header.jpg

Фондация за регионално развитие стартира нов проект за подкрепа за безработни лица

На 16 май започнаха дейностите по проект „Шанс за развитие“. Проектът е насочен към повишаване на капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта приоритет ще бъде предоставяне на консултации и обучения за улесняване на процесите за включване на пазара на труда на лица, търсещи работа, включително на студенти и на вече завършили висше образование лица.

На 25 юли 2017 г. център "Европа Директно-Видин" участва във встъпителната пресконференция,  на която бяха представени дейностите по проекта от страна на българските и румънски партньори. Повече от 50 участници се включиха в събитието.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284860