header.jpg

ЗА БОЛЕСТИТЕ НЯМА ГРАНИЦИ
Взехте ли и техните документи? Пребиваването на вашия домашен любимец на територията на Европейския съюз не се разрешава без съответното удостоверение

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните
Изтеглете книгата в PDF

 

РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Партньорство между Европа и селскостопанските производители

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми: Селскостопанска политика, Изграждане на Европа
Изтегли книгата в pdf

 

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Партньорство между Европа и земеделските производители
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селскостопанска политика

Изтегли книгата в pdf
Електронна книга

 

ИСТОРИЯТА НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМЕРИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Теми: Селскостопанска политика
Изтегли книгата в pdf

 

ВАКАНЦИЯ ВЪВ ФЕРМАТА
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Автори: Véronique Hariga
Теми: Селскостопанска политика
Изтегли книгата в pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
260360