header.jpg
Информационен Център „Европа Директно - Видин“организира конкурс за есе “ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И АЗ”.
Право на участие имат всички ученици на възраст 16 – 19 години от град Видин и региона. Изисквания: до 2 стандартни печатни страници. Език: Български.
Желаещите да участват трябва да изпращат есетата си на електронен адрес: 
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2019 г. 
Авторите на най-добрите есета ще получат специални награди. Първа награда - таблет. Втора и трета награда - преносими зарядни устройства.
Награждаването на победителите ще се състои на 09 май 2019 г. 
Заявка за участие - изтеглете от тук
Моля запознайте се с регламента за участие:
РЕГЛАМЕНТ
на конкурса за есе „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И АЗ”
1. Общи условия
1.1. Общите условия на конкурса за есе „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И АЗ” определят начина на провеждане, право на участие, сроковете и целите на Конкурса.
1.2. Организатор – Информационен Център “Европа Директно – Видин“.
1.3. Участници – всички ученици на възраст 16-19 години от училища от град Видин и региона.
1.4. Основни принципи за провеждане на Конкурса: откритост, прозрачност на критериите за оценка, равни условия за всички участници.
2. Цели и задачи на Конкурса
2.1. Задълбочаване знанията на младите хора за Европейския съюз и Европейския парламент.
2.2. Повишаване интереса към изборите за Европейски парламент и насърчаване на избирателната активност.
2.3. Формиране на ценности, свързани с общоевропейското културно пространство, интернет културата и информационното общество.
2.4. Приобщаване на българските младежи към европейската идея.
2.5. Насърчаване на творчеството сред младите хора.
3. Организация и регламент на Конкурса
3.1. Срокове за провеждане на Конкурса:
Януари 2019 г.
Изготвяне на заявка за участие в конкурса и публикуване на регламент за провеждането на конкурса в страницата на центъра и разпространение на регламента в училища във Видин;
15 април 2019 г. 
Краен срок за получаване на есетата;
16 април - 30 април 2019 г.
Оценяване и определяне на победителите;
9 май 2019 г.  
Финално събитие и награждаване на победителите
4. Условия за участие в Конкурса
4.1. Изисквания към участниците в Конкурса:
Участници в Конкурса могат да бъдат всички желаещи ученици на възраст 16-19 години от училища от град Видин и региона.
4.2. Изисквания към творбите:
1. Да не нарушават правата и достоинството на гражданите на Република България, да не противоречат на условията на Конкурса;
2. В основата на конкурсните работи трябва да е описание на представата на авторите за тяхното място и роля в Европа и Европейският парламент, както и в какво може да се изрази ползотворното участие на младите хора в европейския проект.
3. Обем – до 2 /две/ стандартни печатни страници.
4.3. Регистрация:
1. Участникът изпраща творбата си на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
2. Участникът попълва заявка за участие в конкурса /публикувана е на сайта на Информационен Център „Европа Директно – Видин:  www.europedirect-vidin.eu /
5. Награди:
5.1. Първа награда – таблет
5.2. Втора и трета поощрителни награди – две преносими външни зарядни устройства 
6. Оценка на конкурсните творби:
6.1. Конкурсните работи се оценяват от независимо ЖУРИ по определени критерии;
6.2. Изпратените за Конкурса работи не се рецензират;
6.3. Участникът в Конкурса дава съгласието си за публикуване на своето есе на сайта на организатора: www.europedirect-vidin.eu /
7. Критерии за оценка на есетата:
Kритерии Tочки
1. Компетентности за изграждане на есе 22
1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем 2
1.2. Полагане на проблема в актуален контекст 2
1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие 3
1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема 3
1.5. Теза, сътветстваща на формулирания проблем 3
1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация 3
1.7.  Логическа или асоциативна организация на текста. 3
1.8.  Логически последователни и смислово обвързани композиционни части 3
2. Езикови компетентности 8
2.1. Владееене и прилагане на лексикалната норма 2
2.2. Владееене и прилагане на граматичната норма 2
2.3. Владееене и прилагане на правописната норма 2
2.4. Владееене и прилагане на пунктуационната норма 2
Максимален брой точки 30
За повече информация относно провеждането на конкурса: 
 Информационен център „Европа Директно – Видин“
 Адрес: гр. Видин 3700, ул.“Христо Ботев“, № 93, Регионален бизнес инкубатор
 Тел. 088 9 451 247, Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                               
 www.europedirect-vidin.eu
 https://www.facebook.com/europedirectvidin
 https://twitter.com/europedirectvd
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
388788