header.jpg

Европейски структурни и инвестиционен фондове 2014-2020
Официални текстове и коментари
Автор: Европейска комисия
Изтеглете книгата в pdf

Изследване за регионалния комитет
Автор: Европейски парламент
Теми:Регионална политика, Структурни и инвестиционен фондове
Изтегли книгата в pdf

Вашата Европа, Вашите права
Автор: Европейска комисия
Теми: свободно движение, вътрешен пазар
Изтеглете книгата в pdf

 

Пет права, които трябва да знаете
Автор: Европейска комисия
Теми: Фундаментални права, законодателство и правосъдие
Изтеглете книгата в pdf

Правата на европейските потребители на енергия
Корпоративен автор: Европейска комисия
Тема: Енергийна политика
Изтеглете книгата като pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317323