header.jpg
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО-ВИДИН“ И ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЩЕ СА ДОМАКИН НА ДИСКУСИЯ С МЛАДИ ХОРА ОТ ВИДИН С УЧАСТИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРA ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
На 28 септември 2017 г., в регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ в гр. Видин, ще се проведе информационно събитие-обучение, насочено към млади хора от Видинска област. Обучението се организира от център „Европа Директно-Видин“ и Фондация за регионално развитие. На събитието ще бъдат представени основните приоритети, програми на ЕС, подкрепящи заетостта, растежа и инвестициите. Широко ще бъдат дискутирани програмите и възможностите, които Европейският съюз предоставя за младите хора. 
В 16:00 ч., в дискусията ще се включи заместник-министърът за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. г-жа Моника Панайотова, която ще представи приоритетите на Председателството, с фокус върху младите хора. Събитието ще продължи с участието на г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, който ще обсъди с участниците бъдещето на Европейския съюз и ролята на младите хора в него. Ще бъдат засегнати теми като инвестиции в Европа, младежко предприемачество, дигитални технологии, образование, младежки обмени, доброволческа дейност и стажове в ЕС.

Информационни дни по програма  Interreg V-A Румъния-България 
Информационни дни за потенциалните бенефициенти, избрани в стъпка 2 - трета покана за представяне на проектни предложения, организира Съвместният секретариат, съвместно с Управляващия орган и Националния орган на Програмата Interreg V-A Румъния-България за третата покана за представяне на предложения. Събитията ще се състоят в Гюргево на 20 септември 2017 г. и в Плевен на 21 септември 2017 г., от 11.00 часа. По време на правилата за събитията от третата покана за представяне на предложения ще бъде представена информация, свързана с попълването на раздели в e-MS, както и информация за прикачените файлове, които трябва да бъдат качени в системата. Крайният срок за подаване на пълни формуляри за кандидатстване чрез системата e-MS е 16 октомври, 16.00 часа. Информационните дни са само за онези бенефициенти, които участват в партньорства на проектните идеи, избрани да подадат пълните формуляри за кандидатстване в стъпка 2. да припомним, че 140 са одорените проектни предложения за потенциално финансиране, които продължават в стъпка 2 от кандидатсване по програмата. 
Източник: http://www.interregrobg.eu

 

Фондация за регионално развитие стартира нов проект за подкрепа за безработни лица

На 16 май започнаха дейностите по проект „Шанс за развитие“. Проектът е насочен към повишаване на капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта приоритет ще бъде предоставяне на консултации и обучения за улесняване на процесите за включване на пазара на труда на лица, търсещи работа, включително на студенти и на вече завършили висше образование лица.

На 25 юли 2017 г. център "Европа Директно-Видин" участва във встъпителната пресконференция,  на която бяха представени дейностите по проекта от страна на българските и румънски партньори. Повече от 50 участници се включиха в събитието.


 

Събтие на информационен център Еропа Директно във Видин. На 28 септември 2017 г. информационен център „Европа Директно-Видин“ организира събитие на тема „Заетост, растеж и инвестиции в Европа“. По време на събитието ще бъдат представени 10-те приоритета на Европейската комисия, заедно с кратка информация за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Втората част на събитието включва представяне на програми за финансиране на европейски проекти в области като заетост, растеж и инвестиции, начини за кандидатстване по европейски проекти. В рамките на събитието ще бъдат представени и възможности за млади хора в Европа. Събитието ще се проведе в регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ в гр. Видин. 


 

Състоянието на Съюза в реч на Жан-Клод Юнкер
В сряда, 13 септември 2017 г., председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще представи своето послание за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. След широки разисквания на европейския континент относно "Фундаментална Европа", включително Европейския парламент, националните парламенти, местните и регионалните власти и гражданското общество като цяло, президентът ще отправи тези идеи напред и ще даде своите лични виждания за бъдещето на Европа в това реч. Председателят ще говори за нова глава от европейския проект. Комисията стартира процес, в който Европа определя своя път. Според Юнкер, самите ние очертахме предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени, и представихме как можем колективно да решим да им отговорим. Можете да прочетете повече за дебата за Бъдещето на Европа прочетете повече на http://medium.com/future-of-europe.
Подобрена версия на речта (с графики, диаграми и различни други визуални материали) ще се излъчва чрез Facebook LIVE. Речта ще бъде предавана на 23 различни езика на специализирана интернет страница: http://ec.europa.eu/soteu
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371397