ВИДОВЕ В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ

Aвтор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Теми: Политика в областта на рибарството

Изтеглете книгата в PDF

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В ЕВРОПА

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Теми: Политика в областта на рибарството

Изтеглете книгата в pdf

 

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ
2012–2015 г

Aвтор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните, Обществено здраве
Изтеглете книгата в pdf

 

НE ДОПУСКАЙТЕ ПРОНИКВАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!
Пътниците са длъжни да представят тези продукти за официален контрол

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми:Ветеринарен сектор и здраве на животните, Информация - документация
Изтеглете книгата в pdf

 

ЗА БОЛЕСТИТЕ НЯМА ГРАНИЦИ
Взехте ли и техните документи? Пребиваването на вашия домашен любимец на територията на Европейския съюз не се разрешава без съответното удостоверение

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните
Изтеглете книгата в PDF

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
612558