header.jpg

Денят на Европа във Видин

Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ отбележи Деня на Европа в град Видин на 9 май с информационен щанд в Крайдунавския парк, където наши експерти разпространиха брошури и друга литература, свързана с ЕС, както и даваха безплатни консултации на гражданите по въпроси свързани с ЕС. На най-малките жители на града раздадохме балони със символите на ЕС и логото на центъра. Събитието се проведе под мотото „Аз съм европейски гражданин”. Кампанията на Центъра по повод 9 май продължава с посещения в три детски градини в град Видин и организиране на един информационен ден в едно училище в град Видин.


 

Аз съм европейски гражданин - Ден на Европа във Видин
Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ ще отбележи Деня на Европа в град Видин на 9 май с информационен щанд в Крайдунавския парк, където наши експерти ще разпространяват брошури и друга литература, свързана с ЕС, както и ще дават безплатни консултации на гражданите по въпроси свързани с ЕС. На най-малките жители на града ще се раздават балони със символите на ЕС и логото на центъра. Събитието ще започне в 12:00 ч. под мотото „Аз съм европейски гражданин”.

Румънски студенти на посещение в център "Европа директно-Видин"

На 25, 26 и 27 април 2018 г. група студенти от университета в Крайова осъществиха своето второ работно посещение в гр. Видин. Инициативата е част от дейностите на проект „Шанс за развитие“, финансиран по трансграничната програма "Интеррег Румъния-България", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на България и Румъния и изпълняван от университета в Крайова, в партньорство със стопанската академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие. На 25 април 2018 студентите посетиха Европейски информационен център „Европа Директно-Видин“. Представител на центъра предостави информация за мрежата Европа директно и за възможностите, които Европейския съюз предоставя на младите хора за реализация на пазара на труда, възможности за обучение, работа и стаж в страни-членки на ЕС, с акцент върху България и Румъния. На 26 април 2018 г., със съдействието на екипа на проекта от страна на Фондация за регионално развитие, студентите посетиха Центъра за кариерно ориентиране в града. На студентите бяха представени дейностите на центъра, както и възможностите за кариерно ориентиране в трансграничния регион. На 27 април 2017 г. представителите на целевата група, с помощта на екипа на проект „Шанс за развитие“ посетиха Кнауф в гр. Видин. Студентите научиха повече за производствения процес на предприятието, както и за възможностите за кариера в предприятието.

 


 

Събитие с културна насоченост по повод Международния ден на културното наследство 
Събитие под надслов „Единни в многообразието“ по повод Международния ден на културното наследство организира Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“, където читалищни и културни дейци, образователни институции и НПО сектора бяха поканени да се присъединят и споделят своя опит.  По време на събитието се обсъдиха реализирани проекти в сферата на културата и туризма с финансовата подкрепа на ЕС в региона, както и се дискутира как ЕС допринася за опазване и подобряване на културно – историческото наследство на региона, как засилва усещането за европейска идентичност и не на последно място как спомага за подобряване на промоцията на региона. Събитието бе съпътствано от изложба на етнографски и други културно-исторически експонати от региона.

Информационни дни в област Видин

Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ изпълни цикъл от срещи с представители на местната власт, НПО-тата, бизнеса, читалищата и гражданския сектор в общините Видин, Кула, Бойница, Чупрене и Белоградчик. По време на информационните дни консултантите от Евроа Директно Видин представиха актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения, финансирани от ЕС и запознаха участниците в срещите със службите за информация и съдействие на ЕС като Вашата Европа, Информационна мрежа EURODESK, EURES - Мрежа за европейски услуги по заетостта, Европейски младежки портал, Мрежа на европейските потребителски центрове, Българският СОЛВИТ център. Участниците в информационните дни задаваха въпроси към експертите на Центъра.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
352986