header.jpg

Кратък справочник за Европейския съюз - информационна брошура

Автор: информационен център "Европа Директно - Видин"

Изтеглете брошурата в pdf

 


 

Ти и Европа
Корпоративен автор: Съветът на ЕС
Тема: Култура
Изтеглете книгата в pdf

Европейско гражданство
Изследване на Евробарометър
Автор: Европейска комисия, генерална дирекция "Комуникации"
Теми: Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

 

Твоята първа работа с EURES
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост"
Теми: Политики за заетост
Изтегли книгата в pdf

Програма "Еразъм+"
Автор: Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура"
Теми: Образователна политика, обучение
Изтеглете книгата в pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
292499