header.jpg
Възможности за кариера в Европейската комисия
Отворена е регистрацията за 5-месечен платен стаж към Европейската комисия за периода март-юли 2018. Стъпките за кандидатсване трябва да се следват внимателно. Необходимо е да се регистрирате и да попълните он-лайн регистрационна форма. 
След като приключи периодът на кандидатстване, потенциалните кандидати ще преминат през първата фаза на предварителната селекция за Синята книга, т.е. оценка на заявленията. Кандидатите се оценяват анонимно във фазата на оценяване от двама различни оценители въз основа на следните критерии: Ниво на образование (задължителна е пълна университетска диплома с продължителност най-малко три години); Езиково ниво в един от трите работни / процедурни езика на Европейската комисия (английски, френски, немски), различни от вашия майчин (и) език (задължително); Езиково ниво на останалите европейски официални езици и / или на езици, които не са на ЕС, ако е приложимо; Значимост на професионалния опит, ако е приложимо; Международен профил - опит в пребиваването / работата в чужбина (мобилност); Мотивация и качество на разсъжденията; IT умения, организационни умения, публикации и редки области на обучение.
Ако успешно преминат първата фаза на предварителната селекция, кандидатите се приемат за втората фаза на предварителния подбор, т.е. проверка на оправдателните документи / проверка на допустимостта.
Краен срок за подаване на заявленията за участие: 31 август 2017
За повече подробности: https://ec.europa.eu/stages/home_en 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317298