header.jpg

Информационни дни в област Видин

Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ изпълни цикъл от срещи с представители на местната власт, НПО-тата, бизнеса, читалищата и гражданския сектор в общините Видин, Кула, Бойница, Чупрене и Белоградчик. По време на информационните дни консултантите от Евроа Директно Видин представиха актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения, финансирани от ЕС и запознаха участниците в срещите със службите за информация и съдействие на ЕС като Вашата Европа, Информационна мрежа EURODESK, EURES - Мрежа за европейски услуги по заетостта, Европейски младежки портал, Мрежа на европейските потребителски центрове, Българският СОЛВИТ център. Участниците в информационните дни задаваха въпроси към експертите на Центъра.


 

Ученици гостуваха на Информационен център Европа Директно - Видин
Днес ученици от 7б клас от СУ "Цар Симеон Велики" Видин посетиха Информационния център "Европа Директно - Видин". По време на тяхното гостуване, те получиха информация от консултант на центъра относно безопастността на храните, информацията, която ни дават етикетите и "дребния шрифт" на тях, какво прави Европейският съюз, за да защити своите потребители и насърчи здравосовния начин на живот. Тяхното гостуване бе свързано с участието им в "Посланици на здравето" - национален уенически конкурс, който популяризира здравословния начин на живот и промотира добрата храна като част от предпоставките за добро здраве.

Румънски студенти ще посетят център "Европа Директно-Видин"

На 25, 26 и 27 април 2018 г. група студенти от университета в Крайова ще осъществят своето второ работно посещение в гр. Видин. Инициативата е част от дейностите на проект „Шанс за развитие“, изпълняван от университета в Крайова, в партньорство със стопанската академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов и Фондация за регионално развитие. Студентите ще посетят Европейски информационен център „Европа Директно-Видин“, Knauf – Видин и Центъра за кариерно ориентиране в града.

Инициативата е част от дейностите на проект „Шанс за развитие“, код на проекта 16.4.2.087, който се финансира по програма „Интеррег Румъния-България“ и осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на България и Румъния, с водеща организация Университетът в Крайова и партньори „Фондация за регионално развитие“ и Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов.


 

Цикъл информационни дни в общини от област Видин
Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ започва цикъл от срещи с представители на местната власт, НПО-тата, бизнеса, читалищата и гражданския сектор в общините Видин, Кула, Бойница, Чупрене и Белоградчик. Срещите ще се проведат в периода от 16 до 18 април 2018г. Очаквайте ни на 16 април в общините Белоградчик и Бойница, на 17 април в общините Кула и Чупрене и на 18 април в Община Видин. По време на информационните дни ще представим информация за актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения, финансирани от ЕС. Ще запознаем  участниците в срещите със службите за информация и съдействие на ЕС като Вашата Европа, Информационна мрежа EURODESK, EURES - Мрежа за европейски услуги по заетостта, Европейски младежки портал, Мрежа на европейските потребителски центрове, Българският СОЛВИТ център. Участниците в информационните дни ще имат възможност на място да зададат своите въпроси свързани с ЕС или с подготовката на проектните предложения на експертите на Центъра.

Конференциите SHE leader @ digital и "Бизнес София 2018 – дигитален хоризонт"
Две важни събития ще се случат тази седмица в София. Първото събитие на 12 април в НДК от 9.30 часа, на което комисар Мария Габриел ще бъде главен участник е конференцията SHE leader @ digital Conference 2018, а второто събитие е на на следващия ден 13 април от 10.00 часа в зала 42 на НДК. То ще се проведе под титула "Бизнес София 2018 – дигитален хоризонт". Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел ще бъде ключов оратор в конференцията SHE leader @ digital Conference 2018, която се провежда под неин патронаж. Събитието е в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и на него се очаква над 250 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа да вземат участие и дискутират начините за подкрепа и насърчаване на активното участие и принос на жените в цифровата икономика. Събитието от следващия ден ще представи ползите, възможностите и предизвикателствата пред бизнеса в контекста на цифровия единен пазар.  
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371369