header.jpg
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО-ВИДИН“ И ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЩЕ СА ДОМАКИН НА ДИСКУСИЯ С МЛАДИ ХОРА ОТ ВИДИН С УЧАСТИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРA ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
На 28 септември 2017 г., в регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ в гр. Видин, ще се проведе информационно събитие-обучение, насочено към млади хора от Видинска област. Обучението се организира от център „Европа Директно-Видин“ и Фондация за регионално развитие. На събитието ще бъдат представени основните приоритети, програми на ЕС, подкрепящи заетостта, растежа и инвестициите. Широко ще бъдат дискутирани програмите и възможностите, които Европейският съюз предоставя за младите хора. 
В 16:00 ч., в дискусията ще се включи заместник-министърът за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. г-жа Моника Панайотова, която ще представи приоритетите на Председателството, с фокус върху младите хора. Събитието ще продължи с участието на г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, който ще обсъди с участниците бъдещето на Европейския съюз и ролята на младите хора в него. Ще бъдат засегнати теми като инвестиции в Европа, младежко предприемачество, дигитални технологии, образование, младежки обмени, доброволческа дейност и стажове в ЕС.

 

На вниманието на кандидатите за участие в трансграничен проект "Шанс за развитие":

Променен е крайният срок за подаване на заявления за участие в проекта. Заявления ще бъдат приемани до 30 юни 2017 г.

 

Проект “Шанс за развитие”, e-MS код ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

 

 

Обявление за студенти и за търсещи работа лица от

област Видин 

за участие в безплатни обучения и консултации по

проект "Шанс за развитие"Фондация за регионално развитие

кани студенти и/или търсещи работа лица от област Видин за участие в обучения и консултации в трансграничен проект „Шанс за развитие“ в периода май 2017 – април 2019

Проект "Шанс за развитие" се осъществява съвместно с Университета в Крайова и със Стопанската академия „Д.А.Ценов“ в гр. Свищов и е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново.


Включени дейности:

 

   Организиране на информационни дни и обучения представящи възможности за реализиране на младите хора в ЕС, възможности за работа в различни международни институции, за реализиране на платен стаж, младежки обмени, доброволчески инициативи и др.  

Обучения за придобиване на предприемачески умения, комуникация и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти;

Организиране на работни посещения на социално-икономически структури и предприятия в Румъния с цел усвояване на предприемачески умения, обмен на опит и срещи с потенциални работодатели;

Създаване на румънско-български център за кариерно развитие за осъществяване на консултации за възможности за реализация на пазара на труда;

Участие в тематични срещи /job fair/ между работодатели и лица, търсещи работа.

 

Документи за попълване:

Приложение 1: Заявление за участие
 

Повече информация относнo изискванията към кандидатите и начините за кандидатстване ще намерите на следния интернет адрес: europedirect-vidin.eu/images/pdf/obiava.pdf

 

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2017 г.

 

Фондация за регионално развитие си запазва правото да променя условията, посочени в настоящото уведомление.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246043