header.jpg
Трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“
Център "Европа Директно-Видин“ и ИЦ "Европа Директно – Южна Олтения", Румъния в сътрудничество с Главна дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия планират да проведат трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“ На събитието , което ще се проведе на 28-29 ноември 2019 в гр. Видин каним участници от широката общественост, медии и др., за да им предсатвим ползите от политиката на сближаване в трансграничния регион преди и след 2020 г. и да проведем дебат относно важните фактори за насърчаване на политиката на сближаване на регионално равнище. Предвиждаме информационен тур на обекти, финансирани/подкрепени от кохезионните инструменти, както и представяне на новата кохезионна политика в следващия програмен период.

Статистика

Брой прегледи на статиите
423247