Европейско гражданство
Изследване на Евробарометър
Автор: Европейска комисия, генерална дирекция "Комуникации"
Теми: Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

 

Твоята първа работа с EURES
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост"
Теми: Политики за заетост
Изтегли книгата в pdf

Програма "Еразъм+"
Автор: Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура"
Теми: Образователна политика, обучение
Изтеглете книгата в pdf

Първи стъпки на европейската "Гаранция за младежта" и възможни рискове пред нейното изпълнение
Корпоративен автор: Европейски съд на одиторите
Теми: Политики за заетост, финансиране на общността
Изтеглете книгата в pdf

Оценка на младежката инициатива за заетост
Автор: Европейска комисия
Тема: младежка заетост
Изтеглете книгата в pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
612570