header.jpg

На 2 май 2017 Анна Ангелова от Младежки екип Европа към Европейската комисия в България се срещна с ученици от СУ "Цар Симеон Велики" във Видин по европейската инициатива "Отново на училище". Тя им представи възможностите, които програмата "Еразъм+" им педоставя както и Европейският корпус за солидарност. Предизвика интереса им с въпроси за Европейския съюз и всички активно гласуваха чрез интерактивна интернет платформа за предпочитания от тях сценарии за бъдещето на Европа, в която искат да живеят. 


 

На 28 април 2017г., в гр. Видин в Регионална бибилиотека "Михалаки Георгиев"се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществи от Информационен център „Европа Директно - Видин“ съвместно със Сдружение „Активно общество“. На него присъстваха младежи, младежки организации, представители на местни институции. 
По време на информационната среща бе представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент се постави върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието се проведе от Павла Цветкова, която има дългогодишен опит в младежка организация и е консултата в Европа Директно - Видин. На срещата присъства г-жа Таня Тодорова - експерт в Дирекция Бюро по труда - Видин, председателя на Сдружение "Активно общество" - Радослав Георгиев, участник в Еразъм+ проекти - Емил Иванов. 
Всички те рзказаха за опита си с програмата Еразъм+ от гледна точка на участие, партньорство, изпълнение на проекти, добри практики, младежки обмени. Павла Цветкова разсясни всички Ключови дейности по Прогррамата и кой може да участва в тях. 
Подобни събития се организират и от други информационни центрове в страната и чужбина във връзка с 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Днес тя е най най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи.

 
На 28 април 2017г., в гр. Видин ще се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществява от Информационен център „Европа Директно - Видин“. Срещата ще се състои в Регионална библиотека “Михалаки Георгиев“ с начален час 11.00.
Събитието се организира съвместно със Сдружение „Активно общество“ и на него са поканени да присъстват младежи, младежки организации и представители на Регионалното управление по образованието – Видин. 
По време на информационната среща ще бъде представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент ще бъде поставен върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието ще бъде открито от г-н Андриан Александров, ръководител на Информационния център „Европа Директно - Видин“. На срещата участие ще вземат членове на екипа и представител от младежки екип „Европа“. 
Екипът на Информационен център "Европа Директно - Видин"

Днес Европейската гражданска инициатива празнува своя пети рожден ден. Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение. Концепцията за европейско гражданство се развива в продължение на 60 години, откакто Договора от Рим влезе в сила, чрез въвеждане на правото на свободно движение на работници и услуги. С течение на годините, идеята за европейско гражданство и правата, свързани с него са се развили значително - бяха добавени повече свободи, както и правото да се гласува пряко в изборите за Европейски парламент, консултации със заинтересованите страни и други инструменти на демокрацията на участието, каквато е и например европейската гражданска инициатива. Имайки това предвид, тазгодишното издание се надява да извади на светло успехите, които свидетелстват за значителното развитие на концепцията за европейско гражданство, с цел да се подчертае стойността на активна гражданска позиция и лично участие, както и значението на информираното и съзнателно използване на демократичните инструменти, които са на разположение на гражданите. 
Източник: Европейската комисия

 

Отбелязване на 60-та годишнина на Римските договори


На 25 март лидерите на ЕС ще се срещнат в Рим, за да отбележат 60-та годишнина на Римските договори, подписани на този ден през 1957 г.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще участва в срещата на върха в Рим, където ще се организират редица прояви в чест на събитието, както и прояви, посветени на размисъла за общото бъдеще на Европа.
Римските договори, подписани от шестте държави — създателки на ЕС, са в основата на Европейския съюз, който познаваме днес: един обединен мирен континент, основан на ценностите солидарност, демокрация и върховенство на закона. Единният пазар гарантира свобода на избора и на движението, икономически растеж и благоденствие за 500 милиона граждани. Той е най-големият търговски блок в света и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Тази годишнина е повод да погледнем назад към съвместните ни постижения и да обсъдим бъдещето на ЕС с 27 държави членки. След като Комисията представи  Бялата книга за бъдещето на Европа, очаква се лидерите на ЕС да приемат Римската декларация, в която ще фигурират  историческите постижения на ЕС, настоящите предизвикателства и ангажимент да се работи за единството на 27-те членуващи държави и да се засилят общите действия в ключови области на политиката в полза на гражданите.
В Рим държавните лидери ще подпишат Римската декларация, изготвена съвместно от председателите Туск и Юнкер и министър-председателите Мускат и Джентилони.
Римската декларация отбелязва началото на един процес. След срещата на върха в Рим Комисията ще представи серия документи за размисъл по ключови въпроси за Европа: 1) развитие на социалното измерение на Европа; 2) задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз; 3) извличане на ползи от глобализацията; 4) бъдещето на европейската отбрана и 5) бъдещето на финансите на ЕС. В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Повече информация за дебатите за бъдещето на Европа и за честванията на 60 годишнината от подписването на Римските договори ще намерите в Интернет на адрес:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-701_bg.htm


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284855