header.jpg

EФЕКТИВНО ЛИ Е УПРАВЛЯВАЛА КОМИСИЯТА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ В СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ?
Специален доклад № 08/2014 г.

Автор:Европейска сметна палата
Теми: Финанси на Общността, Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf
Електронна книга

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Партньорство между Европа и селските стопани

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на институциите и органите, Селскостопанска политика
Изтеглете книгата в pdf

 

ГРЕШКИ В РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Какви са причините и какви мерки се предприемат? Специален доклад № 23/2014

Автор: Европейска сметна палата
Теми: Политика за развитие, Регионална политика и регионални икономики, Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf

 

МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ОСП

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми: Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf

ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРОПА
ИНВЕСТИЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Разширяване“
Теми:Изграждане на Европа, Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство
Изтеглете книгата в pdf
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
260360