header.jpg

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е ПОЕЛ АНГАЖИМЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО
Автор: Европейски парламент
Източник: bookshop.europa.eu
Изтеглете книгата в pdf

 

 

 

„ЕРАЗЪМ +“
Какво предлага за висшето образование : въведение за студентите, преподавателите и персонала на висшите училища

Aвтор:Европейска комисия, Представителство в България
Теми: Дейности на Европейския съюз, Образователна политика
Изтеглете книгата в pdf тук

 

5 ГОДИНИ "ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ"
Трамплин за създаване на предприятия и растеж

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
Теми:Предприятия, Дейности на Европейския съюз, Професионално обучение
Изтеглете книгата в pdf

ЗЕЛЕН РАСТЕЖ В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ НА ЕВРОПА

Корпоративен автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Автори: Gilles, van de Walle, Serge Gomes da Silva, Carlos, de la Paz и др.
Теми:Политика в областта на рибарството, Регионална политика и регионални икономики, Политика в областта на околната среда и опазване на околната среда
Изтеглете книгата в pdf

 

EФЕКТИВНОСТ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО
Специален доклад № 10/2014 г.

Автор: Европейска сметна палата
Теми:Финанси на Общността, Политика в областта на рибарството
Изтеглете книгата в pdf
Електронна книга

Статистика

Брой прегледи на статиите
260357