Информационна брошура "Европа за нас 2014-2020"
Автор: Център "Европа Директно-Видин"
Теми: Стратегия за растеж "Европа 2020", Европейско финансиране
Изтеглете брошурата тук

 

ЕНЕРГЕТИКА
Устойчивост, сигурни доставки и достъпни цени на енергията за европейците
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на Европейския съюз, Енергийна политика
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu

„ЕВРОПА“
Младежко списание
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори: Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu

„ЕВРОПА“
Наръчник за учителя
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори:Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е ПОЕЛ АНГАЖИМЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО
Автор: Европейски парламент
Източник: bookshop.europa.eu
Изтеглете книгата в pdf

 

 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
612543