header.jpg

„ЕВРОПА“
Младежко списание
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори: Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu

„ЕВРОПА“
Наръчник за учителя
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори:Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е ПОЕЛ АНГАЖИМЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО
Автор: Европейски парламент
Източник: bookshop.europa.eu
Изтеглете книгата в pdf

 

 

 

„ЕРАЗЪМ +“
Какво предлага за висшето образование : въведение за студентите, преподавателите и персонала на висшите училища

Aвтор:Европейска комисия, Представителство в България
Теми: Дейности на Европейския съюз, Образователна политика
Изтеглете книгата в pdf тук

 

5 ГОДИНИ "ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ"
Трамплин за създаване на предприятия и растеж

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
Теми:Предприятия, Дейности на Европейския съюз, Професионално обучение
Изтеглете книгата в pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
325255