header.jpg
Възможности за професионални стажове в Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) предлага стажове за завършили Журналистика, Информационни технологги, Социални науки, Икономика, Право, Математика и др. Как да кандидатствате: след като открието подходяща свободна позиция се запознайте с критерийте за допустимост и подбор, преди да подадете зявлението си. Имайте предвид, че за всяка свободна позиция е отворена функционална пощенска кутия. ACER приема завления, изпратени само до съответната пощенска кутия.Не пропускайте крайният срок: 16 юли 2017.
Източник: http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx#table 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317300