Възможности за платен стаж в Европейската комисия
 
Два пъти годишно Комисията предлага 5-месечни платени стажове в дирекции, институции и агенции на ЕС. Ако кандидатствате за програмата за стажове на Комисията, моля, обърнете внимание на последиците от COVID-19 върху кандидатурите и упражняването на стажове.
 
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
527394