премахва контрола по вътрешните граници на ЕС.
 
Източник: Европейски парламент

 
Евродепутатите настояват за действия за подкрепа на туризма и пътуванията в ЕС.
 
Кризата с коронавируса породи тежки финаносви затруднения за туристическия сектор, което накара евродепутатите да поискат по-голяма подкрепа за МСП в бранша. В тази връзка, Европейският парламемнт прие резолюция относно транспорта и туризма през 2020 г. с 587 гласа "за", 32 "против" и 46 "въздържал се".  Резолюцията предвижда краткосрочно финансиране за избягване на фалита на предприятията и подпомагане на работниците, включително самонаети работници, или работници на свободна практика, в сектора на транспорта, културата и туризма.
Парламентът призовава Европейската комисия да даде насоки, за да се гарантира, че наличното финансиране може да бъде бързо достъпно. Евродепутатите настояват за въвеждането на специална бюджетна линия за устойчив туризъм в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. Резолюцията предвижда въведеждане на общи стандарти и подробни протоколи за мерки за проверка на хигиената и здравето; разработване на система за ранно предупреждение, която да предупреждава туристите за всяка потенциална заплаха за здравето в избраната туристическа дестинация; създаване на сертификат за безопасност на ЕС за предприятия и оператори, които отговарят на най-високите стандарти за хигиена и безопасност; стартиране на специализирана информационна кампания за пътуванията и туризма, насочена към насърчаване на пътуванията в рамките на ЕС, възстановяване на доверието в пътуванията и туризма по време на пандемията от COVID-19 и повишаване на осведомеността на туристите относно съществуващите мерки за безопасност и здраве; въвеждане на гаранции, че безопасният транзит и движението между държавите членки няма да бъде възпрепятствано от едностранни мерки и споразумения между отделните държави.
Парламентът приканва Европейската комисия да проучи идеята за въвеждането на механизъм за управление на кризи в сферата на туризма в ЕС, за да отговори адекватно и бързо на всяко бъдещо предизвикателство с подобен мащаб.
Евродепутатите гледат на кризата и като на историческа възможност за модернизиране на туризма в ЕС и за по-устойчивото му развитие, например чрез местни и селски туристически инициативи или пътувания извън сезона. ЕС следва да насърчава и сертифицира екологични, социално отговорни и икономически надеждни пътувания и туризъм.
Парламентът иска подкрепата на ЕС да служи като инструмент за насочване на развитието на инфраструктурата и транспорта, както и на туризма към по-устойчиви, иновативни, гъвкави и висококачествени продукти и услуги. Членовете на ЕП подкрепят концепцията за „безопасни и интелигентни дестинации“, за да се гарантира развитието на устойчив, отговорен и достъпен туризъм
 
Източник: Европейски парламент

Защо се нуждаем от инвестиции в дигитализацията на културното наследство?
 
Българският еврокомисар Мария Габриел заяви по време на видеоконференция в София на тема "Дигитализация и иновации в областта на културното наследство - предизвикателства и възможности", че „Дигитализацията на културното наследство е предизвикателство, но ни предоставя и много възможности за неговото проучване, опазване и популяризиране. С помощта на иновациите и технологиите можем да мобилизираме ключовата роля, която културното наследство играе в насърчаване на по-иновативна икономика, базирана на наследството. Научните изследвания, изкуственият интелект, триизмерната дигитализация, виртуалната реалност и други цифрови инструменти ще спомогнат да възстановим разрушени исторически обекти, да съхраним богатството на културата и традициите и да го представим чрез цифрови енциклопедии и библиотеки за идните поколения".
Габриел представи своите водещи инициативи, сред които: стратегията Digital4Culture, Декларацията за сътрудничество за подобряване на цифровизацията на културното наследство, създаването на европейски форум на културното наследство, портала Lumiere VOD за европейско филмово наследство. Тя привлече вниманието и към други водещи инициативи като платформите "Карти с истории" (Story Maps), "Културни съкровища" (Cultural Gems), "Културно наследство в действие" (Cultural Heritage in Action) и други.
Мария Габриел открои и важната роля на програма „Хоризонт 2020“ за защитата, проучването, опазването и популяризирането на културното наследство. Тя информира, че са инвестирани над 135 милиона евро в подкрепа на 35 проекта за внедряване на цифрови инструменти - от моделиране на 3D до изкуствен интелект и добавена реалност, с цел опазване, разпространение и разширяване на достъпа до културно наследство.
Габриел очерта възможностите по бъдещата програма „Хоризонт Европа“, в която се предвижда клъстер, насочен към културата и творчеството. Новост са мисиите по програмата, като плановете за действия на мисиите за чисти води и интелигентни градове вече включват инициативи по отношение на културното наследство. През юли и август ще бъдат стартирани обществени консултации, в които могат да участват всички заинтересовани. От 2022-ра година Европейският институт по иновации и технологии ще стартира нова общност за знания и иновации в областта на културното наследство.
Конференцията беше организирана от заместник-председателя на групата „Обнови Европа“ в ЕП Искра Михайлова. В събитието взеха участие председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Вежди Рашидов, министърът на културата Боил Банов, председателят на Националното сдружение на общините в България Даниел Панов, водещи културни и научни институти в областта на културното наследство, като Българската академия на науките и Europa Nostra и др.  
 
Източник: Представителство на Европейската комисия в България

 
Мария Габриел: Богатството на местното културно наследство е ресурс за подпомагане на туризма и икономиката в ЕС
 
Европейската комисия стартира с нова онлайн платформа и мобилни приложения за безопасно възобновяване на туризма. Информацията в платформата Re-open EU е публикувано на 24-те официални езици на ЕС.  „Богатото културно наследство на Европа е нашата идентичност, историческа памет, фактор за приобщаване и творчество. Едновременно с това културата е ресурс и конкурентно предимство за развитие на туризма и създаване на работни места. Секторите на културата и туризма бяха сред най-тежко засегнатите от кризата. Иновативните цифрови решения могат да предоставят допълнителни възможности за тяхната подкрепа. С онлайн платформата Re-open EU и мобилните приложенията целим предоставяме на актуална информация, за да можем отново безопасно да пътуваме и преоткриваме културното ни богатство“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.
 
За да помогне на хората уверено да планират своите пътувания и почивки през лятото и след това, платформата ще предоставя информация в реално време за границите, наличните транспортни средства, ограниченията за пътуване, мерките за обществено здраве и безопасност, като например физическо дистанциране или носене на предпазни маски, както и друга практическа информация за пътуващите.
 
Целта е да се подкрепи възстановяването на туристическия сектор и да се уверят гражданите за възможностите за пътуване и почивка. Платформата и приложенията са разработени от Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), който е в ресора на комисар Габриел.  Re-open EU предлага информация за здравето, безопасността, пътуването и услугите, така че хората да могат да вземат на решение и направят своите планове за пътуване през лятото и след това. Уебсайтът и приложенията съчетават информация в реално време на около 30 показателя за транспорта, общественото здраве и туризма, предоставена от държавите членки и допълнена с данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Предоставя се също така информация относно различни предложения за туризъм в Европа, включително инициативи на ЕС като европейската платформа за цифрово културно наследство Europeana, „Европейски столици на културата“, европейски столици на интелигентния туризъм, най-добри европейски дестинации (EDEN) и др. По този начин гражданите ще бъдат подпомогнати уверено да изготвят своите планове за пътуване и същевременно да останат в безопасност.
 
Културният туризъм, базиран на културни забележителности и традиции, представлява 40% от европейския туризъм. „Културното наследство може да подпомогне разнообразяването на местното туристическо предлагане, както и да свърже европейските граждани с разнообразието и богатството на културата и традициите в Европа. Туризмът от своя страна може да допринесе за възстановяването на културните обекти. Целта е да насърчим устойчив, местен културен туризъм. Ето защо, надграждайки създадената с екипа ми платформа  Re-open EU , много скоро ще стартирам и кампания в социалните медии под надслов  „Европа е близо до вас - това лято посещавам Европа“, заяви Мария Габриел във връзка с предстояща онлайн кампания по нейна инициатива за популяризиране на местния културен туризъм. Тя ще има за цел да насърчи гражданите да посетят местни културно-туристически дестинации и да се насладят на тяхното културно и природно богатство, което да допринесе за съживяването на туризма и местните икономики.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България

Пътищата на Европа стават по-безопасни, но броят на смъртните случаи е неприемливо висок
 
По-малко хора са загинали по пътищата на ЕС през 2019 г. в сравнение с предходните години, според публикуваните днес предварителни данни на от Европейската комисия. Приблизително 22 800 души са загинали при пътнотранспортни произшествия през миналата година, което представлява почти 7 000 по-малко смъртни случая, отколкото през 2010 г., т.е. намаление с 23 %. В сравнение с 2018 г. броят на жертвите е спаднал с 2 %. Когато става въпрос за пътна безопасност, Европа остава най-безопасният регион в света, със средно 51 смъртни случая по пътищата на един милион жители.
Въпреки че основната тенденция остава низходяща, като осем държави членки регистрираха своите най-ниски равнища на смъртност през 2019 г., напредъкът в повечето държави се забави, поради което целта на ЕС за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата през периода от 2010 г. до края на 2020 г. няма да бъде постигната. 2020 г. все пак може да се открои значително на този фон, тъй като има признаци, че броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия вероятно ще спадне съществено с оглед на мерките, предприети за справяне с коронавируса; това обаче няма да е достатъчно за постигане на целта.
Въз основа на предварителните данни през 2019 г. осем държави членки са отчели най-ниския досега брой жертви. Въпреки че ситуацията с пътната безопасност в държавите членки е сходна, все още се отчитат четири пъти повече смъртни случаи по пътищата в държавата с най-лоши резултати, отколкото в тази с най-добри. Най-безопасните са били пътищата в Швеция (22 смъртни случая/милион жители) и Ирландия (29/милион), докато Румъния (96/милион), България (89/милион) и Полша (77/милион) отчитат най-високите проценти на смъртност през 2019 г. Средната стойност за ЕС е била 51 смъртни случая на един милион жители.

Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
518079