header.jpg

Eкипът на център "Европа Директно-Видин" взе участие в информационен семинар за местни власти и заинтерсовани страни по проблеми свързани с опазването на околната среда

Семинарът се проведе на 19 август 2016 г. в гр. Видин. Oрганизатор беше Фондация "Феникс - 21 век". По време на семинара се представи разработеното в рамките на проекта проучване на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000, което обхваща общините покрай река Дунав от Видин до Оряхово. Целевите групи бяха запознати със защитените зони от НАТУРА 2000, представиха се добри европейски практики за управление на зони в НАТУРА 2000, обсъдиха се добри европейски практики и възможностите за прилагането им в България. В рамките на семинара се обсъди и кои места в град Видин, биха могли да се почистят по време на предстоящата почистваща кампания по проекта през месеците март и април 2017г. Център "Европа Директно-Видин" участва с презентация на възможностите за финансиране по европейски програми.

Центърът разположи информационен щанд, където екитът на "Европа Директно - Видин", чрез консултации и разпространяване на информационни материали, имаше възможност да промотира услугите и дейността на центъра, да повиши информираността на гражданите за ЕС, за екологичната политика на ЕС, за програмите за финансиране на ЕС, за 10те приоритета на Комисията на Юнкер. След приключването на семинара, екипът на центъра продължи да дава консултации на гражданите.


 

Център "Европа Директно - Видин" се включи в отбелязването на Димитровден - духовен празник на град Видин

На 26 октомври 2016 г. Европейски информационен център "Европа Директно - Видин" взе участие в празничната програма на община Видин - Зона "Традиция". В програмата участие взеха самодейци от региона, кулинари от сдружение "Български северозапад" и оркестър "Канарите". Служителите на "Европа Директно-Видин" представиха дейностите на центъра пред присъстващите и раздадоха на участниците множество информационни материали за Европейския съюз.


 

Инициатива Граждански Диалог за бъдещето на Европа
 
На 3 октомври 2016г от 11 часа в Габрово се проведе инициативата Граждански диалог с участието на Росен Плевнелиев, Президент на Република България, Томислав Дончев, Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Марку Маркула, Президент на Европейския Комитет на регионите, българските членове на Европейския парламент Ева Паунова и Андрей Новаков, както и на ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
 
Домакин на проявата беше кметът на Габрово Таня Христова, ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите. Дебатът се организира в сътрудничество с Европейския Комитет на регионите и Представителството на Европейската комисия в България. 
 
По време на дебата президентът на Република България Росен Плевнелиев и председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Марку Маркула подчертаха, че възстановяването на връзката между Европа и нейните граждани е основен приоритет. 
 
Президентът на Република България Росен Плевнелиев заяви: "Когато стане трудно, трябва да говорим и да търсим решения заедно. Задаваме много въпроси за Бъдещото на Европа, но знаем, че отговорът е много прост. Постигнали сме толкова много заедно и имаме още много да постигаме по общия път към една по-демократична Европа. Бъдещето на България и на Европа не трябва да се решава на бойното поле, а в нашите класни стаи. Необходим ни е качествен човешки капитал и образование за да привличаме инвестиции и индустриите на бъдещето в България. "Председателят на Европейския комитет на регионите Марку Маркула заяви: „Днес поставяме началото на едно пътешествие. Преди да се опитаме да намерим решение на множеството предизвикателства, пред които е изправена Европа – от миграцията до създаването на устойчиви работни места и даването на тласък на иновациите, искаме да отделим време, за да изслушаме и да вникнем в тревогите и желанията на хората от европейските градове и региони. Да работим заедно за намирането на ефективни решения за всички граждани!“
 
Във връзка с това председателят Маркула изтъкна ролята на местните власти при определянето на инвестиционните приоритети, носещи осезаеми резултати за гражданите благодарение на ефективното използване на частни и публични средства, включително и от бюджета на ЕС. Откакто България се присъедини към Европейския съюз през 2007 г., европейското финансиране вече спомогна за финансирането на проекти като разширяването на мрежата на софийското метро и подобряването на съоръженията за управление на отпадъците и водите. За периода 2014 – 2020 г. на страната бяха отпуснати общо около 9,9 млрд. евро от структурните и инвестиционните фондове. 
 
Заместник министър-председателят Томислав Дончев, отговарящ за европейските фондове и икономическа политика в българското правителство, заяви: „България винаги се е стремила да бъде конструктивен партньор в европейския дебат. Въпреки че Съюзът се нуждае от гъвкавост, за да бъде по-подготвен да реагира на непредвидени обстоятелства, това не би трябвало да 
бъде причина за изоставяне на дългосрочните ангажименти за инвестиции в икономическото, социалното и териториалното сближаване в градските райони, развитието на селските райони, борбата с бедността и социалното изключване. Трябва да обръщаме внимание на истинските тревоги на гражданите, за да спечелим отново тяхното доверие в европейския проект.
 
Източник: Комитет на регионите

Eжегодна реч на председателя на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер
 
Eвропейската комисия в България / European Commission in Bulgaria и Информационно бюро на Европейския парламент за България имат удоволствието да Ви поканят на предаването на живо на ежегодната реч на председателя на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, на тема "Състоянието на Европейския съюз".
Речта ще има за цел да постави началото на традиционния диалог с Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз относно изготвянето на програма за действие на EК за 2017 година.
В своето слово, Жан-Клод Юнкер ще изложи постиженията на Европейската комисия през изминалата година, ще очертае приоритетите за 2017г. и ще разясни как ЕК планира да се справи с най-неотложните предизвикателства, изправени пред ЕС. По време на пленарното заседание ще бъде отделено време за допълнителна дискусия.
 
Основните акценти в дебата най-вероятно ще бъдат въпросите, свързани с миграцията, работните места, тероризма, Брекзит, както и какви са очакванията на европейските граждани спрямо ЕС.
 

 
Международен събор на прохода „Кадъ боаз”
 
Представители на информационен център „Европа Директно – Видин“ взеха участие в Международния събор на прохода „Кадъ боаз”. Този събор е най - голямия международен събор на Балканите.  Тази година той се проведе от 22 до 24 юли. Началото на събора е поставено през 1925 г., когато са го свързали с деня на Св. Прокопий. След периоди на прекъсване съборът вече се провежда всяка година на прохода между българското с. Салаш и сръбското Ново корито. 
В събора взеха участия много духови оркестри и самодейни състави от двете страни, които  представиха автентичен и обработен фолклор. Апетитни и вкусни месни продукти събуждаха апетита на гостите. Съборът, съпътстваха и инициативи като изложба на предмети (ръкоделие) от етно сдруженията на двете страни, изложба и продажба на пчелен мед и медни продукти, представяне на екологични вина и ракии, турнир по футбол на малки врати за ученици, информационни кампании и др.
Информационен център „Европа Директно – Видин“ взе участие в събора с  информационен щанд, където екипът на Центъра промотираше услугите и дейността на Центъра, даваше безплатни консултации по въпроси свързани с ЕС и разпространяваше информационни материали  за политиките на ЕС, 10-те приоритета на Комисията Юнкер и актуални възможности за финансиране по различни европейски програми. По време на информационната кампания бяха информирани около 300 души.
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
259817