header.jpg
На 28 април 2017г., в гр. Видин ще се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществява от Информационен център „Европа Директно - Видин“. Срещата ще се състои в Регионална библиотека “Михалаки Георгиев“ с начален час 11.00.
Събитието се организира съвместно със Сдружение „Активно общество“ и на него са поканени да присъстват младежи, младежки организации и представители на Регионалното управление по образованието – Видин. 
По време на информационната среща ще бъде представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент ще бъде поставен върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието ще бъде открито от г-н Андриан Александров, ръководител на Информационния център „Европа Директно - Видин“. На срещата участие ще вземат членове на екипа и представител от младежки екип „Европа“. 
Екипът на Информационен център "Европа Директно - Видин"

Днес Европейската гражданска инициатива празнува своя пети рожден ден. Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение. Концепцията за европейско гражданство се развива в продължение на 60 години, откакто Договора от Рим влезе в сила, чрез въвеждане на правото на свободно движение на работници и услуги. С течение на годините, идеята за европейско гражданство и правата, свързани с него са се развили значително - бяха добавени повече свободи, както и правото да се гласува пряко в изборите за Европейски парламент, консултации със заинтересованите страни и други инструменти на демокрацията на участието, каквато е и например европейската гражданска инициатива. Имайки това предвид, тазгодишното издание се надява да извади на светло успехите, които свидетелстват за значителното развитие на концепцията за европейско гражданство, с цел да се подчертае стойността на активна гражданска позиция и лично участие, както и значението на информираното и съзнателно използване на демократичните инструменти, които са на разположение на гражданите. 
Източник: Европейската комисия

 

Отбелязване на 60-та годишнина на Римските договори


На 25 март лидерите на ЕС ще се срещнат в Рим, за да отбележат 60-та годишнина на Римските договори, подписани на този ден през 1957 г.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще участва в срещата на върха в Рим, където ще се организират редица прояви в чест на събитието, както и прояви, посветени на размисъла за общото бъдеще на Европа.
Римските договори, подписани от шестте държави — създателки на ЕС, са в основата на Европейския съюз, който познаваме днес: един обединен мирен континент, основан на ценностите солидарност, демокрация и върховенство на закона. Единният пазар гарантира свобода на избора и на движението, икономически растеж и благоденствие за 500 милиона граждани. Той е най-големият търговски блок в света и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Тази годишнина е повод да погледнем назад към съвместните ни постижения и да обсъдим бъдещето на ЕС с 27 държави членки. След като Комисията представи  Бялата книга за бъдещето на Европа, очаква се лидерите на ЕС да приемат Римската декларация, в която ще фигурират  историческите постижения на ЕС, настоящите предизвикателства и ангажимент да се работи за единството на 27-те членуващи държави и да се засилят общите действия в ключови области на политиката в полза на гражданите.
В Рим държавните лидери ще подпишат Римската декларация, изготвена съвместно от председателите Туск и Юнкер и министър-председателите Мускат и Джентилони.
Римската декларация отбелязва началото на един процес. След срещата на върха в Рим Комисията ще представи серия документи за размисъл по ключови въпроси за Европа: 1) развитие на социалното измерение на Европа; 2) задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз; 3) извличане на ползи от глобализацията; 4) бъдещето на европейската отбрана и 5) бъдещето на финансите на ЕС. В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Повече информация за дебатите за бъдещето на Европа и за честванията на 60 годишнината от подписването на Римските договори ще намерите в Интернет на адрес:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-701_bg.htm


 

Представяне на доклад за ползите и предизвикателствата от членството в ЕС
 
Представителство на Европейската комисия в България, Информационното бюро на Европейския парламент в София и Центъра за либерални стратегии организират представяне на доклад за ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз. Той е изготвен от екип от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС.
 
Събитието ще се проведе на 30 март от 10:00 часа в Дома на Европа в София, ул. Г.С. Раковски 124, и ще бъде открито от ръководителите на двете представителства - Огнян Златев и Теодор Стойчев. Даниел Смилов и Георги Ганев ще представят изводите по основните теми в доклада, сред които политическите и икономически аспекти от членството; политиките на ЕС в полза на гражданите, медиите и НПО сектора в България; образование, наука и култура, както и ефектите от външната политика на ЕС. Публиката ще има възможност да се включи в дискусия с цел финализиране на доклада, който ще бъде издаден за Деня на Европа.
 

 
ОБУЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА ЕКИПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО В СОФИЯ
 
Националният център за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с постоянното представителсво на Република България в ЕС организира поредица от обучения на Генералния секретариат, предназначени за ФГ 5 от Екипа на Председателството – председатели и зам.председатели на РГ/органи на Съвета на ЕС. Тези обучения са част от изпълнението на Плана за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
 
Първите обучения ще се проведат в Дома на Европа в периода 6-8 март 2017 г. Семинарите се водят от служители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, които ще представят ключови въпроси на ротацинонното председателство и ще разяснят на българските служители тяхната функции и роля в подготовката и провеждането на предстоящото Българско председателство на СЕС през 2018 г.
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
158805