header.jpg

Заетост в Европа 2014-2020 г. - Информационна брошура

Автор: информационен център "Европа Директно - Видин" 

Теми: Заетост, растеж, инвестиции 

Изтеглете брошурата в PDF тук

 


 

Кратък справочник за Европейския съюз - информационна брошура

Автор: информационен център "Европа Директно - Видин"

Изтеглете брошурата в pdf

 


 

Ти и Европа
Корпоративен автор: Съветът на ЕС
Тема: Култура
Изтеглете книгата в pdf

Европейско гражданство
Изследване на Евробарометър
Автор: Европейска комисия, генерална дирекция "Комуникации"
Теми: Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

 

Твоята първа работа с EURES
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост"
Теми: Политики за заетост
Изтегли книгата в pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
325299