header.jpg
Конференциите SHE leader @ digital и "Бизнес София 2018 – дигитален хоризонт"
Две важни събития ще се случат тази седмица в София. Първото събитие на 12 април в НДК от 9.30 часа, на което комисар Мария Габриел ще бъде главен участник е конференцията SHE leader @ digital Conference 2018, а второто събитие е на на следващия ден 13 април от 10.00 часа в зала 42 на НДК. То ще се проведе под титула "Бизнес София 2018 – дигитален хоризонт". Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел ще бъде ключов оратор в конференцията SHE leader @ digital Conference 2018, която се провежда под неин патронаж. Събитието е в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и на него се очаква над 250 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа да вземат участие и дискутират начините за подкрепа и насърчаване на активното участие и принос на жените в цифровата икономика. Събитието от следващия ден ще представи ползите, възможностите и предизвикателствата пред бизнеса в контекста на цифровия единен пазар.  
Източник: Европейска комисия

Събитие по повод Международния ден на културното наследство във Видин
Дискусионна кръгла маса „Единни в многообразието“ по повод Международния ден на културното наследство организира Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“, която ще се проведе в гр. Видин, в залата на Общински съвет – Видин на 18 април 2018г. от 13.30 часа.  По време на кръглата маса ще се представят реализирани проекти в сферата на културата и туризма с финансовата подкрепа на ЕС в региона, както и ще дискутираме как ЕС допринася за опазване и подобряване на културно – историческото наследство на региона, как засилва усещането за европейска идентичност и не на последно място как спомага за подобряване на промоцията на региона. По време на кръглата маса ще представим и политиките на ЕС в областта на културното наследство. 
Събитието ще бъде съпътствано от изложба на етнографски и други културно-исторически експонати от региона.

 
Неформална среща в София по повод качеството на атмосферния въздух
По повод Европейският индекс за измерване качеството на въздуха, следващата седмица (на 10 и 11 април) в София ще се проведе Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета  на ЕС. Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще бъде съсредоточена върху три важни теми: качеството на атмосферния въздух; по-доброто регулиране; изменението на климата. Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло. Европейският индекс за качеството на въздуха показва какво е качеството на въздуха в краткосрочен план в повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла Европа. В законодателството на Европейския съюз са установени краткосрочни (почасови/дневни) и дългосрочни (годишни) стандарти за качество на въздуха. Затова индексът не отразява качеството на въздуха в дългосрочна (годишна) перспектива, която би могла да бъде значително по-различна.
Източник: Европейска комисия

Първият граждански диалог в България
Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел ще проведе първия си в България граждански диалог под мотото "Дигиталното бъдеще на Европа". Диалогът ще се проведе на 25 март (неделя) от 11:00 часа в гр. Луковит в залата на хотел "Дипломат плаза". В публичната дискусия ще участва и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Цифровите умения като необходимост за бъдещето, какво предлага схемата "Цифрова възможност" и защо тя е важна за младите, какво означава за гражданите да имат по-сигурен интернет, как изглежда цифровото бъдеще на Европа през погледа на българските граждани – това са част от основните теми, които ще се разискват в рамките на гражданския диалог. Събитието ще се излъчва на живо онлайн в социалните медии и страницата на Представителството на Европейската комисия. По време на събитието ще се използва и онлайн приложението sli.do за допитване до публиката.

Младежки дебат в Свищов 
Информационното бюро на Европейския парламент в България организира младежки дебат на тема "Накъде отива Европа?". Събитието е отворено за всички младежи и младежки организации, които искат да се включат да се регистрират за участие до 22:00 ч. на 29 март 2018 г. на адрес: http://epgplus.eu/qd4y. Самото събитие ще се състои на 2 април 2018 в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Участие ще вземат Георги Пирински (С&Д) и Илхан Кючюк (АЛДЕ), членове на Европейския парламент, Ралица Ковачева, преподавател от Журналистическия факултет на Софийския университет, и Александър Ганчев, Катедра „Финанси и кредит“ на Стопанска академия Модератор на дебата ще бъде Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Предвижда се по време на дебата да се дискутират актуални текущи теми, свързани с Европейския съюз в средносрочен план като Брекзит, многогодишната финансова рамка, младежката заетост, предстоящите избори за Европейски парламент, както и някой предизвикателства например надвисналата опасност от търговска война със САЩ, перспективите за разширяване на ЕС към страните от Западните Балкани и други актуални теми от европейския дневен ред. Събитието ще се проведе в аудитория 1 „Проф. Д. Бъров“, Ректорат на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, от 14:00 до 15:30 ч. на 2 април 2018 г., понеделник, под формата на дебат с кратки встъпителни изказвания на участниците в панела и въпроси от публиката. Регистрацията започва в 13:30 ч.

Статистика

Брой прегледи на статиите
438566