Вашата Първа EURES работа 
 
Ако сте на възраст между 18-35, гражданин или законно пребиваващ в държава членка на ЕС, Норвегия или Исландия и имате желание да се преместите в друга страна или се затруднявате да намерите работа на мястото, където живеете или търсите подходящ стаж, то може да се възпозвате от възможностите, които предлага Вашата първа работа в EURES. Това накратко е схема за професионална мобилност на Европейския съюз, която помага на младите граждани на ЕС да намерят работа или стаж в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия, и да помогне на работодателите да намерят квалифицирана работна сила. Тя има за цел да отговори на търсещите работа млади хора с предлагани заетост в Европа. Преместването трябва да продължи поне 6 месеца (за работни места) или 3 месеца (за стажове). Чрез Вашата първа работа по EURES можете да получавате информация, търсене на работа, съдействие и набиране на персонал. Също така да имате право на финансова подкрепа за посещение на интервю в чужбина, както и за покриване на разходи като езиково обучение, признаване на квалификации или преместване в страната на местоназначението. Вашата първа работа в EURES е отворена за кандидати с различни нива на образование и / или професионален опит. Вашето първо ръководство за работа в EURES определя условията и правилата, регулиращи участието. За повече подробности можете да се обърнете и към списъка с вашите първи работни места в EURES на службите по заетостта и техните партньори на ниво ЕС.
 
Източник: Европейска комисия

 

Какво е EURES?

EURES (European Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Създадена през 1993 г. , мрежата цели подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина; работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина; търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на информация от базите данни, публикувани в EURES портала (European job mobility portal) и информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.

Базите данни на EURES портала предоставят информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници; възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП; информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП; информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП; информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС; информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

Данни за EURES съветниците както от България, така и от останалите страни-членки на EURES ще намерите в "EURES съветници".

Източник: Агенция по заетостта


 

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове за студенти 

 

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж, са следните:
  • Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата.
  • Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски.
  • Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).
  • Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
  • Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.
Желаещите трябва да изпратят CV и мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България. В писмото трябва да се упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Кандидатури се изпращат на следния адреес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
527379