header.jpg
Представяне на доклад за ползите и предизвикателствата от членството в ЕС
 
Представителство на Европейската комисия в България, Информационното бюро на Европейския парламент в София и Центъра за либерални стратегии организират представяне на доклад за ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз. Той е изготвен от екип от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС.
 
Събитието ще се проведе на 30 март от 10:00 часа в Дома на Европа в София, ул. Г.С. Раковски 124, и ще бъде открито от ръководителите на двете представителства - Огнян Златев и Теодор Стойчев. Даниел Смилов и Георги Ганев ще представят изводите по основните теми в доклада, сред които политическите и икономически аспекти от членството; политиките на ЕС в полза на гражданите, медиите и НПО сектора в България; образование, наука и култура, както и ефектите от външната политика на ЕС. Публиката ще има възможност да се включи в дискусия с цел финализиране на доклада, който ще бъде издаден за Деня на Европа.
 

 
ОБУЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА ЕКИПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО В СОФИЯ
 
Националният център за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с постоянното представителсво на Република България в ЕС организира поредица от обучения на Генералния секретариат, предназначени за ФГ 5 от Екипа на Председателството – председатели и зам.председатели на РГ/органи на Съвета на ЕС. Тези обучения са част от изпълнението на Плана за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
 
Първите обучения ще се проведат в Дома на Европа в периода 6-8 март 2017 г. Семинарите се водят от служители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, които ще представят ключови въпроси на ротацинонното председателство и ще разяснят на българските служители тяхната функции и роля в подготовката и провеждането на предстоящото Българско председателство на СЕС през 2018 г.
 

 

Дискусия „Бъдещето на Европа. Приоритетите на бизнеса за Българското председателство 2018“

На 23 февруари 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София ще се проведе дискусия с бизнеса под наслов „България 2018 – Председателството на Съвета на ЕС в трудни условия“, организирана от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) – София, Информационното бюро на ЕП в България и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). В събитието ще се включат европейските депутати Ева Майдел (ЕНП) и Георги Пирински (С&Д), вицепремиерът Деница Златева, която отговаря за подготовката на председателството в служебното правителство, външният министър Ради Найденов, Йозеф Янинг (директор на ЕСВП – Берлин), както и представители на бизнес общността. Дискусията има за цел да отбележи десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС и да допринесе към дебата по приоритетите на ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., този път от гледна точка на бизнеса. 

Първата част от събитието ще обхване теми, свързани с бъдещето на ЕС, предизвикателствата след Брекзит, нарастващия евроскептицизъм, развитието на кохезионната политика и ролята на България в предотвратяването на маргинализацията в Съюза. В тази част от дискусията ще се включат Георги Пирински, Йозеф Янинг (ЕСВП) и Ираван Хира (БФБЛ). 
 
Диалогът ще продължи с подробно разглеждане на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., сред които са осигуряването на работни места, растеж и конкурентоспособност; защитата на гражданите; установяването на енергиен съюз, насочен към бъдещата политика на борбата с изменението на климата; укрепването на свободата, сигурността и правосъдието и оформянето на ЕС като стабилен актьор на глобалната сцена. Ева Майдел, Ради Найденов (министър на външните работи на Р България) и представители на компании членове на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) ще са главните участници във втората част на събитието.

Поради ограничения капацитет на залата, събитието e отворено само за членове на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и представители на медиите, като всички останали могат да гледат дискусията в реално време на www.europarl.bg.

Източник: Европейски парламент


 

 

Участие на център "Европа Директно - Видин" в "Коледен благотворителен баскетболен мач"

На 20 декември екипът на център "Европа Директно-Видин" взе участие в „Коледен благотворителен баскетболен мач“. Събитието се проведе в спортната зала. В мача се съревновафа баскетболисти от Видабаскет, разделени в два отбора. На събитието присъстваха повече от 200 души. Организатор на събитието е екипът на Младежка банка – Видин чрез сдружение "Активно общество". По време на събитието информационен център "Европа Директно-Видин" разположи щанд с безплатни публикации за Европейския съюз. Екипът на центъра предоставяше на присъстващите информация и отговор на запитвания относно Европейския съюз, възможностите за финансиране на европейски проекти, политиките и приоритетите на Европейския съюз.

 


 

Eкипът на център "Европа Директно-Видин" взе участие в информационен семинар за местни власти и заинтерсовани страни по проблеми свързани с опазването на околната среда

Семинарът се проведе на 19 август 2016 г. в гр. Видин. Oрганизатор беше Фондация "Феникс - 21 век". По време на семинара се представи разработеното в рамките на проекта проучване на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000, което обхваща общините покрай река Дунав от Видин до Оряхово. Целевите групи бяха запознати със защитените зони от НАТУРА 2000, представиха се добри европейски практики за управление на зони в НАТУРА 2000, обсъдиха се добри европейски практики и възможностите за прилагането им в България. В рамките на семинара се обсъди и кои места в град Видин, биха могли да се почистят по време на предстоящата почистваща кампания по проекта през месеците март и април 2017г. Център "Европа Директно-Видин" участва с презентация на възможностите за финансиране по европейски програми.

Центърът разположи информационен щанд, където екитът на "Европа Директно - Видин", чрез консултации и разпространяване на информационни материали, имаше възможност да промотира услугите и дейността на центъра, да повиши информираността на гражданите за ЕС, за екологичната политика на ЕС, за програмите за финансиране на ЕС, за 10те приоритета на Комисията на Юнкер. След приключването на семинара, екипът на центъра продължи да дава консултации на гражданите.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284861