header.jpg
Обява за Кариерен форум във Видин 
Фондация за регионално развитие, съвместно с център «Европа Директно-Видин», отправя покана към фирми-изложителки, безработни или търсещи работа лица от областта за участие в КАРИЕРЕН ФОРУМ „Реализирай се с Европейския съюз“. Кариерният форум ще се проведе на 28 февруари (четвъртък) 2019 г. от 13:00 ч. в х-л Нептун - гр. Видин, и ще представи възможности за разширяване и оптимизиране на бизнеса, включително за финансиране на проекти с помощта на Европейския съюз, възможности за квалификация, преквалификация и реализация на пазара на труда, обучение, доброволчески инициативи и стаж в ЕС, както и директни срещи между бизнеса и търсещите работа лица. Събитието ще бъде открито от Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев, както и Кмета на Видин, г-н Огнян Ценков. В рамките на кариерния форум фирмите-изложителки и участниците ще се запознаят на място с актуална информация за тенденциите за пазара на труда и европейското финансиране, която ще бъде представена от водещи информационни мрежи на Европейския съюз, както и с инициативи и организации подкрепящи бизнеса и стимулиращи обмен на работна сила. Участие във форума ще вземат официални партньори на Европейската комисия за България - Enterprise Europe Network, бюра „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, Център за кариерно ориентиране – гр. Видин, Областен информационен център - Видин, Информационен център на ЕС, център „Европа Директно-Видин“, младежки екип „Европа“, EURES представител, както и представители на бизнеса и неправителствените организации от областта. Участието в кариерния форум на фирми и посетители е безплатно. При интерес от страна на фирми-изложителки, моля да заявите своето участие до 15 февруари 2019 г. в офиса на Информационен център „Европа-Директно-Видин“ на адрес: гр. Видин, Регионален Бизнес Инкубатор, ул. Христо Ботев“ № 93, и на тел. 0889 451 247.
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
организира:
КАРИЕРЕН ФОРУМ „РЕАЛИЗИРАЙ СЕ С ЕС“
Дата: 28 ФЕВРУАРИ, 2019, 13:00 ч.
Място на провеждане: х-л Нептун, гр. Видин
(предварителна програма)
12:00 – 13:00 Регистрация
13:00 – 13:15 Официално откриване на събитието
Г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България
Венци Пасков, зам. кмет по Хуманитарни дейности и социална политика на Община Видин
Г-н Андриан Александров, г-жа Сабрина Калъчова, център „Европа Директно-Видин“
 
13:15 – 13:30 Представяне на възможности за разширяване и оптимизиране на бизнеса
            Светлана Борисова, мрежа Enterprise Europe Network
13:30 – 13:45 Представяне на възможности, финансирани от средства на ЕС, за повишаване на професионалната квалификация на служители и безработни лица
Красимир Кирилов, ВТПП 
13:45 – 14:00 Презентация на участниците: европейските информационни мрежи, фирмите, организациите  и инициативите, изложители на щандовете
Еnterprise Europe Netwokr
Мрежа „ЕURES“ 
Център за развитие на човешките ресурси „ЦРЧР“ 
Бюро „Творческа Европа“ 
Европа за гражданите 
Младежки екип „Европа“ 
ЦПЛР - Кариерно ориентиране и консултиране 
Център „Европа Директно-Видин“ 
Университетът в Крайова
Областен информационен център - Видин
Видинска търговско-промишлена палата
Бюро по труда Видин
ПОК „Съгласие“ 
Тексим банк
Обществено хранене Видин
Асоциация за туризъм
Първоцвет ООД
Слам Клоудинг
Монтенегро ООД
AVON 
14:00 – 16:00 Директни срещи между изложители и участници 
16:00 - 17:00  Пресконференция и коктейл
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
335126