Вашата Европа, Вашите права
Автор: Европейска комисия
Теми: свободно движение, вътрешен пазар
Изтеглете книгата в pdf

 

Пет права, които трябва да знаете
Автор: Европейска комисия
Теми: Фундаментални права, законодателство и правосъдие
Изтеглете книгата в pdf

Правата на европейските потребители на енергия
Корпоративен автор: Европейска комисия
Тема: Енергийна политика
Изтеглете книгата като pdf

 

Зачитайте правата на потребителите
Автор: Европейска комисия
Тема: Търговска политика, правосъдие и вътрешни работи
Изтегли книгата като pdf

Запознайте се с правата си
Защита от дискриминация
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Правосъдие"
Тема: Фундаментални права
Изтеглете книгата като pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
612586