header.jpg
Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти
Eвропейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти. Необходимостта от подобно ръководство е важна, тъй като по този начин се защитава бюджета на ЕС от грешки и се гарантира максималното въздействие от всяко получено евро за ползата на гражданите на ЕС. Ръководството обхваща целия процес, от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти. Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. Ръководството може да бъде изтеглено тук, както и да бъде открита допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС. 
Източник; Европейска комисия
 
 
Възможности за работа в Европейския съюз - с EURES e по-лесно
Тъй като в Европейския съюз съществува свободно движение на работници и това се счита за едно от най-важните права на гражданите на ЕС, то всеки, който желае може да се премести във всяка една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, да търси и да започне работа. Това не винаги е толкова лесно, но благодарение на порталът EURES, който представлява платформа за професионална мобилност и съдейства на търсещите работа лица и работодателите именно в тази насока, то ще ви улесни именно в това важно начинание. На портала на EURES ще открието голям набор от услуги и широкообхватна мрежа от повече от хиляда съветници на организациите, които са членове или партньори на EURES. EURES предлага следните услуги за лица, търсещи работа, и работодатели: 
- Намиране на съответствия между свободните работни места и автобиографиите на портала EURES;
- Информация, насоки и други услуги в подкрепа на работници и работодатели;
- Достъп до информация за условията на живот и труд в държавите членки на ЕС, като данъчно облагане, пенсионно, здравно и социално осигуряване;
- Специфични услуги в подкрепа на погранични работници и работодатели в трансгранични региони;
- Подкрепа за специфични групи в рамките на целеви схеми за трудова мобилност на EURES, като „Твоята първа работа с EURES“ и Reactivate;
- Популяризиране на възможности за младите хора чрез Drop’pin@EURES — мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и показват своите възможности за младежта, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда;
- Подкрепа за активни инициативи за набиране на персонал чрез платформата Европейски (онлайн) дни на заетостта;
- Информация и достъп до помощни услуги след наемане на работа, като езикови курсове и подкрепа при интеграцията в приемащата държава;
Една от областите, в които може да се реализирате в ЕС е туризмът. В ЕС има много възможности за туризъм — от крайбрежни и планински дестинации до известни градове. Секторът осигурява пряко и непряко 25 милиона работни места в Европа. Това е най-големият работодател на млади хора, мигранти, работници на непълно работно време и жени, както посочват Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ). Туризмът — сектор, в който се търсят умения в различна степен, предлага на трудещите се бързо интегриране и/или повторно интегриране в работната сила. За работа в туризма и хотелиерството можете да използвате EURES, за да:
- откривате възможности за стажове и професионално обучение (вж. Стаж, практика, професионално обучение — какво да изберете?);
- си направите паспорт на уменията;
- посещавате трудови борси онлайн и на място;
- се срещате на живо или онлайн със служителите на EURES за помощ в професионалната ориентация.
Успех на търсещите!
Източник: Еропейска комисия
 
Дигитални права
Директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи (NIS) влезе в сила през август 2016 г. Държавите-членки са имали 21 месеца, за да транспонират директивата в своите национални законодателства и имат 6 месеца повече, за да идентифицират операторите на основни услуги. Това е първият правно обвързващ набор от правила за киберсигурността в целия ЕС. Директивата установява високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационните системи в целия ЕС. Освен това, за да предостави на Европа необходимите инструменти за справяне с кибератаките, Европейската комисия предложи през септември 2017 г. широк набор от мерки за изграждане на силна киберсигурност в ЕС. Това включваше предложение за укрепване на Агенцията на ЕС за киберсигурност, както и нова европейска схема за сертифициране, за да се гарантира, че продуктите и услугите в цифровия свят са безопасни за използване. С приемането на тази директива се увеличи капацитета на ЕС за киберсигурност. Благодарение на първия европейски закон за киберсигурността държавите-членки засилиха сътрудничеството си за европейска политика в областта на киберсигурността и координираха усилията си за изграждане техните способности за реагиране. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да подпомогне транспонирането на директивата. За да се помогне на държавите-членки бързо да транспонират директивата за НИС и да изградят своите възможности, програмата "Свързване на механизма за свързване на Европа" (CEF) предоставя финансиране от 38 милиона евро до 2020 г. за подпомагане на националните ЦДКСКС, както и на други заинтересовани страни от директивата за НИС, и доставчиците на цифрови услуги. Държавите-членки следва да използват възможно най-пълноценно възможностите, предоставени от този източник на финансиране. Повече прават имат и гражданите за защита на личните им данни. Като например: право да бъдеш забравен; право на достъп до информация за своите данни; право да бъдеш уведомен за автоматични промени; право да преместваш и изтриваш данните си; право да се обърнете към независими инстанции, ако смятате, че дигиталните Ви права са нарушени.
Източник: Европейска комисия

Европейска награда за устойчиво развитие
През 2018 г. Европейската комисия стартира за първи път Европейска награда за устойчивост, за да възнагради усилията и творчеството на европейските граждани, предприятия и организации. Амбицията на тази награда е ясна: подкрепяйки вдъхновяващи случаи на инициативи, които превръщат глобалните цели на устойчивото развитие в конкретни решения и възможности. Предвид трансграничния характер на целите за устойчиво развитие, наградата за устойчивост се съсредоточава върху конкретна тема, свързана с годишната тема, избрана от Политическия форум на високо равнище на Организацията на обединените нации. За тазгодишното издание темата на наградата е "Даване на възможности на хората и осигуряване на приобщаване и равенство". Конкурсът е отворен за 4 категории заинтересовани страни: Младежки; Публични органи; Частни органи; Гражданското общество. Победителите ще бъдат обявени от първия вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс и вицепрезидента Юрки Катайнен по време на церемония на високо равнище през пролетта на 2019 г. Наградата е нематериална, но носи висока видимост под формата на обновен обществен интерес и увеличено медийно отразяване. Ако сте заинтригувани, то тук може да научите повече за това как да кандидатствате. Крайният срок е 14 септември 2018 г. Вие може да бъдете следващият европейски шампион по устойчиво развитие! За въпроси относно наградата, моля, свържете се с Генералния секретариат: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Източник: Европейска комисия
Европейската комисия мобилизира подкрепа заради опустошителните пожари в Гърция, Швеция и Латвия
Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия работи денонощно и е в постоянен контакт с властите в Гърция, Швеция и Латвия, които поискаха помощ от Европейския съюз вследствие на безпрецедентните горски пожари. Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер разговаря с министър-председателя на Гърция Алексис Ципрас и с президента Прокопис Павлопулос, и изрази искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите. В писмо до гръцкия премиер председателят Юнкер повтори, че ще бъде направено всичко необходимо, за да се помогне на Гърция в този труден момент. Веднага щом Гърция формално поиска задействането на Европейския механизъм за гражданска защита, незабавно се отзоваха България, Испания и Кипър за предоставянето на конкретна помощ срещу пожарите, включително самолети, пожарникари, лекари и пожарни коли. Комисарят по хуманитарната помощ Христос Стилианидис пътува към Атина, където ще се срещне с гръцките власти и ще координира вече изпратените подкрепления от Европейския съюз. В Швеция европейската помощ продължава като изпратените самолети, огнеборци и машини в засегнатите райони са вече в действие. Заради пожарите в Латвия беше задействана спътниковата система "Коперник" на ЕС за спешно картографиране на рисковите зони. Европейската комисия вече предложи подсилване на механизмите на ЕС за реакция при кризи чрез нова европейска система за справяне с природните бедствия – rescEU. Тя ще позволи на държавите членки да са по-добре подготвени в случай, че пострадат от няколко природни бедствия едновременно.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
437694