header.jpg

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ В БУРГАС

Между 16 и 18 юни 2015 г. представители на информационен център "Европа Директно-Видин" и Фондация за регионално развитие присъстваха на Годишната среща на европейските информационни мрежи в България "Да поговорим за Европа", която се проведе в град Бургас и бе организирана от представителството на Европейската комисия в България.
Представителите на Фондация за регионално развитие представиха пред публиката дейността на фондацията, която е приемна структура на новия информационен център. Срещата беше открита от г-жа Хансен, генерален директор на дирекция "Представителства" в Европейската комисия, а приветствия отправиха Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България и Атанаска Николова, зам.кмет в Община Бургас.
По време на срещата бяха представени приоритетите на Европейската комисия за периода 2014-2020 г., бъдещи национални и регионални инициативи на ЕК и на Информационното бюро на ЕП за България, както и възможностите за реализиране на съвместни инициативи между европейските информационни мрежи.


 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РЕКА ДУНАВ

На 29.06.2015г. екипът на Европейски Информационен център „Европа Директно – Видин“ взе участие в отбелязването на Международния ден на река Дунав, организиран от Областен информационен център Видин. Събитието включваше викторина, посветена на дунавското сътрудничество, европейските институции, Кохезионната политика, втория за България програмен период и мястото на страната ни в ЕС. В информационно-познавателното събитие се включиха представители на Младежки парламент-Видин, които отговаряха бързо и точно на въпросите. Младите хора бяха поощрени с рекламни материали на ОИЦ-Видин за участието си във викторината и доброто познаване на въпросите, свързани с дунавското сътрудничество и ЕС. Екипът на  Информационен център „Европа Директно – Видин“ също раздаде рекламни материали на младежите и ги запозна с дейността на новосъздадения Център и с конкурса за ученици от 12 до 18 годишна възраст, организиран от него „Моята Европа“, който цели да повиши знанията им за ЕС.
В днешната среща фокусът бе изцяло върху младите хора с оглед на това те да затвърдят и разширят познанията си за основополагащия в общоевропейски аспект документ за дунавското сътрудничество- Дунавската стратегия.


 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС“

На 1 юли, 2015 г. се проведе Международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“ в зала „София“ на Гранд хотел София. По време на събитието се представи проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете. Организатор на събитието е Информационното бюро на Европейския парламент в България. В рамките на събитието бяха представени бъдещите приоритети в регионалната политика на ЕС относно градовете и градските зони, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България. Специални гости на събитието бяха Искра Михайлова (АЛДЕ) – председател на Комисията по регионално развитие в ЕП и Керстин Вестфал (С&Д, Германия) – член на Комисията. По време на конференцията бяха представени предложения в проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете, по който докладчик е именно г-жа Вестфал, както и позицията на различните национални и европейски институции и тези на неправителствения сектор.Проектодокладът на г-жа Вестфал обобщава предложенията на Парламента към Комисията и Съвета по отношение на очакваните промени в стратегията за регионално развитие и законодателството на ЕС. ЕП иска Комисията да разработи нов модел за многостепенно управление, който да подобри участието на градовете и техните представители в изработването на градските политики и управлението на програмите с евросредства.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
371358