header.jpg

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ
2012–2015 г

Aвтор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните, Обществено здраве
Изтеглете книгата в pdf

 

НE ДОПУСКАЙТЕ ПРОНИКВАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!
Пътниците са длъжни да представят тези продукти за официален контрол

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми:Ветеринарен сектор и здраве на животните, Информация - документация
Изтеглете книгата в pdf

 

ЗА БОЛЕСТИТЕ НЯМА ГРАНИЦИ
Взехте ли и техните документи? Пребиваването на вашия домашен любимец на територията на Европейския съюз не се разрешава без съответното удостоверение

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните
Изтеглете книгата в PDF

 

РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Партньорство между Европа и селскостопанските производители

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми: Селскостопанска политика, Изграждане на Европа
Изтегли книгата в pdf

 

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Партньорство между Европа и земеделските производители
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селскостопанска политика

Изтегли книгата в pdf
Електронна книга

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325284