header.jpg

Зачитайте правата на потребителите
Автор: Европейска комисия
Тема: Търговска политика, правосъдие и вътрешни работи
Изтегли книгата като pdf

Запознайте се с правата си
Защита от дискриминация
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Правосъдие"
Тема: Фундаментални права
Изтеглете книгата като pdf

Информационна брошура "Европа за нас 2014-2020"
Автор: Център "Европа Директно-Видин"
Теми: Стратегия за растеж "Европа 2020", Европейско финансиране
Изтеглете брошурата тук

 

ЕНЕРГЕТИКА
Устойчивост, сигурни доставки и достъпни цени на енергията за европейците
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на Европейския съюз, Енергийна политика
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu

„ЕВРОПА“
Младежко списание
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори: Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu

Статистика

Брой прегледи на статиите
292525