header.jpg
Годишна среща на европейските информационни мрежи в България
Част от екипа на Европа Директно - Видин взе участие в годишната среща на европейските информационни мрежи в България. Срещата откри Христо Христов, заместник-ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, след което Мариана Хрисчева, ръководител на отдел "Оценка и Европейски семестър", ГД "Регионална и селищна политика" към Европейска комисия представи предложението на Европейската комисия за многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. в областта на регионалното развитие и сближаването. На срещата присъства и Моника Панайотова, заместник – министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, която разказа за това какво е да си лидер на Съюза за шест месеца, предизвикателствата и постиженията на Първото българско председателство. За състоянието на Съюза и бъдещето на ЕС дискусията води Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Мрежите успяха да се видят и да обсъдят плануваните общи събития, каквото е предстоящата симулация на заседание на Европейски парламент на 30 и 31 октомври 2018. Годишната среща на Европейските информационни мрежи продължи с дни, посветени на теми като европейските избори, дезинформацията и фалшивите новини, както и гражданската мобилизация. Екипът на Бюрото на Европейския парламент представи Платформата „Този път ще гласувам“, нейните ресурси и идеи. Срещата завърщи с обмен на идеи за съвместни събития на европейските мрежи във връзка с изборите за Европейски парламент през 2019г. 
 
 
 
 
СИМУЛАЦИЯ НА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕ ПРОВЕДЕ В ЦЕНТЪР „ЕВРОПА-ДИРЕКТНО ВИДИН
Мрежата информационни центрове „Европа Директно“ в България, които са официален партньор на Европейската комисия за популяризиране на нейните политики, приоритети и програми на местно равнище, съвместно с Представителството на Европейската комисия в България, организират симулация на заседание на Европейски парламент, в която ще участват ученици от минимум 14 градове в България. За тази цел в периода 21 - 28 септември представители на център „Европа Директно-Видин“ проведоха открити уроци на тема "Основни институции на Европейския съюз" в пет класа от пет различни училища във видинска област. Училищата, които се включиха  са: ГПЧЕ "Йордан Радичков" - Видин, ППМГ "Екзарх Антим I" - Видин, СУ "Цар Симеон Велики" - Видин, СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Брегово и СУ "Васил Левски" - Кула. По време на провеждане на откритите уроци на учениците беше представена инициативата за симулация на заседание на ЕП, а те издигнаха своите кандидатури за включване в нея. Техните съученици гласуваха на избори, които се проведоха в офиса на ИЦ Европа Директно - Видин на 28. 09.2018г. По този начин всеки клас избра свой представител. Така демократично избраните петима "евродепутати" от област Видин ще вземат участие в Симулацията на заседанието на Европейски парламент, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново. В събитието ще се включат и Генерална Дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия в гр. Брюксел, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в гр. София г-н Огнян Златев, ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България г-н Теодор Стойчев, ръководителите на всички информационни центрове „Европа Директно“ в страната, евродепутати и представители на Фондация за регионално развитие Видин. 
 
 
Европейска седмица на мобилността 2018
Между 16 и 22 септември протече инициативата на ЕС за смесване на транспортните средства за подобряване на качеството на живот на европейските граждани, наречена Европейска седмица на мобилността. Тази кампания се провежда всяка година и цели да насърчи природосъобразна мобилност с  устойчив градски транспорт. Над 2,400 населени места от 50 държави организираха мероприятия, за да отбележат тазгодишното честване, по време на което се дава възможност на хората да изследват ролята на мобилността в ежедневието си и да експериментират с чисти видове транспорт и как ежедневните нужди от пътуване на хората могат да бъдат посрещнати по-ефективно, по-рентабилно и по-приятно чрез смесване на транспортните режими. Идеята обмисляйки своето придвижване е хем да спестим време, хем да подобрим здравето си, хем да намалим транспортните разходи. А градовете от своя страна имат възможност да ускорят тази социална промяна, като се уверят, че са налице правилните услуги и инфраструктура за изпълнението на тези цели. Голям плюс на изпълнението на тази инициатива е, че ще съсредоточи вниманието на местно ниво, за да се помогне на европейските градове да подобрят екологичните постижения на своята транспортна система. Това означава по-чист въздух, по-тихи градове и по-здрави граждани. А местните власти, които полагат значителни усилия за насърчаване на устойчивата градска мобилност по време на кампанията, могат да кандидатстват за наградите EUROPEANMOBILITYWEEK до 23 октомври 2018 г. а до 1 октомври 2018 г. могат пък да кандидатстват за наградата SUMP, която признава местните и регионалните власти за отлични постижения в устойчивото градско планиране на мобилността. 
Източник: http://www.mobilityweek.eu
 
 
 
 

Между 10 и 12 октомври 2018 г. Фондация за регионално развитие осъществи работно посещение за представителите на целевата група на Фондация за регионално развитие по проект „Шанс за развитие“

На 10 и 12 септември 2018 г. безработни и търсещи работа лица от област Видин осъществиха за втори път работно посещение в Румъния.През този период беше осъществено обучение по предприемачество и посетени социално икономически структури и предприятия в Румъния с цел усвояване на предприемачески умения, срещи с потенциални работодатели за обмен на опит.

На 10 септември за участниците беше проведено обучение по предприемачество от преподаватели от университета в Крайова. 

На 11 септември участниците, разделени на 2 групи, посетиха фабриката за производство на автомобили „Форд“ и метеорологичната служба в гр. Крайова. На посетителите беше представена информация за това как е стартирала дейността, възможностите за кариера и сътрудничество и др.

На 12 септември участниците посетиха Arhi Design – предприятие за производство на канцеларски материали в Крайова. Там те бяха запознати с кариерните възможности в предприятието, технологичните процеси и как е започнала дейността им.

Инициативата е част от проект „Шанс за развитие“, изпълняван от университета в Крайова, в партньорство със стопанската академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Интеррег V-A Румъния-България“ и националните бюджети на България и Румъния.


 

Осъществяване на второ работно посещение за представителите на целевата група на Фондация за регионално развитие по проект „Шанс за развитие“

На 10 и 12 септември 2018 г. безработни и търсещи работа лица от област Видин ще осъществят своето второ работно посещение в Румъния.Предвижда се да бъдат посетени социално икономически структури и предприятия в Румъния с цел усвояване на предприемачески умения, срещи с потенциални работодатели за обмен на опит.

На 10 септември участниците ще имат възможността да посетят университета в Крайова, където ще участват в обучение за повишаване на уменията по предприемачество. 

На 11 септември участниците ще посетят фабриката за производство на автомобили „Форд“ и метеорологичната служба в гр. Крайова. На посетителите ще бъде представена информация за това как е стартирала дейността, възможностите за кариера и сътрудничество и др.

На 12 септември участниците ще посетят Arhi Design – предприятие за производство на канцеларски материали в Крайова. Целта е посетителите да се запознаят с възможностите за стартиране на бизнес в тази област, кариерните възможности и др. в предприятието, чрез обмяна на опит и добри практики между страните.

Инициативата е част от проект „Шанс за развитие“, изпълняван от университета в Крайова, в партньорство със стопанската академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Интеррег V-A Румъния-България“ и националните бюджети на България и Румъния.

 

 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
353017