header.jpg

МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ОСП

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми: Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf

ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРОПА
ИНВЕСТИЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Разширяване“
Теми:Изграждане на Европа, Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство
Изтеглете книгата в pdf
 

РИБАРСТВО И МОРСКО ДЕЛО
Опазване на бъдещето на моретата

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на институциите и органите, Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство

Изтеглете книгата в pdf

Електронна книга

 

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Селскостопанска карта

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство

Изтеглете книгата в pdf

РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 г.

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селско стопанство – Горско стопанство - Рибарство
Изтеглете книгата в pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
325305