header.jpg
26 май - Денят на европейските избори в България
През май месец ние европейците ще избираме своите представители в бъдещия Европейски парламент. Време е да гласуваме, да сме инициативни, да сме активни, да заявим позицията си на граждани. Ние избираме. Чрез гласа си на европейските избори гражданите ще имат възможност да определят 705-те депутати, които ще представляват техните интереси на европейско ниво. Макар че изборите се провеждат едновременно във всички страни от ЕС, някои правила се различават в отделните страни. Например, денят на изборите в България по традиция е неделя, но в Холандия изборите се провеждат в четвъртък. Повече информация можете да намерите на този уебсайт, обясняващ процедурите за гласуване. Някои страни са наложили ограничения за възможността на свои граждани да гласуват от чужбина - към момента България допуска гласуване само от други страни в ЕС. Актуална практическа информация за гласуването ще бъде разгласена от националните органи, отговарящи за провеждането на изборите. В случая с България това е Централната избирателна комисия. Гласуването на европейските избори Ви дава възможност да изразите позицията си по посоката, която следва да поеме Европа по въпроси като международната търговия, сигурността, промените в климата и стимулирането на икономиката. Заедно с националните правителства, представени в Съвета, депутатите в Европейския парламент вземат решения за новото законодателство. Те също така осъществяват контрол над работата на другите институции на ЕС. В цялото разнообразие от аргументи на преден план изпъква един - обединена Европа принадлежи на всички нас. Гласуването е първа стъпка към гарантиране на бъдещето на европейската демокрация. Затова Ви приканваме да се включите към инициативата „Този път ще гласувам“ и да убедите и други хора около Вас да направят същото.
Източник: Европейски парламент
 
i-Portunes - пилотен проект за мобилност на артисти в областта на културата между европейските страни
i-Portunes е пилотен проект, който ще изпробва различни подходи в подкрепа на краткосрочната мобилност на артисти и професионалисти в областта на културата между европейските страни. Европейската комисия обмисля стартирането на мащабна инициатива, която да подпомогне отделни артисти и професионалисти в областта на културата „да се възползват от гъвкави и краткосрочни възможности, ориентирани към резултатите“: да пътуват между европейските страни, да развиват аудитория и сътрудничество, да намират нови вдъхновения и и да се възползват от - и допринасят за - разнообразните културни екосистеми на Европа. Пилотната програма ще има за цел да отговори на въпросите колко и каква подкрепа трябва да се даде, на кого, при какви условия? Колко дълго - или кратко - трябва да бъде „краткосрочната мобилност“? Какви критерии трябва да се използват за отпускане на финансиране? Как може такова действие да бъде ефективно - но да се гарантира, че ограничените средства са разумно и справедливо разпределени? Как може да се измери въздействието на такава програма и да се знае доколко тя би била полезна? Това са някои от въпросите, на които i-Portunes се стреми да отговори, като тества малка схема за мобилност с 500 души. За да има достатъчно критична маса, но да постигне географски баланс, този пилотен проект се ограничава до два сектора: сценичните изкуства (театър и танц) и визуалните изкуства. Той е отворен за артисти и професионалисти в областта на културата от всички страни от Европа, всички възрасти, националности, образователни квалификации и нива на опит. Между април и септември 2019 г. ще бъдат отворени три покани, ще бъдат оценени получените предложения и ще бъдат подкрепени мобилността на избрани артисти и професионалисти в областта на културата. Ще бъдат оценени всяка покана с предложения, реакцията и ефектите, процедурата за подбор и резултатите. Също така ще се следва всеки избран професионалист и ще се общува с него / нея, за да се получи задълбочена обратна връзка за целия „опит за финансиране“. И ще се проследят резултатите: финансирането на мобилността наистина ли е помогнало? Какво можеше да се подобри? Ще се модифицира процеса на финансиране въз основа на тази текуща оценка, така че всеки, който желае да участва, ще трябва да провери правилата за всяка отделна покна: i-Portunes ще бъде пилотната програма! Пълна информация за пилотната схема за мобилност - условия, начин на кандидатстване, процедури за оценка и др. - ще бъде достъпна на този уебсайт след 15 април 2019 г.
Източник: Европейска комисия
 

Момиче от Видин стана доброволец към Евроепейската комисия
Нова инициатива на Европейската комисия привлече young multipliers (млади разпространители на информация) от цяла Европа. Това са хора, които на доброволен принцип, които ще подкрепят диалозите и дискусиите сред гражданите по различни места относно бъдещето на Европа и как го виждат младите хора. Също така тези доброволци ще промотират добавената стойност от членството в Европейския съюз. Град Видин има свой представител като young multiplier (млад разпространител на информация) в лицето на Михаела Войденова - ученичка в Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков” и дългогодишен член на Евроклуба към същото училище. В началото на януари кандидатурата на Михаела беше успешно приета от Европейската комисия в Брюксел и тя стана една от 7те българи, които заедно с другите избрани европейци ще се съберат на 18-19 февруари в Брюксел, където ще им бъдат дадени насоките за изпълнение на дейностите, както и те ще обсъдят своите идеи и планове. Темата ще е бъдещето на Европа, и разбира се най-важното събитие, което предстои тази година - изборите за членове на Еропейския парламент. Продължение на преминатия семинар ще са няколко събития за гражданите на град Видин, организирани от Михаела, със съдействието на Информационен център Европа Директно - Видин. 


 

Какво прави Европа за мен
Ако си задавате въпроса от заглавието, то може да посетите интерактивния многоезичен уебсайт „Какво прави Европа за мен“ създаден от Службата на ЕП за парламентарни изследвания. Този сайт съдържа стотици лесни за четене и не по-дълги от страница бележки, които представят примери от положителното въздействие на ЕС в живота на хората. Потребителите могат лесно да намерят специфична информация за това какво прави Европа за техния регион, тяхната професия или любимото им занимание в свободното време. На разположение на потребителите са над 1800 бележки, които могат да бъдат четени онлайн, споделяни в социалните мрежи или сваляни като документи. Раздел „В моя регион“ позволява на потребителите да изберат мястото, където те и семействата им живеят и работят и да прочетат как Европа присъства в техните градове и региони. Този раздел обхваща над 1400 места от целия Европейски съюз. Раздел „В моя живот“ позволява на потребителя да избере от 400 бележки и да открие неща, които са важни лично за него или за нея. Как ЕС влия върху нашите семейства, здравеопазване, хобита, пътувания, сигурност, потребителски избор и социални права? Как ЕС подкрепя хората в техните професии – от пчеларите до шофьорите и пивоварите? Какво е направил ЕС за хората, които обичат в свободното си време да се занимават със спорт, с музика или да гледат телевизия? В този раздел може да откриете и серия от подкасти на различни езици.
Източник: Европейски парламент
Еврото на 20 години #EUROat20
Преди 20 години, на 1 януари 1999 г., 11 страни фиксираха обменните си курсове, възприеха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка и въведоха нова валута на световните финансови пазари — еврото. Три години по-късно евробанкнотите и евромонетите влязоха в обращение. Днес еврото е паричната единица на 19 страни от ЕС и повече от 340 млн. граждани, а освен това е втората най-значима валута в света. Евробанкнотите и евромонетите са нещо осезаемо, което всеки ден ни напомня за свободата, удобството и възможностите, предоставяни от Европейския съюз. Eврото е стабилна валута, което ви дава възможност уверено да харчите, да вземате назаем пари и да инвестирате. Въвеждането на еврото доведе до премахване на разходите и таксите за обмен на валута, което направи по-лесно и по-евтино пътуването между 19-те страни от еврозоната. Благодарение на еврото за предприятията е по-лесно, по-евтино и по-сигурно да купуват и продават в еврозоната и да търгуват с останалата част на света. Еврото се използва за почти 40 % от световните трансгранични плащания и за почти половината износ на ЕС. Благодарение на еврото е по-лесно и по-евтино да се сравняват цени и да се пазарува в чужбина. Общата валута прави единния пазар по-прозрачен и по- конкурентоспособен.
Източник: https://europa.eu/euroat20 

Статистика

Брой прегледи на статиите
541169