header.jpg
Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”
Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) ще се проведе на 21 юни в „Гранд Хотел София“. Официален гост ще бъде  г-жа Сандрин де Буженом - началник на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.
Дневният ред на заседанието ще включва представяне пред членовете на Комитета Годишния доклад за изпълнението на програмата за 2016 г. и предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. от ръководителя на ОПДУ г-жа Ирена Първанова. Напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Добро управление” към 31.05. 2017 г. също ще бъде значителна част от агендата. 
По време на заседанието ще бъдат представени за одобрение от страна на КН и критерии за подбор на операции по следните процедури:
Процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ с конкретен бенефициент Администрацията на министерския съвет;
Процедура на подбор „Повишава не на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнени е и мониторинг на политики и законодателство“, насочена към неправителствения сектор;
Процедура „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ с бенефициент Народното събрание;
Процедура „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“ с бенефициент Агенцията по обществени поръчки;
Процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ с бенефициент Националното сдружение на общините в Република България;
Процедура „Специализирани обучения за централната администрация“.
 Източник: www.eufunds.bg

Европейската седмица на устойчивата енергия
В дните от 19 до 25 юни се провежда Европейската седмица на устойчивата енергия през 2017. Събитието традиционно ще събере на едно място редица публични власти, енергийни агенции, частни фирми, потребители, както и неправителствени и изследователски организации, които ще имат възможността да обменят идеи и информация за възможностите за осигуряване на чиста енергия. По време на седмицата ще се проведе и дванадесетото издание на конференцията на високо равнище EUSEW 2017 (EU Sustainable Energy Week Policy Conference) в дните 20 до 22 юни. Темата "Чиста енергия за всички европейци" е вдъхновена от пакета предложения на ЕК, които предполагат поставянето на акцент върху потребителите и цялостния растеж в рамките на прехода към устойчива енергия. Организаторите вече приемат предложения за теми на презентационните сесии, свързани с намирането на нови начини за насърчаване на енергийната ефективност и употребата на ВЕИ. Отворени са и номинациите за Европейските награди за устойчива енергия, които отличават изключителните иновации, насърчаващи употребата на чиста, сигурна и ефективна енергия.
Източник: ЕК

Граждански диалог с еврокомисар Тибор Наврачич във Варна
На 15 юни 2017 във Варна предстои граждански диалог с еврокомисаря Тибор Наврачич. Той ще гостува в България за събитието, което ще се проведе в Аулата на Икономическия университет с начален старт 16.00. Еврокомисарят и президентът Румен Радев  ще отговарят на въпроси по темите образование и обучение, възможности за младите хора, културни дейности и бъдещето на Европа за младите. Присъстващите ще могат да задават въпроси на живо, а също така и онлайн с хаштагове #EUdialogues и #FutureOfEurope. Заповядайте на това събитие като се регистрирате тук

Европейски дни за развитие 2017
На 7-8 юни в Брюксел се проведе форумът "Европейски дни на развитието". Това е форум за международно сътрудничество и развитие, който се провежда за единадесети път. тази година вклщчваше 21 панела на високо ниво, 55 лабораторни дебати, 32 проекта / доклада лаборатории, 16 сесии за мозъчна атака, 76 "Global Village" щандове, 16 млади лидери (шест творчески младежки дейности) и специални събития. Три бяха основните теми в многостранната програма за 2017: Инвестиране в хората и планетата, инвестиране в просперитет и инвестиране в мир и партньорство. Трите теми са пряко свързани с Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. По различните теми ще се обсъждат най-належащите проблеми, пред които е изправена глобалната общност за развитие и различните подходи за справяне с тях. EDD 2017 включи Global Village с динамичното си представяне на проекти за развитие, програма "Младите лидери", както и културната програма. Освен това участниците имаха възможността да присъстват на специални събития като Бизнес форум ЕС-Африка и церемонията по награждаването на медийната награда "Лоренцо Натали".

"Европа през погледа на децата" - наградените участници в конкурса за детска рисунка
На 1 юни по случай празника на детето Информационен център "Европа Директно - Видин" организира изложба на детски рисунки, които са взели участие в конкура "Европа през погледа на децата". Изложбата се състоя в Държавна филхармния - Видин и на нея бяха показани всички 55 рисунки, които са изпратени за участие в конкурса. Рисунките са на деца от област Видин до 14 годишна възраст. Целта на този конкурс е да се открие Европа такава, каквато е в представите на децата като по този начин се насърчава приобщаването на българските ученици към европейската идея. Организаторите на конкурса са както Европа Директно - Видин, така и Европейски информационен център „Европа Директно - Буковина, Сучава“ - Румъния. 
До 29 март 2017 се приемаха рисунките заедно със заявленията за участие. В този период се получиха 55 рисунки. След което компетентно жури оцени рисунките. Двадесет и пет от най-добрите бяха предтавени на изложба в Румъния на 9 май. А на изложбата във Видин на 1 юни бяха обявени победителите и раздадени наградите. Първо място взе рисунката на Антония Каменова, VI клас в СУ "Любен Каравелов". С почетното второ място бе награден Людмил Кацанов от VI клас в ОУ "Св. Климент Охрдиски". Поощрителни награди получиха още 10 деца, участвали в конкурса. Журито присъди и една специална награда на Яна Свиленова на 12 години от СУ "П.Р.Славейков. " 
Всички рисунки пресъздават мотото на конкурса "Единни в разнообразието" и в тяхната основа стои представата на децата за европейските страни и европейското многообразие. 

Статистика

Брой прегледи на статиите
174257