header.jpg
На 9 май 2017 Информационен център Европа Директно – Видин заедно със Сдружение "Активно общество" организира поредица от инициативи, посветени на Деня на Европа в Крайдунавски парк Видин пред Худежествената галерия с начален час 11.00. 
Информационната кампания премина в разговори с гражданите на теми за Европейския съюз. Специално изработена за случая картинна история на ЕС бе представена, както и знамето на Съюза бе изобразено върху тревната площ. Заинтересованите граждани получиха информационни материали, а тези които бяха по з- инициативни участвваха във викторина и томбола с награди. Акцент в информационната камания бяха теми като представяне на Европейските институции, приоритети на ЕК, програмата Еразмус+ и най-скорошни инициативи.
Подобна инициатива се провежда за трети път от Информационен център Европа Директно Видин за Деня на Европа. Това е ден посветен на мира и обединяването в Европа и е един от европесйките символи, които насърчават единството на европейските граждани. 9 май се чества в различни форми в повечето държави - членки на ЕС и кандидат-членки на ЕС. Поради политическия характер на този ден, той се използва като възможност да се информират хората за ЕС и да се говори в подкрепа на европейската интеграция. 

 
На 9 май 2017 Информационен център Европа Директно – Видин заедно със Сдружение "Активно общество" организират поредица от инициативи, посветени на Деня на Европа в Крайдунавски парк Видин с начален час 11.00. 
Предвидените дейности са въпроси и отговори от гражданите, запознване с историята на ЕС, представяне на Европейските институции, приоритети на ЕК, програмата Еразмус+ и най-скорошни инициативи. Ще продължи с креативна работилница под надслов "Какво ми дава Европа" и ще завърши с провеждане на викторина с награди, където участниците ще демонстрират знанията си Европейския съюз.
Подобна инициатива се провежда за трети път от Информационен център Европа Директно Видин за Деня на Европа. Това е ден посветен на мира и обединяването в европа и е един от европесйките символи, които насърчават единството на европейските граждани. 
Заповядайте да празнувате с нас!! 

На 2 май 2017 Анна Ангелова от Младежки екип Европа към Европейската комисия в България се срещна с ученици от СУ "Цар Симеон Велики" във Видин по европейската инициатива "Отново на училище". Тя им представи възможностите, които програмата "Еразъм+" им педоставя както и Европейският корпус за солидарност. Предизвика интереса им с въпроси за Европейския съюз и всички активно гласуваха чрез интерактивна интернет платформа за предпочитания от тях сценарии за бъдещето на Европа, в която искат да живеят. 


 

На 28 април 2017г., в гр. Видин в Регионална бибилиотека "Михалаки Георгиев"се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществи от Информационен център „Европа Директно - Видин“ съвместно със Сдружение „Активно общество“. На него присъстваха младежи, младежки организации, представители на местни институции. 
По време на информационната среща бе представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент се постави върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието се проведе от Павла Цветкова, която има дългогодишен опит в младежка организация и е консултата в Европа Директно - Видин. На срещата присъства г-жа Таня Тодорова - експерт в Дирекция Бюро по труда - Видин, председателя на Сдружение "Активно общество" - Радослав Георгиев, участник в Еразъм+ проекти - Емил Иванов. 
Всички те рзказаха за опита си с програмата Еразъм+ от гледна точка на участие, партньорство, изпълнение на проекти, добри практики, младежки обмени. Павла Цветкова разсясни всички Ключови дейности по Прогррамата и кой може да участва в тях. 
Подобни събития се организират и от други информационни центрове в страната и чужбина във връзка с 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Днес тя е най най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи.

 
На 28 април 2017г., в гр. Видин ще се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществява от Информационен център „Европа Директно - Видин“. Срещата ще се състои в Регионална библиотека “Михалаки Георгиев“ с начален час 11.00.
Събитието се организира съвместно със Сдружение „Активно общество“ и на него са поканени да присъстват младежи, младежки организации и представители на Регионалното управление по образованието – Видин. 
По време на информационната среща ще бъде представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент ще бъде поставен върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието ще бъде открито от г-н Андриан Александров, ръководител на Информационния център „Европа Директно - Видин“. На срещата участие ще вземат членове на екипа и представител от младежки екип „Европа“. 
Екипът на Информационен център "Европа Директно - Видин"

Статистика

Брой прегледи на статиите
174257