header.jpg

Първи стъпки на европейската "Гаранция за младежта" и възможни рискове пред нейното изпълнение
Корпоративен автор: Европейски съд на одиторите
Теми: Политики за заетост, финансиране на общността
Изтеглете книгата в pdf

Оценка на младежката инициатива за заетост
Автор: Европейска комисия
Тема: младежка заетост
Изтеглете книгата в pdf

Европейският социален фонд на работното място
Осигуряване на работни места
Автор: Европейска комисия
Теми: достъп до работа, Европейски социален фонд, трудова политика
Изтеглете книгата в pdf

Работа и социално развитие в Европа 2015
Автор: Европейска комисия
Изтеглете книгата тук

Европа 2020
Доклад
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Комуникации"
Теми: Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
317318