header.jpg
Кариера в ЕС за експерти в областта на медиите и комуникациите
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира два конкурса на общо основание въз основа на квалификации и тестове за експерти в областта на медиите и цифровите комуникации. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът и Съдът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори и асистенти. EPSO организира следните конкурси на общо основание:
EPSO/AD/347/17: Специалист в областта на комуникациите;
EPSO/AST/143/17: уеб администратор; асистент в областта на комуникациите; асистент в областта на визуалната комуникация.
Обявлението се отнася за два конкурса, като единият от тях съдържа няколко профила. Можете да се регистрирате само за един профил за всеки конкурс. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Пълният текст с изискванията и отговорностите може да прочетет тук. Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 ноември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Статистика

Брой прегледи на статиите
325265