header.jpg
Европейският парламент гласува за по-ниски международни разговори
Въпреки, че европейските граждани не дължат роуминг такси след юни 2017, то международните разговори с други страни извън ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн остават скъпи. Европейският парламент гласува обаждания в други страни от ЕС да бъдат по-евтини, а телекомите ще спечелят от ясни правила за инвестиции в мрежовата инфраструктура. Разговорите с други страни в ЕС ще струват не повече от 19 цента на минута от 15 май 2019 г, а текстовите съобщения ‒ не повече от 6 цента, гласят текстовете, които Парламентът одобри на 15 ноември. Правилата са насочени и към стимулирането на инвестиции за изграждането на 5G мрежи в европейски градове до 2020 г. Така телекомуникационните услуги ще станат не само по-евтини, но и по-бързи.
Източник: Европейски парламент
Безпроблемно онлайн пазаруване в ЕС - вашите права и някои съвети
Като граждани на държава - членка на ЕС имаме силно засилени потребителски права. Хубаво е обаче да знаем как да се възползваме от тях. Насреща са Европейските потредителски центрове, които предлагат съвети и безплатна помощ при възникнали проблеми. В последните години все повече и повече хора пазаруват онлайн, а от ЕПЦ дават няколко съвети и уловки. Добре е когато пазарувате, особено покрай големи промоции като Черен петък, да избирате  електронни магазини, които познавате или предварително сте проучили. В адреса на линка трябва да има S (https), както и катинарче, което е знак за сигурност. Ако все пак попаднете на некоректен търговец, то може да поискате от банката оспорване на плащането (т.нар. chargeback). Мерките, които е добре да предприемете е да отправите писмено запитване, за да получите и официален отговор. За тази процедура обаче банката може да начисли такса. като потребител имате 14 дни период на размисъл, в който може да върнете продукта си, купен онлайн. Това важи и ако сте го купили по време на промоция (предвидени са изключения за някои поръчки като например резервации в хотел или стоки, свързани с хигиената). След като върнете покупката, търговецът е длъжен да ви възстанови заплатената сума в рамките на други 14 дни. При повредена стока, имате право да поискате от продавача да я ремонтира. Гаранцията на всяка стока, купена от търговец в ЕС, Исландия или Норвегия, е до 2 години. Ако продуктът се развали, трябва да се обърнете именно към продавача, който е задължен да ви съдейства и да го приведе в  съответствие с договора за продажба в рамките на 30 дни. и още няколко допълнителни съвети - проверявайте за скрити такси, сравнете цените с други сайтове, прочетете общите условия! Приятно пазаруване!
Източник: Европейски потребителски център България
 
 
 
Права и социална сигурност на гражданите в ЕС
Европейският съюз определя общи правила за защита на вашите права на социална сигурност, когато отивате от една европейска страна в друга (ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една-единствена европейска система. Всички страни са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия. Съществуват четири основни принципи. Първият е , че ако за определен период от време вие се осигурявате съгласно законодателството на една страна, то вие плащате вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават чие законодателство се отнася до вас. Нямате право да избирате. Следващия принцип е известен като принцип на равно третиране и недискриминация, т.е. вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате. Когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип можете да го получавате, дори ако живеете в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост. Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария към националното законодателство за: обезщетения за болест, майчинство и бащинство; пенсии за старост, предпенсионни схеми и обезщетения за инвалидност; обезщетения за преживяло лице и помощи при смърт; обезщетения за безработица; семейни обезщетения; обезщетения за трудови злополуки и професионални болести. Като регламенти правилата за координация се прилагат директно във всички страни от ЕС. С други думи, те трябва да бъдат спазвани от националните власти и администрации, институциите за социална сигурност и съдилищата. Дори когато националните закони са в противоречие с тях, правилата на ЕС имат предимство. Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност, може да откриете тук. Ако имате още въпроси, може да направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) или да се свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация. Ако пък имате нужда от правен съвет, обърнете се към службата „Вашата Европа".
Източник: Европейска комисия
#WiFi4EU: Възможност за общините от 7 ноември да могат да кандидатстват за финансиране на проекти за безплатен безжичен интернет
На 7 ноември 2018 г. в 13:00 централно европейско време, Европейската комисия ще отправи покана за подаване на кандидатури по схемата "WiFi4EU". 120 млн. евро ще са налични за до 8000 общини в ЕС до 2020 г. С това финансиране ще се подпомогне изграждането на високоскоростна безжична интернет връзка на оживени обществени места като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки и здравни заведения на цялата територия на Съюза и ще се осигури безплатен достъп за гражданите и посетителите на ЕС. За да се обработи големият брой кандидатури от цяла Европа, процедурата по кандидатстване ще е опростена и изцяло онлайн. Щом се регистрират на специално създадения портал WiFi4EU, общините ще могат да кандидатстват онлайн за ваучер до 15000 евро по WiFi4EU схемата с един клик. Досега повече от 1 на всеки 5 общини от цяла Европа са се регистрирали. Общините, които не са се регистрирали, но искат да кандидатстват за ваучер все още могат да го сторят на портала до отваряне на кандидатурите на 7 ноември. С ваучера общините ще могат да установят Wi-Fi точка на публични пространства. Комисията ще избере проектите на принципипа "първи подал, първи получил". В предстоящата обява първите 2800 общини ще получат WiFi4EU ваучер, като всяка държава членка има гарантирани поне 15 ваучера. В следващите две години ще бъдат отправени още 3 покани за кандидатстване по WiFi4EU – приблизително по една на всеки 6 месеца. Спонсорираните по WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, без реклами и без събиране на лични данни. Средствата ще бъдат предоставени на мрежи, които не са дубликат на съществуващи безплатни частни или публични предложения с подобно качество.
Източник: Европейска комисия
#ТозиПътЩеГласувам - Кампания за европейски избори
Така важните избори за членове на Европейски парламент предстоят през май 2019. Тези избори обаче са много важни и значителни. Тер не само ще определят състава на Европейския парламент, а ще бъдат и показателни за отношението на европейските граждани към проекта за Европейски съю като цяло. Като европейци сме изправени пред множество предизвикателства: от миграцията до промените в климата, от младежката безработица до сигурността на личните данни. Живеем в свят на все по-голяма глобализация и конкуренция. Същевременно референдумът за Брекзит показа, че проектът за Европейски съюз може да промени посоката си. Повечето от нас приемат демокрацията за даденост, но и тя все по-често изглежда застрашена като принцип и на практика. Ето защо се започна изграждане на общност от поддръжници, за да се насърчи по-високата избирателна активност на европейските избори. Целта не е да се убеждават хората за кого да гласуват, а да се подкрепи самото гласуване като акт на участие в демократичния процес по осъзнат и напълно информиран начин. Чрез кампанията и сайта www.thistimeimvoting се насърчава диалога между хората и се изгражда общност от поддръжници в цяла Европа, обединени зад каузата на гласуването. Така се отстоява самата идея на демокрацията, че всички заедно решаваме в каква Европа искаме да живеем. Защото този път не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще – този път всеки един от нас трябва да поеме отговорност, за да може то да се осъществи. Гласувайки ще дадем знак, че искаме да сме част от общото европейско бъдеще. 
Източник: https://www.thistimeimvoting.bg/
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
541208