header.jpg
Обява за Кариерен форум във Видин 
Фондация за регионално развитие, съвместно с център «Европа Директно-Видин», отправя покана към фирми-изложителки, безработни или търсещи работа лица от областта за участие в КАРИЕРЕН ФОРУМ „Реализирай се с Европейския съюз“. Кариерният форум ще се проведе на 28 февруари (четвъртък) 2019 г. от 13:00 ч. в х-л Нептун - гр. Видин, и ще представи възможности за разширяване и оптимизиране на бизнеса, включително за финансиране на проекти с помощта на Европейския съюз, възможности за квалификация, преквалификация и реализация на пазара на труда, обучение, доброволчески инициативи и стаж в ЕС, както и директни срещи между бизнеса и търсещите работа лица. Събитието ще бъде открито от Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев, както и Кмета на Видин, г-н Огнян Ценков. В рамките на кариерния форум фирмите-изложителки и участниците ще се запознаят на място с актуална информация за тенденциите за пазара на труда и европейското финансиране, която ще бъде представена от водещи информационни мрежи на Европейския съюз, както и с инициативи и организации подкрепящи бизнеса и стимулиращи обмен на работна сила. Участие във форума ще вземат официални партньори на Европейската комисия за България - Enterprise Europe Network, бюра „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, Център за кариерно ориентиране – гр. Видин, Областен информационен център - Видин, Информационен център на ЕС, център „Европа Директно-Видин“, младежки екип „Европа“, EURES представител, както и представители на бизнеса и неправителствените организации от областта. Участието в кариерния форум на фирми и посетители е безплатно. При интерес от страна на фирми-изложителки, моля да заявите своето участие до 15 февруари 2019 г. в офиса на Информационен център „Европа-Директно-Видин“ на адрес: гр. Видин, Регионален Бизнес Инкубатор, ул. Христо Ботев“ № 93, и на тел. 0889 451 247.
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
организира:
КАРИЕРЕН ФОРУМ „РЕАЛИЗИРАЙ СЕ С ЕС“
Дата: 28 ФЕВРУАРИ, 2019, 13:00 ч.
Място на провеждане: х-л Нептун, гр. Видин
(предварителна програма)
12:00 – 13:00 Регистрация
13:00 – 13:15 Официално откриване на събитието
Г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България
Инж. Огнян Ценков, кмет на гр. Видин 
Г-н Андриан Александров, г-жа Сабрина Калъчова, център „Европа Директно-Видин“
 
13:15 – 13:30 Представяне на възможности за разширяване и оптимизиране на бизнеса
            Светлана Борисова, мрежа Enterprise Europe Network
13:30 – 13:45 Представяне на възможности, финансирани от средства на ЕС, за повишаване на професионалната квалификация на служители и безработни лица
Красимир Кирилов, ВТПП 
13:45 – 14:00 Презентация на участниците: европейските информационни мрежи, фирмите, организациите  и инициативите, изложители на щандовете
Еnterprise Europe Netwokr
Мрежа „ЕURES“ 
Център за развитие на човешките ресурси „ЦРЧР“ 
Бюро „Творческа Европа“ 
Европа за гражданите 
Младежки екип „Европа“ 
Център за кариерно ориентиране 
ОП „РЧР“ (tbc)
Център „Европа Директно-Видин“ 
Университетът в Крайова
Областен информационен център - Видин
Видинска търговско-промишлена палата
ПОК „Съгласие“ 
Тексим банк
Обществено хранене Видин
Асоциация за туризъм
ЕТ Първолета
Слам Клоудинг
Кнауф – България (tbc)
AVON 
14:00 – 16:00 Директни срещи между изложители и участници 
16:00 - 17:00  Пресконференция и коктейл
 
Информационен Център „Европа Директно - Видин“организира конкурс за есе “ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И АЗ”.
Право на участие имат всички ученици на възраст 16 – 19 години от град Видин и региона. Изисквания: до 2 стандартни печатни страници. Език: Български.
Желаещите да участват трябва да изпращат есетата си на електронен адрес: 
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2019 г. 
Авторите на най-добрите есета ще получат специални награди. Първа награда - таблет. Втора и трета награда - преносими зарядни устройства.
Награждаването на победителите ще се състои на 09 май 2019 г. 
Заявка за участие - изтеглете от тук
Моля запознайте се с регламента за участие:
РЕГЛАМЕНТ
на конкурса за есе „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И АЗ”
1. Общи условия
1.1. Общите условия на конкурса за есе „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И АЗ” определят начина на провеждане, право на участие, сроковете и целите на Конкурса.
1.2. Организатор – Информационен Център “Европа Директно – Видин“.
1.3. Участници – всички ученици на възраст 16-19 години от училища от град Видин и региона.
1.4. Основни принципи за провеждане на Конкурса: откритост, прозрачност на критериите за оценка, равни условия за всички участници.
2. Цели и задачи на Конкурса
2.1. Задълбочаване знанията на младите хора за Европейския съюз и Европейския парламент.
2.2. Повишаване интереса към изборите за Европейски парламент и насърчаване на избирателната активност.
2.3. Формиране на ценности, свързани с общоевропейското културно пространство, интернет културата и информационното общество.
2.4. Приобщаване на българските младежи към европейската идея.
2.5. Насърчаване на творчеството сред младите хора.
3. Организация и регламент на Конкурса
3.1. Срокове за провеждане на Конкурса:
Януари 2019 г.
Изготвяне на заявка за участие в конкурса и публикуване на регламент за провеждането на конкурса в страницата на центъра и разпространение на регламента в училища във Видин;
15 април 2019 г. 
Краен срок за получаване на есетата;
16 април - 30 април 2019 г.
Оценяване и определяне на победителите;
9 май 2019 г.  
Финално събитие и награждаване на победителите
4. Условия за участие в Конкурса
4.1. Изисквания към участниците в Конкурса:
Участници в Конкурса могат да бъдат всички желаещи ученици на възраст 16-19 години от училища от град Видин и региона.
4.2. Изисквания към творбите:
1. Да не нарушават правата и достоинството на гражданите на Република България, да не противоречат на условията на Конкурса;
2. В основата на конкурсните работи трябва да е описание на представата на авторите за тяхното място и роля в Европа и Европейският парламент, както и в какво може да се изрази ползотворното участие на младите хора в европейския проект.
3. Обем – до 2 /две/ стандартни печатни страници.
4.3. Регистрация:
1. Участникът изпраща творбата си на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
2. Участникът попълва заявка за участие в конкурса /публикувана е на сайта на Информационен Център „Европа Директно – Видин:  www.europedirect-vidin.eu /
5. Награди:
5.1. Първа награда – таблет
5.2. Втора и трета поощрителни награди – две преносими външни зарядни устройства 
6. Оценка на конкурсните творби:
6.1. Конкурсните работи се оценяват от независимо ЖУРИ по определени критерии;
6.2. Изпратените за Конкурса работи не се рецензират;
6.3. Участникът в Конкурса дава съгласието си за публикуване на своето есе на сайта на организатора: www.europedirect-vidin.eu /
7. Критерии за оценка на есетата:
Kритерии Tочки
1. Компетентности за изграждане на есе 22
1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем 2
1.2. Полагане на проблема в актуален контекст 2
1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие 3
1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема 3
1.5. Теза, сътветстваща на формулирания проблем 3
1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация 3
1.7.  Логическа или асоциативна организация на текста. 3
1.8.  Логически последователни и смислово обвързани композиционни части 3
2. Езикови компетентности 8
2.1. Владееене и прилагане на лексикалната норма 2
2.2. Владееене и прилагане на граматичната норма 2
2.3. Владееене и прилагане на правописната норма 2
2.4. Владееене и прилагане на пунктуационната норма 2
Максимален брой точки 30
За повече информация относно провеждането на конкурса: 
 Информационен център „Европа Директно – Видин“
 Адрес: гр. Видин 3700, ул.“Христо Ботев“, № 93, Регионален бизнес инкубатор
 Тел. 088 9 451 247, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                               
 www.europedirect-vidin.eu
 https://www.facebook.com/europedirectvidin
 https://twitter.com/europedirectvd
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325304