header.jpg

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

Днес, от 12:00 ч., в залата на хотел "Ровно" в гр. Видин, ще се проведе информационен ден по първата покана за набиране на проектни предложения, планирани да се проведат на територията на Република България. Информационната кампания се организира от съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. В рамките на информационния ден, експерти от УО и Съвместния секретариат на Програмата ще представят изискванията за кандидатстване; структурата на проектното предложение и попълването на формуляра за кандидатстване и разработването на бюджет на проекта и допустимост на разходите.
Участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектното предложение и разработването на проектните си идеи.
Повече информация за събитието можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/page.php?c=1&d=442


 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА "ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ"

На 6 октомври 2015 г. в гр. София ще се проведе международен семинар на тема "Финансовите инструменти на Европейските структурни и инвестиционни фондове". Семинарът се организира от Европейската инвестиционна банка (EИБ), а координатор на събитието е Министерски съвет. Мероприятието е част от серията информационни семинари на ЕК, свързани с финансовите инструменти, организирани в страните-членки на ЕС. На семинара са поканени представители на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка, експерти на национално ниво и от други държави членки на ЕС, които ще споделят своя опит в областта на прилагането на финансовите инструменти по ЕСИФ на практика. Семинарът ще се проведе в "София Хотел Балкан", пл. "Св.Неделя", гр. София.

Регистрацията следва да се извършва през интернет страницата на fi-compass на ЕИБ: https://www.fi-compass.eu/event/641/financial-instruments-delivering-esi-funds-sofia-6-october-2015


 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ "ЕВРОПА ДИРЕКТНО"

Между 19 и 21 октомври, 2015 г. в Брюксел ще се проведе годишната работна среща на информационните центрове "Европа Директно" с наименование "Осъществяване на ключови инициативи на Европейския съюз". Срещата ще предложи възможности за дискусии с компетентни колеги от различни служби, чрез пленарни и работни сесии. Годишната среща ще предложи и възможност за участие в годишната Европейска конференция по публична комуникация (EuroPCom), организирана съвместно с европейските институции. Програмата включва серия от работни дискусии и тематични дебати, както и разговори по специфични теми.


 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

На 12 август тази година, Информационен център „Европа Директно – Видин“ участва в серията от събития организирани от Министерството на младежта и спорта, във връзка с отбелязването на Международния ден на младежта. В събитието взеха участие неправителствени организации, Младежкият парламент в града и Информационен център „Европа директно - Видин“. Програмата включваше редица младежки изяви: „Гласът на младите“, „Простор на промяната“ и дискусия, в която се включиха експерти от различни национални и местни институции, както и представители на неправителствените организации. Дискусията на тема „Възможности за младите хора” даде възможност да се очертаят основните теми, представляващи интерес за младите хора. Стана ясно, че младежта на Видин се интересува най-вече от възможностите за работа, условията за спортуване в града и перспективите пред откриване на университет или на филиал на висше учебно заведение във Видин. На присъстващите младежи бе дадена информация за новооткрития информационен център „Европа директно - Видин“ и предстоящите мероприятия за града и областта.
По време на изявата бяха наградени победителите в онлайн фотоконкурса на МИКЦ Видин на тема „Видин през обектива на младия човек“. Първо, второ и трето място заеха Калина Вълкова, Елена Александрова и Татяна Трифонова.
По-късно празникът продължи с музикална част, в която взеха участие видински таланти и групата D2, които направиха страхотно шоу и зарадваха над младежите от Видин.
12 август е обявен за Международен ден на младежта от ООН през 1999 г. В България за първи път датата се отбелязва официално през 2007 г. Международният ден на младежта дава възможност на държавите по света да разгърнат потенциала на младите хора, да отбележат техните постижения и да планират начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на обществото. Денят предоставя уникалната възможност за това - младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" ще се проведе на 20 август 2015 г. от 13:00 часа в зала 103 на МОСВ. На събитието са поканени НСОРБ, общини, които са допустими бенефициенти по процедурата и проявяват интерес към зададената тема, както и Областните информационни центрове.
Процедурата се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020“ и е свързана с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
541152