header.jpg

Дискусия „Бъдещето на Европа. Приоритетите на бизнеса за Българското председателство 2018“

На 23 февруари 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София ще се проведе дискусия с бизнеса под наслов „България 2018 – Председателството на Съвета на ЕС в трудни условия“, организирана от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) – София, Информационното бюро на ЕП в България и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). В събитието ще се включат европейските депутати Ева Майдел (ЕНП) и Георги Пирински (С&Д), вицепремиерът Деница Златева, която отговаря за подготовката на председателството в служебното правителство, външният министър Ради Найденов, Йозеф Янинг (директор на ЕСВП – Берлин), както и представители на бизнес общността. Дискусията има за цел да отбележи десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС и да допринесе към дебата по приоритетите на ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., този път от гледна точка на бизнеса. 

Първата част от събитието ще обхване теми, свързани с бъдещето на ЕС, предизвикателствата след Брекзит, нарастващия евроскептицизъм, развитието на кохезионната политика и ролята на България в предотвратяването на маргинализацията в Съюза. В тази част от дискусията ще се включат Георги Пирински, Йозеф Янинг (ЕСВП) и Ираван Хира (БФБЛ). 
 
Диалогът ще продължи с подробно разглеждане на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., сред които са осигуряването на работни места, растеж и конкурентоспособност; защитата на гражданите; установяването на енергиен съюз, насочен към бъдещата политика на борбата с изменението на климата; укрепването на свободата, сигурността и правосъдието и оформянето на ЕС като стабилен актьор на глобалната сцена. Ева Майдел, Ради Найденов (министър на външните работи на Р България) и представители на компании членове на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) ще са главните участници във втората част на събитието.

Поради ограничения капацитет на залата, събитието e отворено само за членове на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и представители на медиите, като всички останали могат да гледат дискусията в реално време на www.europarl.bg.

Източник: Европейски парламент


 

 

Участие на център "Европа Директно - Видин" в "Коледен благотворителен баскетболен мач"

На 20 декември екипът на център "Европа Директно-Видин" взе участие в „Коледен благотворителен баскетболен мач“. Събитието се проведе в спортната зала. В мача се съревновафа баскетболисти от Видабаскет, разделени в два отбора. На събитието присъстваха повече от 200 души. Организатор на събитието е екипът на Младежка банка – Видин чрез сдружение "Активно общество". По време на събитието информационен център "Европа Директно-Видин" разположи щанд с безплатни публикации за Европейския съюз. Екипът на центъра предоставяше на присъстващите информация и отговор на запитвания относно Европейския съюз, възможностите за финансиране на европейски проекти, политиките и приоритетите на Европейския съюз.

 


 

Eкипът на център "Европа Директно-Видин" взе участие в информационен семинар за местни власти и заинтерсовани страни по проблеми свързани с опазването на околната среда

Семинарът се проведе на 19 август 2016 г. в гр. Видин. Oрганизатор беше Фондация "Феникс - 21 век". По време на семинара се представи разработеното в рамките на проекта проучване на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000, което обхваща общините покрай река Дунав от Видин до Оряхово. Целевите групи бяха запознати със защитените зони от НАТУРА 2000, представиха се добри европейски практики за управление на зони в НАТУРА 2000, обсъдиха се добри европейски практики и възможностите за прилагането им в България. В рамките на семинара се обсъди и кои места в град Видин, биха могли да се почистят по време на предстоящата почистваща кампания по проекта през месеците март и април 2017г. Център "Европа Директно-Видин" участва с презентация на възможностите за финансиране по европейски програми.

Центърът разположи информационен щанд, където екитът на "Европа Директно - Видин", чрез консултации и разпространяване на информационни материали, имаше възможност да промотира услугите и дейността на центъра, да повиши информираността на гражданите за ЕС, за екологичната политика на ЕС, за програмите за финансиране на ЕС, за 10те приоритета на Комисията на Юнкер. След приключването на семинара, екипът на центъра продължи да дава консултации на гражданите.


 

Център "Европа Директно - Видин" се включи в отбелязването на Димитровден - духовен празник на град Видин

На 26 октомври 2016 г. Европейски информационен център "Европа Директно - Видин" взе участие в празничната програма на община Видин - Зона "Традиция". В програмата участие взеха самодейци от региона, кулинари от сдружение "Български северозапад" и оркестър "Канарите". Служителите на "Европа Директно-Видин" представиха дейностите на центъра пред присъстващите и раздадоха на участниците множество информационни материали за Европейския съюз.


 

Инициатива Граждански Диалог за бъдещето на Европа
 
На 3 октомври 2016г от 11 часа в Габрово се проведе инициативата Граждански диалог с участието на Росен Плевнелиев, Президент на Република България, Томислав Дончев, Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Марку Маркула, Президент на Европейския Комитет на регионите, българските членове на Европейския парламент Ева Паунова и Андрей Новаков, както и на ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
 
Домакин на проявата беше кметът на Габрово Таня Христова, ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите. Дебатът се организира в сътрудничество с Европейския Комитет на регионите и Представителството на Европейската комисия в България. 
 
По време на дебата президентът на Република България Росен Плевнелиев и председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Марку Маркула подчертаха, че възстановяването на връзката между Европа и нейните граждани е основен приоритет. 
 
Президентът на Република България Росен Плевнелиев заяви: "Когато стане трудно, трябва да говорим и да търсим решения заедно. Задаваме много въпроси за Бъдещото на Европа, но знаем, че отговорът е много прост. Постигнали сме толкова много заедно и имаме още много да постигаме по общия път към една по-демократична Европа. Бъдещето на България и на Европа не трябва да се решава на бойното поле, а в нашите класни стаи. Необходим ни е качествен човешки капитал и образование за да привличаме инвестиции и индустриите на бъдещето в България. "Председателят на Европейския комитет на регионите Марку Маркула заяви: „Днес поставяме началото на едно пътешествие. Преди да се опитаме да намерим решение на множеството предизвикателства, пред които е изправена Европа – от миграцията до създаването на устойчиви работни места и даването на тласък на иновациите, искаме да отделим време, за да изслушаме и да вникнем в тревогите и желанията на хората от европейските градове и региони. Да работим заедно за намирането на ефективни решения за всички граждани!“
 
Във връзка с това председателят Маркула изтъкна ролята на местните власти при определянето на инвестиционните приоритети, носещи осезаеми резултати за гражданите благодарение на ефективното използване на частни и публични средства, включително и от бюджета на ЕС. Откакто България се присъедини към Европейския съюз през 2007 г., европейското финансиране вече спомогна за финансирането на проекти като разширяването на мрежата на софийското метро и подобряването на съоръженията за управление на отпадъците и водите. За периода 2014 – 2020 г. на страната бяха отпуснати общо около 9,9 млрд. евро от структурните и инвестиционните фондове. 
 
Заместник министър-председателят Томислав Дончев, отговарящ за европейските фондове и икономическа политика в българското правителство, заяви: „България винаги се е стремила да бъде конструктивен партньор в европейския дебат. Въпреки че Съюзът се нуждае от гъвкавост, за да бъде по-подготвен да реагира на непредвидени обстоятелства, това не би трябвало да 
бъде причина за изоставяне на дългосрочните ангажименти за инвестиции в икономическото, социалното и териториалното сближаване в градските райони, развитието на селските райони, борбата с бедността и социалното изключване. Трябва да обръщаме внимание на истинските тревоги на гражданите, за да спечелим отново тяхното доверие в европейския проект.
 
Източник: Комитет на регионите

Статистика

Брой прегледи на статиите
238648