header.jpg
На 9 май 2017 Информационен център Европа Директно – Видин заедно със Сдружение "Активно общество" организират поредица от инициативи, посветени на Деня на Европа в Крайдунавски парк Видин с начален час 11.00. 
Предвидените дейности са въпроси и отговори от гражданите, запознване с историята на ЕС, представяне на Европейските институции, приоритети на ЕК, програмата Еразмус+ и най-скорошни инициативи. Ще продължи с креативна работилница под надслов "Какво ми дава Европа" и ще завърши с провеждане на викторина с награди, където участниците ще демонстрират знанията си Европейския съюз.
Подобна инициатива се провежда за трети път от Информационен център Европа Директно Видин за Деня на Европа. Това е ден посветен на мира и обединяването в европа и е един от европесйките символи, които насърчават единството на европейските граждани. 
Заповядайте да празнувате с нас!! 

На 2 май 2017 Анна Ангелова от Младежки екип Европа към Европейската комисия в България се срещна с ученици от СУ "Цар Симеон Велики" във Видин по европейската инициатива "Отново на училище". Тя им представи възможностите, които програмата "Еразъм+" им педоставя както и Европейският корпус за солидарност. Предизвика интереса им с въпроси за Европейския съюз и всички активно гласуваха чрез интерактивна интернет платформа за предпочитания от тях сценарии за бъдещето на Европа, в която искат да живеят. 


 

На 28 април 2017г., в гр. Видин в Регионална бибилиотека "Михалаки Георгиев"се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществи от Информационен център „Европа Директно - Видин“ съвместно със Сдружение „Активно общество“. На него присъстваха младежи, младежки организации, представители на местни институции. 
По време на информационната среща бе представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент се постави върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието се проведе от Павла Цветкова, която има дългогодишен опит в младежка организация и е консултата в Европа Директно - Видин. На срещата присъства г-жа Таня Тодорова - експерт в Дирекция Бюро по труда - Видин, председателя на Сдружение "Активно общество" - Радослав Георгиев, участник в Еразъм+ проекти - Емил Иванов. 
Всички те рзказаха за опита си с програмата Еразъм+ от гледна точка на участие, партньорство, изпълнение на проекти, добри практики, младежки обмени. Павла Цветкова разсясни всички Ключови дейности по Прогррамата и кой може да участва в тях. 
Подобни събития се организират и от други информационни центрове в страната и чужбина във връзка с 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Днес тя е най най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи.

 
На 28 април 2017г., в гр. Видин ще се проведе среща – дискусия на тема „Възможностите на младите хора в Европейския съюз“, посветена на честването на 30 години от създаването на Програма „Еразъм“. Събитието се осъществява от Информационен център „Европа Директно - Видин“. Срещата ще се състои в Регионална библиотека “Михалаки Георгиев“ с начален час 11.00.
Събитието се организира съвместно със Сдружение „Активно общество“ и на него са поканени да присъстват младежи, младежки организации и представители на Регионалното управление по образованието – Видин. 
По време на информационната среща ще бъде представена Програма „Еразъм+“ и възможностите, които предлага за младежите, като акцент ще бъде поставен върху добрите практики по проекти, финансирани по  Програма „Еразъм+“. 
Събитието ще бъде открито от г-н Андриан Александров, ръководител на Информационния център „Европа Директно - Видин“. На срещата участие ще вземат членове на екипа и представител от младежки екип „Европа“. 
Екипът на Информационен център "Европа Директно - Видин"

Днес Европейската гражданска инициатива празнува своя пети рожден ден. Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение. Концепцията за европейско гражданство се развива в продължение на 60 години, откакто Договора от Рим влезе в сила, чрез въвеждане на правото на свободно движение на работници и услуги. С течение на годините, идеята за европейско гражданство и правата, свързани с него са се развили значително - бяха добавени повече свободи, както и правото да се гласува пряко в изборите за Европейски парламент, консултации със заинтересованите страни и други инструменти на демокрацията на участието, каквато е и например европейската гражданска инициатива. Имайки това предвид, тазгодишното издание се надява да извади на светло успехите, които свидетелстват за значителното развитие на концепцията за европейско гражданство, с цел да се подчертае стойността на активна гражданска позиция и лично участие, както и значението на информираното и съзнателно използване на демократичните инструменти, които са на разположение на гражданите. 
Източник: Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
342479