header.jpg
Европейските награди за цифрови умения
Европейската комисия иска да обърне внимание на проектите, които допринасят за развитието на цифровите умения в Европа. Наградите ще бъдат представени от Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество на 6 декември 2018 г. Наградите представляват чудесна възможност кандидатите да представят своите проекти, тъй като победителите и четиримата кандидати във всяка категория ще бъдат поканени да представят своите проект на конференцията ICT 2018 във Виена като награда. Крайният срок за представяне на проектите е 21 октомври 2018 г. Европейските награди за цифрови умения 2018 г., организирани с подкрепата на Коалицията за цифрови умения и работни места, ще признаят инициативи, които са подобрили цифровите умения на европейците в училище, на работното място, за специалисти по ИКТ, момичета и жени и в обществото като цяло. Най-търсени са  , Особено търсим успешни истории и проекти, които биха могли да бъдат проектирани в други населени места, региони, държави и сектори. Наличието на цифрово квалифицирано население и работна сила е от решаващо значение за стимулиране на европейската конкурентоспособност и насърчаване на приобщаващо цифрово общество. Днес 43% от европейците нямат основни цифрови умения. По тази причина подобряването на способността на европейците да използват цифровите технологии е един от приоритетите на Единния цифров пазар и Програмата за нови умения за Европа, чиято инициатива е на Коалиция за цифрови умения и работни места. Независимо жури ще избере най-добрите проекти в пет категории инициативи:
·         Цифрови умения за всички - развиване на цифрови умения, които да позволят на всички граждани да бъдат активни в цифровото общество;
·         Цифрови умения за работната сила - развиване на цифрови умения за цифровата икономика, напр. повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, търсещи работа; кариерни съвети и насоки;
·         Цифрови умения за професионалисти в областта на информационните и комуникационни технологи;и
·         Цифрови умения в образованието - превръщане на преподаването и изучаването на цифрови умения в перспектива за учене през целия живот, включително обучение на учители;
·         Цифрови умения за момичета и жени - предприемане на действия за развитие на цифрови умения за жени и момичета.
Източник: Европейска комисия
Европейски ден на езиците
Европа празнува деня на езиците на 26 септември всяка година като съвместна инициатива на Европейския съюз и Съвета на Европа. Днес възможностите за работа и образование в различни европейски държави са повече от всякога, но липсата на езикови умения пречи на много хора да се възползват от тези възможности. Глобализацията и нуждите на бизнеса са предпоставка да се изискват все повече компетенции по чужди езици от гражданите, за да работят ефективно в родните си държави. Владеенето на английски език вече не е достатъчно. В Европа има богатство от езици – над 200 европейски и много други езици, говорими от хора с чуждестранен произход. Това е важен ресурс, който трябва да бъде разпознат, използван и ценен. Изучаването на езици е от полза както за младите, така и за възрастните – човек никога не е твърде стар, за да научи език и да се наслади на възможностите, които се отварят пред него. Дори ако знаете само няколко думи от езика на страната, която посещавате, например за почивка, ще ви е много по-лесно да създадете нови приятелства и контакти. Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да преодолеем културните си различия. Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от основните послания на Европейския ден на езиците. С честването на Деня на езиците се цели да се повиши осведомеността за: богатото разнообразие на езици в Европа, което трябва да се съхранява и насърчава; нуждата да се разшири наборът от езици, които се изучават, т.е. да се включат и по-малко разпространени езици, което да стимулира многоезичността; нуждата да се развие степен на отлично владеене на два или повече езика, за да може хората пълноценно да взимат участие в контекста на демократичното гражданство в Европа. Редица прояви са планувани и в България по повод Деня на езиците: на 26 септември (сряда) между 17:30 и 20:30 ч. в Националния музей ,,Земята и хората“ ще бъдат отворени информационни щандове на 18 езика, на които гостите ще могат да изпробват езиковите си познания в различни забавни игри, както и да се включат в  speak dating (eзикови срещи) на 10 езика, които се организират за първи път. По време на събитието ще бъдат връчени и наградите на печелившите в онлайн играта "Опознай културното наследство на Европа!", която се проведе по повод Деня на езиците и Европейската година на културното наследство от 17  до 21 септември. На 4 октомври (четвъртък) от 16:00 ч. в Мраморното фоайе (ет. 1) на Столичната библиотека ще бъде открита пътуваща изложба на издания на „Пинокио“ на 36 езика. Ще има по нещо както за малките посетители, така и за по-големите ученици: многоезично четене на откъс от „Пинокио“ на над 12 езика, езикова викторина, кратка драматизация на откъс от книгата от актьори от театър ,,Възраждане“ (за малките), състезание за редене на пъзел по илюстрации от книгата (за малките), конкурс за костюм, прическа и грим на герой от книгата (за малките). Изложбата ще бъде отворена за посетители от 4 до 24 октомври. Весело празнуване!
Източник: Европейска комисия

Програмата за училища - посланици на Европейския парламент разшири своя обхват
През учебната 2018/2019 инициативата Програма за училища посланици стартира конкурс за разширяване с още 40 училища. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес. Кампанията за кандидатсване предизвика голям интерес, а кандидатурите на училищата надхвърлила 100. Кандидатиралалите се училища са представители на почти всики териоториални области на страната. Специалисираното жури трябваше да оцени мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание. За пръв път в тази инициатива се включват участници от Видинска и Сливенска област. Профилирана природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I" е спечелилото училище от гр. Видин. Инициативата ще продължи с начален семинар за педагозите, които да бъдат подготвени за осъществяване на предвидената програма и дейности.
Източник: Европейски парламент
Бъдещето на ЕС - гражданска онлайн консултация и как гражданите влияят на политиките на ЕС
Като европейски граждани ние можем да влияем върху политиките на ЕС по няколко начина. Първият от тях е като гласуваме на парламентарните избори в собствената си държава, тъй като избраната от гласувалите партия ще формира правителство, което пък ще представлява държавата в Съвета на Европейския съюз, който играе важна роля в процеса на законотворчество в ЕС. Следващият начин е като гласуваме на изборите за Европейски парламент. Това е институцията на ЕС, която също взема законодателните решения заедно със Съвета на ЕС. Третият начин е като изрзим мнението си индивидуално, участвайки в обществени консултации онлайн. Преди да вземе някакво решение и да го внесе като предложение пред Европейския парламент, Европейската комисия търси мнението на гражданите и заинтересованите страни. В подобна онлайн консултация може да участвате в момента, а именно консултация за Бъдещето на Европейския съюз. Включвайки се в тази консултация вашият глас ще бъде чут от лидерите в ЕС, за да могат те да насочат вниманието си към важните приоритети през следващите години. Четвъртия начин да изразим мнението си за това, което ства в ЕС е да се включим в многобройните граждански диалози, които се провеждат на цялата територия на Съюза. Участието в тях дава възможност да обсъждаме европейски въпроси с комисарите или други високопоставени представители. А накрая, гражданите на ЕС можем да започнем или да подкрепим европейска гражданска инициатива. По този начин можем да приканим Европейската комисия да предложи законодателство по конкретен въпрос. Трябва да знаем, че за да се започне европейска гражданска инициатива са необходими един милион души от поне седем държави - членки на ЕС.
Източник: Европейска комисия
Състоянието на Европейския съюз
Своята последна реч за състоянието на Европейския съюз в качеството си на председател на Европейката комисия, произнесе Жан-Клод Юнкер на 12 септември 2018. Той стартира своята реч с ясното съзнание, че тази Комисия още не е приключила с иплнението на своите цели и продължава своята работа. Юнкер очерта някои достижения в резултат на работата на мандата на настоящата Комисия като покачване на инвестициите, изпълнението на т.нар. План Юнкер, края на финансовата криза, вискоите нива на заетост в момента в целия Европейски съюз. Отбеляза също, че споделеният суверенитет между държавите членки прави ЕС голяма сила, с която другите трябва да се съобразяват, сила която представлява 40 % от световния БВП и това е отговорност в световен план. Ето защо в ЕС се стремим да оставим на бъдещите поколения една по-чиста планета, ето защо ЕС подкрепя Парижкото споразумение за климата. Председателят Юнкер продължи своята реч с факта, че Европа е силна, ако е обединена и предложи да се реши окончателно за разширяването на Съюза към Западните Балкани. С опризива за обединена Европа Юнкер обясни необходимостта ЕС да бъде световен фактор. С това е свързано и възобновяването на Европейския фонд за отбрана по време на мандата на ЕК. Основното послание на Председателя Юнкер е за европейския суверенитет, който да е продължение на националния. Той вижда бъдещето на Европа само, ако държавите са по-обединени и представляват едно цяло на международната сцена. А мерилото за по-суверенна Европа ще бъдат предстоящите избори за Европейски парламент през пролетта на 2019г. 
Речта за състоянието на Съюза може да бъде гледана или прочетена тук, както и свързаните с нея документи.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
500653